לב הסימטריה

לב הסימטריה
  • נושא הפעילות
  • סימטריה שיקופית

  • מטרת הפעילות
  • הילדים יבחנו את קו הסימטריה השיקופית, בנייר ובסביבתם.

משוב מעמיתים

שדה חובה*

You must be logged in to post a comment.