משפט פיתגורס: הוכחות גיאומטריות והוכחות אלגבראיות עם קיפולי נייר

משפט פיתגורס: הוכחות גיאומטריות והוכחות אלגבראיות עם קיפולי נייר
 • מטרות הפעילות
  • התלמידים יתנסו ויכירו את היחס של הנייר המקופל לנייר לפני הקיפול.התלמידים יכירו והתנסו במשפט פיתגורס על ידי פירוק והרכבה.

   

   

 • שם הדגם
 • סימניות לספרים.

 • על השיעור
 • התלמידים יכירו והתנסו בפירוק והרכבה במשפט פיתגורס ויכירו הוכחות גיאומטריות והוכחות אלגבראיות עם קיפולי נייר

   

 • ידע נדרש
 • משולש ישר זווית, גובה במשולשים ויחס של שטחים.

   

 • ציוני דרך
 • משולש ישר זווית: מושגים: ניצב, יתר
  משפטים נלווים:
  – משפט פיתגורס: במשולש ישר זווית סכום ריבועי הניצבים שווה לריבוע היתר.
  – שני משולשים ישרי זווית שלהם ניצב שווה ויתר שווה חופפים זה לזה.
  קישור לתכנית הלימודים

  מילון מונחים בגאומטריה

 • חומרים
 • שישה דפי אוריגאמי צבעונים וארבעה ניירות משובצים לכל תלמיד.

משוב מעמיתים

שדה חובה*

You must be logged in to post a comment.