הכנה לפעילויות בנושא: דגם דמיוני – מרובעים א’

הכנה לפעילויות בנושא: דגם דמיוני – מרובעים א’
 • נושא הפעילות
 • מרובעים

 • תיאור הפעילות
 • בפעילות זו נכיר את שלבי הקיפול והחקר, כולל מתודות והמלצות.

 • שם הדגם
 • הילד מחליט מהי התוצאה הסופית.

 • מטרות הפעילות
 • מטרות הפעילות

  • הילד ימיין את הצורות על-פי מספר הצלעות ויבדיל את המרובעים משאר המצולעים.
  • הילד ישיים את הצורות.
  • פיתוח יכולת לתיאור מילולי וייצוג חזותי של יחסים במרחב (פירוק והרכבה).

               

                                                                                                        

 • ידע נדרש
 • זיהוי מצולעים על פי מספר הצלעות.

משוב מעמיתים

שדה חובה*

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>