הכנה לפעילויות בנושא:דגם דמיוני – ריבוע

הכנה לפעילויות בנושא:דגם דמיוני – ריבוע
 • נושא הפעילות
 • ריבוע 

 • תיאור הפעילות
 • בפעילות זו נכיר את שלבי הקיפול והחקר, כולל מתודות והמלצות בנושא הריבוע.

 • שם הדגם
 • הילד מחליט מהי התוצאה הסופית.

 • מטרות הפעילות
 • מטרת הפעילות  

  • הילד יזהה את הריבוע על פי מספר הצלעות, אורכי הצלעות והזוויות הישרות.
  • הילד ישיים את הצורות.  
  • פיתוח יכולת לתיאור מילולי וייצוג חזותי של יחסים במרחב (פירוק והרכבה).                            

                   

                                                                                                        

 • ידע נדרש
 • הכרת המצולעים והמרובעים.

משוב מעמיתים

שדה חובה*

You must be logged in to post a comment.