גופים – תיבה ומנסרה מרובעת לחטיבה

גופים – תיבה ומנסרה מרובעת לחטיבה
 • מטרות הפעילות
 • הכרת תיבה שהיא גם מנסרה מרובעת.

  התבוננות במנסרה, תיבה ותיאורה, כולל מניית הפאות, המקצועות והקדקודים.

  זיהוי וחקר התיבה, מעטפת המנסרה ומעטפת התיבה.

 • שם הדגם
 • יצירה וקיפול של מנסרה מרובעת.

 • יוצרת הדגם
 • מיוקי קוואמורה מיפן. Miyuki Kawamura

 • על השיעור
 • שיעור חדש

  הפעילות מאפשרת לתלמידים ליצור מנסרה שהיא גם תיבה, לחקור ולהכיר את מרכיבי המנסרה, התיבה והמעטפת. בפעילות זו התלמידים יקפלו וירכיבו את מעטפת התיבה, מנסרה מרובעת, יחקרו את הקדקודים, הצלעות והפאות של המעטפת. התלמידים יבחינו בין מנסרות שהן תיבות לבין מנסרה משולשת.

  *מומלץ לקפל את הדגם לאחר שהתלמידים יתנסו בקיפולים, לדיוק יש חשיבות בדגם זה.

  כפעילות סיכום בסוף השיעור מומלץ לבקש מהתלמידים להביא לשיעור הבא מנסרות ותיבות מהבית. ולמיין את המנסרות והתיבות.

 • ידע נדרש
 • מומלץ ללמד את נושא הגופים לאחר שהתלמידים ביססו את הידע במצולעים.

 • חומרים
 • שני ניירות אוריגאמי בגודל 15/15, מספריים.

משוב מעמיתים

שדה חובה*

You must be logged in to post a comment.