הגופים הנקראים פאונים לחטיבה

הגופים הנקראים פאונים לחטיבה
 • מטרות הפעילות
 • חזרה על נושא הגופים שנלמדו ביסודי: מיון

  מיון גופים, פאונים, מנסרות ותיבות.

 • שם הדגם
 • ללא דגם

 • על השיעור
 • בפעילות זו נחזור על נושא הגופים שנלמדו ביסודי.

 • ידע נדרש
 • מצולעים, פירמידה, מנסרות ותיבות.

 • חומרים
 • ללא  

משוב מעמיתים

שדה חובה*

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>