פעילות בנושא: דגם דמיוני -משולשים ב

  • נושא הפעילות
  • משולשים

  • תיאור הפעילות
  • בפעילות זו נציג את הפירוט של שלבי הקיפול והחקר

משוב מעמיתים

שדה חובה*

You must be logged in to post a comment.