הכנה לפעילויות בנושא הריבוע

הכנה לפעילויות בנושא הריבוע
 • נושא הפעילות
 • ריבוע

 • תיאור הפעילות
 • בפעילות זו נכיר את שלבי הקיפול והחקר, כולל מתודות והמלצות בנושא הריבוע.

 • שם הדגם
 • הילד מחליט מהי התוצאה הסופית.
  מספר סידורי: 0-016

 • מטרות הפעילות
  • הילד יזהה את הריבוע על פי מספר הצלעות, אורכי הצלעות והזוויות הישרות.
  • הילד ישיים את הצורות.
  • פיתוח יכולת לתיאור מילולי וייצוג חזותי של יחסים במרחב (פירוק והרכבה).

                   

                                                                                                        

 • רצף מומלץ
 • פעילות מקדימה 1/3 מצולעים (הכירות גלובלית) פירוק והרכבה
  פעילות מקדימה 2/3 מצולעים (הכירות גלובלית) פירוק והרכבה
  פעילות מקדימה 3/3 מצולעים (הכירות גלובלית) פירוק והרכבה
  הכנה לפעילות בנושא: דגם דמיוני – מצולעים א
  פעילות בנושא: דגם דמיוני – מצולעים א
  הכנה לפעילות בנושא: דגם דמיוני – מצולעים ב
  פעילות בנושא: דגם דמיוני – מצולעים ב
  הכנה לפעילות בנושא: דגם דמיוני – מצולעים ג
  פעילות בנושא: דגם דמיוני – מצולעים ג
  המודד – כלי להשוואת אורכים וזוויות (לילדי הגן)
  פעילות מסכמת – מצולעים- שונה ודומה פירוק והרכבה
  פעילות מקדימה  מרובעים – פירוק והרכבה
  הכנה לפעילויות בנושא: דגם דמיוני – מרובעים א’
  פעילות בנושא: דגם דמיוני – מרובעים א
  פעילות מקדימה הריבוע – פירוק והרכבה
  הכנה לפעילות בנושא: הריבוע
  פעילות בנושא: דגם דמיוני – הריבוע

 • ידע נדרש
 • הכרת המצולעים והמרובעים.

משוב מעמיתים

שדה חובה*

You must be logged in to post a comment.