ישרים מאונכים לחטיבה

ישרים מאונכים לחטיבה
  • מטרת הפעילות
  • התלמידים יזהו ישרים מאונכים ויסרטטו ישרים מקבילים.

  • שם הדגם
  • דג שוחה

  • על השיעור
  • בשיעור זה יבחנו התלמידים ישרים מאונכים וישרים נחתכים. בסיום השיעור מתקבל התוצר הסופי כהפתעה, תוך לימוד מושגים חדשים וחזרה על המושגים שנלמדו בשיעורי ההכנה.

  • ידע נדרש
  • זווית, זווית ישרה, צלעות.

משוב מעמיתים

שדה חובה*

You must be logged in to post a comment.