ילד המצולעים

ילד המצולעים
 • מטרות הפעילות
  • התלמידים יקפלו ויזהו מצולעים שונים.
  • התלמידים יזהו וישיימו את הטרפז שווה שוקיים וטרפז ישר זווית.
 • שם הדגם
 • ילד המצולעים

  מספר סידורי:1002/1

 • רצף מומלץ
 • מומלץ ללמד על פי הרצף המופיע באתר (הרצף על פי תכנית הלימודים).

 • על השיעור
 • בשיעור זה יחקרו התלמידים יקפלו ויחקרו מצולעים ומרובעים שונים, ישיימו ויזהו טרפזים שונים.
  בסיום השיעור מתקבל התוצר הסופי כהפתעה, תוך לימוד מושגים חדשים וחזרה על המושגים שנלמדו בשיעורי ההכנה.

 • ידע נדרש
 • הכרת המושגים:

  מצולעים, מרובעים, טרפז, טרפז ישר זווית, טרפז שווה שוקיים.

משוב מעמיתים

שדה חובה*

You must be logged in to post a comment.