גובה, תיכון וחוצה זווית במשולשים שווה שוקיים*

גובה, תיכון וחוצה זווית במשולשים שווה שוקיים*
 • מטרות הפעילות
  • התלמידים יקפלו שני סוגים של משולשים, קהה זווית שונה צלעות ומשולש ישר זווית שונה צלעות.
  • התלמידים יקפלו ויסמנו את הגובה, חוצה הזווית ובתיכון בשני סוגי המשולשים.
 • שם הדגם
 • ציפורניים מלאכותיות.

 • על השיעור
 • התלמידים יצרו שני סוגים של משולשים, משולש קהה זווית שונה צלעות  ומשולש ישר זוות שונה צלעות. יקפלו ויסמנו את הגובה, התיכון וחוצה הזווית במשולשים. פעילות זו היא הכנה לפעילות הבאה בה יבחנו את שלושת הקטעים במשולש שווה שוקיים.

 • ידע נדרש
 • הכרת סוגי המשולשים.

 • חומרים
 • 7 ניירות אוריגאמי לכל תלמיד בגודל 12/12ס”מ  או בגודל 15/15 ס”מ.

תגובה אחת על ההכרה “ גובה, תיכון וחוצה זווית במשולשים שווה שוקיים* ”

 1. ויקטוריה לידור
  ינואר 8, 2020

  כיתה: ח
  נושא השיעור בגיאומטריה: משולש שווה שוקיים וקווים מיוחדים בו.
  בנושא משולש שווה שוקיים נגעתי בכיתה ז’ כשלימדתי מיון משולשים. שם לא דובר לעומק על משולש זה ותכונות בו.זהו השיעור הראשון המעמיק בנושא זה. נושא הקווים המיוחדים במשולש נלמדו בשיעור לפני כן.
  המושגים החדשים בשיעור זה היו:זווית הראש, זוויות הבסיס, שוקיים, בסיס.
  הפעילות חידשה לתלמידים את התכונות של קווים מיוחדים במשולש שווה שוקיים היוצאים מזווית הראש.
  התלמידים העידו כי פעילות בפועל-התנסות וגילוי התכונות ע”י קיפולי נייר שימשו והיוו הדגמה מוחשית, חקר וגילוי של תכונות אלה במקום לקבל מוכן ולנסות ללמוד, להבין ולדמיין. התלמידים למדו וגם מאוד נהנו מהפעילות.
  ניצלתי את הפעילות לדיונים בנושאים נוספים אשר התחדדו אצל התלמידים בפעילות זו. התלמידים חיזקו את הידע בידיעות העבר ולמדו והפנימו תכנים חדשים.

  חלק מהתלמידים לא הצליחו להבין איך לקפל נכון והיכן להעביר את הקווים המיוחדים. הדגמתי להם על הקיפולים שלי עד שהצליחו לבדם.
  לאורך כל השיעור ערכנו דיון על צורות שהתקבלו, תכונות ואיך הגענו לתובנות אלה.
  החלק המשמעותי היה להגיע למצב שתלמידים גם לומדים וגם נהנים, מבינים ומפנימים ויודעים איך ליישם. הם ידעו לבד, בעזרת הפעילות, לגלות ולנסח משפט על קווים מיוחודים במשולש שווה שוקיים. גילו סוגים שונים של מש”שים.
  לי היה חסר להדגים לגבי קווים מיוחדים היוצאים מזוויות הבסיס. וגם איך במשולש קהה זווית לקפל כדי להראות שגובה, תיכון וחוצה זווית היוצאים מזווית קהה אינם מתלכדים. היה רק שרטוט באחת משקופיות האחרונות.
  האתר המתוקשב עוזר מאוד גם למורה שלא צריך להיות בלחץ לזכור כיצד מקפלים והיכן כדאי להכניס דיון וגם לתלמידים להסתכל איך לקפל נכון ולבדוק את עצמם . האתר מאוד ידידותי, צבעוני ויפה.
  הילדים ככ התלהבו, נהנו ולמדו שהחלטתי להעביר את הפעילות בשתי כיתות ח שלי שהן ברמות לימוד שונות ותגובות והתובנות היו זהות בשתיהן.
  גם רכזת המקצוע הייתה אצלי בחלק קטן של השיעור, התלהבה גם ומאוד רוצה שנכניס אוריגמטריה ללימוד בכיתות האחרות.

משוב מעמיתים

שדה חובה*

You must be logged in to post a comment.