תרגול בנושא זוויות – ישרים מקבילים- ישרים מאונכים

תרגול בנושא זוויות – ישרים מקבילים- ישרים מאונכים
  • מטרות הפעילות
  • תרגול בנושא זוויות – ישרים מקבילים- ישרים מאונכים

  • ידע נדרש
  • ישרים מאונכים, ישרים מקבילים, מושג הזוויות.

משוב מעמיתים

שדה חובה*

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>