מרובעים ב

מרובעים ב
 • מטרות הפעילות
  • התלמידים יזהו מרובעים, בדגש על דלתון וריבוע.
  • התלמידים יזהו את הקטעים המאונכים בריבוע ובמעוין.
 • שם הדגם
 • ציפור מנקרת

 • יוצר/ת הדגם
 • פול ג’קסון

  © כל הזכויות שמורות למרכז הישראלי לאוריגאמי

 • רצף מומלץ
 • מומלץ ללמד לפי הרצף המופיע באתר (הרצף על פי תכנית הלימודים). ​

 • על השיעור
 • בשיעור זה יחקרו התלמידים את סוגי המצולעים המתהווים במהלך קיפול הדגם. בסיום השיעור מתקבל התוצר הסופי כהפתעה, תוך לימוד מושגים חדשים וחזרה על המושגים שנלמדו בשיעורי ההכנה. בפעילות זו התלמידים יזהו, יחקרו את המעוין והריבוע.

  משך זמן פעילות מומלץ: 45 דקות

  * משך זמן הפעילות נתון לשיקול המורה, ויכול להשתנות בהתאם לגודל ואופי הכיתה.

   

 • ידע נדרש
 • הכרת המושגים: צלעות, קדקודים, מרובעים.

4 תגובות על הכרת “ מרובעים ב ”

 1. שיר מימון
  נובמבר 14, 2016

  היה לי יום מאד מוצלח. והשיעור הספציפי הנ”ל מאד מתאים לכיתות ג. בדיוק עכשיו התלמידים למדו על המעויין והדלתון ולכן הם מרגישים שליטה ויודעים את החומר היטב…

 2. ערן אסקרי
  מרץ 2, 2018

  1. העברתי את שיעור מרובעים ב לכיתה ה’.
  2. הנושא נלמד בעבר (פרט לחלק של האלכסונים שחוצים זה את זה ומאונכים זה לזה).
  3. הנושאים שהודגשו: מהו אלכסון – ישר שמחבר בין שני קדקודים שאינם סמוכים זה לזה. אלכסונים בריבוע – שווים זה לזה, מאונכים זה לזה וחוצים זה את זה. המאפיינים של דלתון – מרובע בעל 2 זוגות של צלעות סמוכות שוות, הצלעות הנגדיות אינן שוות ואינן מקבילות. המאפיינים של מעוין – מרובע שכל הצלעות שלו שוות. האלכסונים במעוין מאונכים זה לזה.
  4. לימדתי בעבר בכיתה זו שיעור אוריגמטריה “פירוק והרכבה 1”.
  5. הפעילות חידשה לתלמידים בעיקר את הידע שקשור באלכסונים בריבוע, במעוין ובדלתון.
  6. החידוש הפדגוגי מבחינתי בשיעור הזה היה החוייה שביצירת המצולעים מנייר וחקירת התכונות שלהם באמצעות מדידה.
  7. למדתי על תובנה הגיאומטרית של התלמידים, שקשה להם להבין שמצולע יכול להיות בו זמנית שני דברים שונים, למשל שמעוין יכול להיות גם מקבילית וגם מעוין.
  8. ציטוט שיח בין תלמידים: תלמיד א’: “קיבלנו מעוין”. תלמיד ב’: “לא, זו מקבילית”, תלמיד א’: “נכון אבל זה גם מעוין”.
  9. ציטוט שיח מתמטי ביני לבין תלמידים: תלמיד: “מה הכוונה שהאלכסונים מאונכים זה לזה?” אני: “שנוצרת ביניהם זווית של 90 מעלות”.
  10. לא הייתה פעילות של פירוק והרכבה.
  11. הסיוע שנתתי לחלק מהתלמידים בשיעור התבטא בלהראות כיצד לקפל חלק מהקיפולים. הקפדתי להראות על דף שלי ולאפשר להם לקפל בעצמם.
  12. עבורי החלק המשמעותי ביותר בשיעור הייתה הלמידה החוייתית של התלמידים תוך כדי יצירת הצורות מהנייר וחקירת התכונות שלהם.
  13. הפעילות נמשכה לי שני שיעורים, כל שיעור ביום אחר (היות ואני מלמד שיעורים לא רצופים בכיתה זו) ובגלל הנתק בין שיעור לשיעור הייתי צריך להקדיש עוד זמן בלהזכיר להם מה עשינו בשיעור הקודם, בנוסף, היו הרבה תלמידים שלא שמרו את הדפי אוריגמי שנתתי להם ושהחלו לקפל בשיעור הראשון ונאלצתי לחלק דפים חדשים לחלקם ולהקדיש עוד זמן כדי שיגיעו לשלב בקיפול שבו סיימנו את השיעור הקודם.

 3. טליה ביטון
  מרץ 5, 2018

  1. כיתה ד הכיתה מונה כ24 תלמידים.

  הפעילות שירתה את כלל התלמידים אך היה קושי מסוים להגיע לכולם, השתמשתי בחיזוק איצ’יבאן למצליחים.

