ישרים מקבילים ומאונכים 1/2

ישרים מקבילים ומאונכים 1/2
 • מטרות הפעילות
 • התלמידים יזהו במהלך הקיפולים מצבים שבהם יש מקבילות או מאונכות בין הקטעים.

 • שם הדגם
 • ללא דגם.

 • רצף מומלץ
 • מומלץ ללמד לפי הרצף המופיע באתר (הרצף על פי תכנית הלימודים). ​

 • על השיעור
 • זהו שיעור הכנה לפני השיעור ישרים מקבילים (דגם השמלה). במהלך קיפול הדגם בשיעור זה, התלמידים חוקרים ובוחנים ישרים מאונכים וישרים מקבילים המתהווים במהלך הקיפול. השיעור נותן לתלמיד כלים לבחינת הישרים המקבילים.

  משך זמן פעילות מומלץ: 45 דקות

  * משך זמן הפעילות נתון לשיקול המורה, ויכול להשתנות בהתאם לגודל ואופי הכיתה.

 • ידע נדרש
 • זווית, זווית ישרה, ריבוע.

 • ידע נוסף בנושא
 • ידע ברמת המורה:

  משפט: אם שני ישרים הם אנכים (ניצבים) לישר שלישי, אזי הם מקבילים אחד לשני.

  שני ישרים המאונכים לישר שלישי.משפט א מקבילים11

  ______________________________________________________________________________

  משפט: שני ישרים שנחתכים על-ידי ישר שלישי, אם הישר שלישי חותך שני ישרים מקבילים והוא מאונך לאחד מהישרים, אזי הוא גם מאונך גם לישר השני.

  ישר המאונך לאחד משני הישרים המקבילים.

  משפט ב11

משוב מעמיתים

שדה חובה*

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>