הגופים הנקראים פאונים

הגופים הנקראים פאונים
  • מטרות הפעילות
  • סיכום מושג הפאון כגוף תלת ממדי הבנוי ממצולעים בלבד.

  • שם הדגם
  • ללא דגם – שיעור סיכום

  • רצף מומלץ
  • מומלץ ללמד לפי הרצף המופיע באתר (הרצף על פי תכנית הלימודים). ​

  • על השיעור
  • בפעילות זו נכיר גופים שונים, נחקור ונמיין את הגופים.

    משך זמן פעילות מומלץ: 45 דקות

    * משך זמן הפעילות נתון לשיקול המורה, ויכול להשתנות בהתאם לגודל ואופי הכיתה.

  • ידע נדרש
  • מצולעים, פירמידה, מנסרות ותיבות.

משוב מעמיתים

שדה חובה*

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>