פעילות בנושא: חקר וזיהוי מצולעים- מצולעים ד

  • נושא הפעילות
  • זיהוי וחקר מצולעים

  • תיאור הפעילות
  • בפעילות הילדים יקפלו ויחקרו את המצולעים המתהווים במהלך הקיפול, בסוף הפעילות יתקבל פיל.

משוב מעמיתים

שדה חובה*

You must be logged in to post a comment.