מצולעים ד – מרובעים

מצולעים ד – מרובעים
 • מטרות הפעילות
  • התלמידים יזהו ויחקרו את המרובעים: טרפז ישר זווית ושווה שוקיים, ומלבן.
 • שם הדגם
 • פינגוין.

  מספר סידורי: 4023-1

 • יוצר הדגם
 • פול ג’קסון

   © כל הזכויות שמורות למרכז הישראלי לאוריגאמי
 • רצף מומלץ
 • מומלץ ללמד לפי הרצף המופיע באתר (הרצף על פי תכנית הלימודים).

 • על השיעור
 • בשיעור זה יחקרו התלמידים את סוגי המצולעים המתהווים במהלך קיפול הדגם. בסיום השיעור מתקבל התוצר הסופי כהפתעה, תוך לימוד מושגים חדשים וחזרה על המושגים שנלמדו בשיעורי ההכנה.

   

   

  משך זמן פעילות מומלץ: 45 דקות

  * משך זמן הפעילות נתון לשיקול המורה, ויכול להשתנות בהתאם לגודל ואופי הכיתה.

   

 • ידע נדרש
 • הכרת המושגים: צלעות, קדקודים, מצולעים.

משוב מעמיתים

שדה חובה*

You must be logged in to post a comment.