  הייתה למידת עמיתים-חבר עזר לחבר, במידה והתלמיד התקשה בקיפולי הנייר. התלמידים גילו התלהבות ועניין בלמידה החוויתית.

  2. הנושא נלמד בכיתה במסגרת שיעורי הנדסה והלמידה החוויתית העצימה את הבנת החומר בדרך מוחשית אצל הלומד. החומר היווה חזרה על הנלמד וחיזוק הנלמד בכיתה.

  3. המושגים: תכונות המרובעים, צלעות סמוכות, צלעות מקבילות, זויות נגדיות, זויות סמוכות, צלעות שוות, אנכים, קו שיקוף/סימטריה.

  4. את נושא המצולעים לימדתי לפני המרובעים.

  5. הפעילות חידשה וחידדה ידע קודם. חידשה- בנושא הישרים המאונכים, מפגש של הישרים שיצרו צומת של 4 זויות ישרות הבינו שאנך יוצר זוית של 90° .הבינו את השווה והשונה בין המצולעים- מעוין וריבוע שלכאורה נראים דומים אך קיים שוני בינהם.
  חידדנו- בעזרת הקיפול נייר שמקבלים 4 משולשים ישרי זוית חזרנו על התכונות של משולשים ישריי זוית כחזרה וחיזוק הנלמד.

  6. הידע הפדגוגי הוכיח שההוראה המוחשית מטיבה יותר בהבנת החומר.

  7. למדתי שהתובנה מבוססת יותר בדרך יישומית ולא בדרך של למידת כללים ושרטוטים בלבד שלכך הורגלו עד כה.

  8. שיח התלמידים– “המורה קיבלנו מהקיפול 4 משולשים יישרי זוית” “המורה קיבלנו מעויין וריבוע לפני הקיפול ואחרי הקיפול”

  9. שיח בין המורה לתלמידים- בכל שלב של הקיפול שאלתי את התלמידים מה קיבלנו וביקשתי מהם לתאר את הצורה מבחינת תכונות,זויות , קו שיקוף….

  10. היו ילדים שלא הצליחו וביקשתי שיתחילו מחדש את הקיפול וכך יגלו היכן הם טעו. הם גילו שהקיפול משפיע על קבלת הצורה הנכונה.

 4. יצחק גנות
  מרץ 7, 2018

  1. פרטו את נושא הפעילות ואת הכיתה.
  נושא הפעילות היה חזרה והכרת המצולעים בדגש על דלתון ,מעוין וריבוע מתוך הנושא של מרובעים ב.
  הדגם היה ציפור מנקרת.
  הכיתה הייתה כיתה ד2 עם 23 תלמידים הלומדים במסגרת של תלמוד תורה .

  2. האם הנושא שבחרתם ללמד נלמד בעבר בכיתה זו.
  התלמידים למדו את הנושא הזה של הכרת המצולעים בעבר בכיתה ג בדרך של הוראה פרונטלית ולא כמו שהשיעור עבר בדרך של התנסות וחקירה באופן מוחשי.

  3. מהם המושגים שהודגשו בפעילות הסבירו כל אחד מהם בקצרה

  דלתון- מרובע בעל 2 זוגות נפרדים של צלעות סמוכות השוות זו לזו באורכן.
  מעויין – מרובע שכל צלעותיו שוות זו לזו.
  אלכסונים – שהם קווי הקיפול של המעוין מאונכים זה לזה והם גם קווי הסימטריה של המעוין.

  4. כתבו האם לימדתם בעבר שיעור אוריגאמטריה בכיתה זו, אם כן כתבו את שמות שיעורי אוריגאמטריה שלמדתם לפני שיעור זה.
  התלמידים מכיתה זו למדו בעבר שיעורי אוריגאמטריה אחרים.
  1. מצולעים ג- פרוק והרכבה
  2. מצולעים ג- ארנבון על אצבע
  3. מרובעים- מעבורת חלל
  4. זוויות-עכבר
  5. ישרים מאונכים וצלעות מאונכות-קופסה לסוכריות

  5 . האם הפעילות חידשה לתלמידים ידע תוכן מתמטי? פרטו

  בפעילות הספציפית רוב התלמידים הכירו את המרובעים שהיו בפעילות ופחות את התכונות שלהם . בעזרת הפעילות התלמידים התחילו להבין באופן משמעותי יותר את התכונות של המרובעים ולשייך את התכונות של המצולעים למצולעים שהם כבר מכירים.

  6. האם הפעילות חידשה לכם ידע פדגוגי” פרטו.
  הפעילות בעזרת האנימציה עזרה לי מאוד להבין את המושגים בדרך של הבנה ולא רק של זכירה.
  למשל בספר לריבוע יש מספר תכונות שצריך לזכור (לפחות 4 תכונות) ובפעילות לריבוע מספיק 2 תכונות שצריך לזכור (שווה צלעות וזוויות ישרות), וברגע שרואים את התכונות האלו באנימציה פעם אחר פעם יותר קל לזכור את התובנה הזאת.
  ובכלל רב הפעילויות חוזרות על עצמם רק בצורות שונות ובדרך הגיונית כך שהנושא מתחיל להטמע אצל המורה והתלמידים.

