זוויות מתאימות ומתחלפות בין ישרים מקבילים

זוויות מתאימות ומתחלפות בין ישרים מקבילים
  • מטרות הפעילות
  • זיהוי והכרת הזוויות המתאימות והמתחלפות.

  • שם הדגם
  • מעטפה לתמונה אישית

  • על השיעור
  • בשיעור התלמידים יקפלו את הנייר כך שיווצרו ישרים מקבילים וישר החותך את הישרים המקבילים. התלמידים יצטרכו לזהות את הזוויות המתאימות והמתחלפות בין שני הישרים המקבילים. בהמשך התלמידים יקבלו משימת קיפול ומציאת הזוויות המתחלפות והמקבילות.

  • ידע נדרש
  • ישרים מאונכים, ישרים מקבילים, מושג הזוויות.

משוב מעמיתים

שדה חובה*

You must be logged in to post a comment.