מדידות – שטח העיגול 5/5

מדידות – שטח העיגול 5/5
 • מטרות השיעור
 • התלמידים יכירו את נוסחת חישוב שטח של מעגל כאשר הרדיוס הוא מסומן באות r.

 • שם הדגם
 • ללא דגם.

  מספר סידורי: 6015

 • יוצר/ת הדגם
 • פול ג’קסון
  © כל הזכויות שמורות למרכז הישראלי לאוריגאמי

 • רצף מומלץ
 • מומלץ ללמד לפי הרצף המופיע באתר (הרצף על פי תכנית הלימודים)

 • על השיעור
 • על ידי יצירת מקבילית בקירוב של חלקי העיגול וחישוב השטח יכירו תלמידים את נוסחת חישוב שטח העיגול.

  משך זמן פעילות מומלץ: 45 דקות

  * משך זמן הפעילות נתון לשיקול המורה, ויכול להשתנות בהתאם לגודל ואופי הכיתה.

 • ידע נדרש
 • נוסחת חישוב היקף מעגל.

  נוסחת חישוב שטח מקבילית.

 

 

משוב מעמיתים

שדה חובה*

You must be logged in to post a comment.