מרובעים- פירוק והרכבה מעוין ריבוע מקבילית וטרפז*

מרובעים- פירוק והרכבה מעוין ריבוע מקבילית וטרפז*
  • מטרות הפעילות
  • חקר תכונות המרובעים.

  • שם הדגם
  • ללא דגם

  • על השיעור
  • התלמידים יתנסו בפירוק והרכבה ובבחינת הזוויות של המצולעים, וימצאו את הזוויות הנסתרות.

  • ידע נדרש
  • הכרת מושג הזווית.

משוב מעמיתים

שדה חובה*

You must be logged in to post a comment.