פירוק והרכבה, זיהוי זוויות ומציאת הזווית הנסתרת

פירוק והרכבה, זיהוי זוויות ומציאת הזווית הנסתרת
  • מטרות הפעילות
  • התלמידים יבחנו את הזוויות של המצולעים באמצעות פעילויות של פירוק והרכבה.

  • שם הדגם
  • ללא דגם

  • על השיעור
  • התלמידים יתנסו בפירוק והרכבה ובבחינת הזוויות של המצולעים, וימצאו את הזוויות הנסתרות.

  • ידע נדרש
  • הכרת מושג הזווית.

משוב מעמיתים

שדה חובה*

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>