לב הסימטריה

לב הסימטריה
  • נושא הפעילות
  • סימטריה שיקופית

  • מטרת הפעילות
  • הילדים יבחנו את קו הסימטריה השיקופית, בנייר ובסביבתם.

משוב מעמיתים

שדה חובה*

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>