  7. מה למדתם על התובנה הגאומטרית של התלמידים , לאחר הפעילות?

  לאחר הפעילות שמתי לב שהתלמידים לקראת סוף הפעילות רצו כבר לסיים את הדגם של האוריגמי ופחות הקשיבו לסיכום השיעור . כששאלתי אותם בסוף השיעור מה ההבדלים בין התובנות שהם למדו אז הם התקשו לענות לי, לדוגמא שאלתי אותם מה דומה ושונה בין ריבוע למעוין ? ובגלל שרובם היו עסוקים בלסיים את הדגם אז היה קשה להם לענות לי למרות שהרגשתי שהם מבינים את החומר, אז היה מאוד חשוב לי לעצור אותם בסוף הפעילות לתת להם כמה דקות של מחשבה ואז לענות לי ולעשות את סיכום השיעור בצורה שהם יבינו את התובנות כמו שצריך.

  8. צטטו שיח מתמטי בין התלמידים?

  “קווים אלכסונים הם לא קווים מאונכים זה לזה?
  “המרובע הזה נקרא דלתון, כי זה כמו דלת?”

  “המורה לדלתון יש זוג צלעות מאונכות או סמוכות?”

  “מעויין הוא בעל צלעות שוות” תלמיד אחר: “לא הוא בעל זוג צלעוות שוות”

  9. צטטו שיח מתמטי בינך לבין התלמידים

  “איזה מצולע קיבלנו לאחר הקיפול”?
  “האם יש במצולע צלעות שוות”?
  “היכן קווי הקיפול שיצרנו נפגשים ואיזה זוית התקבלה מהמפגש ביניהם”
  “מדוע המרובע הזה נקרא דלתון”

  10. בפעילות שבחרתי לא הייתה פעילות של פרוק והרכבה

  11. האם סייעתם לתלמיד בשיעור ? פרטו באיזה אופן התבטא הסיוע במידה וסייעתם ?
  היו מקרים בודדים שתלמידים קיבלו ממני סיוע וזה היה במקומות שהם לא הצליחו לראות היכן נמצא הקיפול לדוגמא במשיכת הזנב של הציפור הילדים ראו את הזנב באנימציה אבל בנייר עצמו הם התקשו לראות את הצד של הזנב
  או בפעילות אחרת של הקופסת הממתקים הילדים הגיעו לסוף הפעילות ובסוף הם התקשו למצוא את הפתח של הקופסה ואת הפתיחה של הקופסה עם שני האצבעות.
  בקיפולי הנייר התלמידים לא קיבלו ממני שום סיוע את כל הקיפולים הם קיפלו בעצמם.

  12. מה היה החלק המשמעותי ביותר עבורך בפעילות?
  בשיעורי הגאומטריה הרגילים ללא פעילות באמצעות האוריגמטריה הייתי מעביר את השיעור ומרגיש שכמעט חצי כיתה שלא מקשיבים לי בכלל, ועשיו בעזרת האוריגמטריה החלק המשמעותי ביותר היה לראות את כל התלמידים מתנסים בשיעור מסתכלים על המסך ומחכים שאני אעביר את השקף הבא כדי שהם יכלו לבנות ולהתקדם בעוד צעד כדי לסיים לבנות את הדגם.
  הייתי מרגיש שהילדים מבינים יותר וקשובים יותר בשיעורים באמצעות אוריגאמטריה יותר מאשר השיעורים הרגילים ללא אוריגאמטריה.

  13. מה היה חסר לכם בפעילות ? נמקו.

  בסוף הפעילות היה חסר לי דף שאלות עם משוב האם התלמידים הבינו את הנושא הנלמד,
  בגלל שבד”כ לוקח לתלמידים שיעור שלם עד סוף הפעילות אז התלמידים מגיעים לסוף הפעילות ורוצים כבר לסיים את הדגם ולא הכי מקשיבים לסוף השיעור , אז לא נותר זמן לחלק לילדים דף עם שאלות משוב לגבי ההבנה שלהם של השיעור.

  14.האם הפעילות שמוצגת באתר המתוקשב סייע לנו להתכונן לפעילות
  כמובן שהפעילות עזרה לנו להתכונן לשיעור כיוון שהחזרה והתרגול של הדגם לפני השיעור עזרה לי לענות לשאלות של התלמידים שלא כ”כ הבינו באיזה שלב הם ואיך הם צריכים לקפל , ברגע שאתה מכין את השיעור טוב אתה כבר מכיר את הקיפולים בע”פ אתה יודע איזה שלב אתה עומד להכין וגם איזה שאלות גאומטריה יש על השלב הזה.

  15 אני מאוד שמח על הבחירה שלי בהשתלמות הקורס של האוריגאמטריה.
  ההשתלמות עזרה לי ללמוד ולהבין יותר את המקצוע של הגאומטריה.
  בזכות הפעילות של האוריגאמטריה ראיתי תלמידים שמתקשים מאוד בשיעורי החשבון שמסוגלים להצליח ולעבוד יפה מאוד בשיעורי הגאומטריה.

משוב מעמיתים

שדה חובה*

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>