הכנה לפעילות בנושא:דגם דמיוני – ריבוע ומלבן

הכנה לפעילות בנושא:דגם דמיוני – ריבוע ומלבן
 • נושא
 • ריבוע ומלבן

 • תיאור הפעילות
 • בפעילות זו נכיר את שלבי הקיפול והחקר, כולל מתודות והמלצות בנושא הריבוע והמלבן.

 • שם הדגם
 • הילד מחליט מהי התוצאה הסופית.

 • מטרות הפעילות
 • מטרת הפעילות  

  • הילד ידע להבחין בין המרובעים על-פי אורכי הצלעות והזוויות הישרות.
  • הילד יחקור ויזהה את הריבוע והמלבן.
  • הילד ישיים את הצורות.
  • פיתוח יכולת לתיאור מילולי וייצוג חזותי של יחסים במרחב (פירוק והרכבה).

                   

 • ידע נדרש
 • זיהוי והכרת המצולעים, הכרת הזווית הישרה (מפעילות המודד)

משוב מעמיתים

שדה חובה*

You must be logged in to post a comment.