מיון משולשים (על-פי אורכי הצלעות וסוגי הזוויות) לחטיבה

מיון משולשים (על-פי אורכי הצלעות וסוגי הזוויות) לחטיבה
 • מטרות הפעילות
  • התלמידים ימיינו משולשים לפי זוויות.
  • התלמידים יכירו וישתמשו במונחים: משולש ישר-זווית, משולש קהה-זווית ומשולש חד-זוויות.
  • התלמידים ימיינו משולשים לפי צלעות.
  • התלמידים יבנו ויזהו משולשים לפי צלעות וזוויות (מיון כפול).

   

   

 • שם הדגם
 • ציפור זוויות.

 • על השיעור
 • בשיעור זה יחקרו התלמידים את סוגי המשולשים המתהווים במהלך קיפול הדגם. בסיום השיעור מתקבל התוצר הסופי כהפתעה, תוך לימוד מושגים חדשים וחזרה על סוגי המשולשים.

   

 • ידע נדרש
 • הכרת המושג זווית ישרה, ייצוג ויזואלי של הזווית.

 • חומרים
 • מודד, נייר אוריגאמי בגודל 15/15 ס”מ.

משוב מעמיתים

שדה חובה*

You must be logged in to post a comment.