גובה במשולשים 3/3

גובה במשולשים 3/3
 • מטרות הפעילות
  • התלמידים יקפלו משולש חד זווית וימצאו את הגובה במשולש.
  • התלמידים ילמדו למצוא גובה במשולשים: אנך היוצא מהקדקוד ומגיע לצלע שמול הקדקוד ומאונך לה.
 • שם הדגם
 • אף מלאכותי

  מספר סידורי: 5022

 • רצף מומלץ
 • מומלץ ללמד לפי הרצף המופיע באתר (הרצף על פי תכנית הלימודים). ​

  גובה במשולשים 1/3: מציאת גובה במשולשים ישרי זווית. דגם הקיפול 3 ציפורניים.

  גובה במשולשים 2/3: מציאת גובה במשולשים קהה זווית.  דגם הקיפול 3 ציפורניים.

  גובה במשולשים 3/3: מציאת גובה במשולשים חד זווית.  דגם הקיפול 2 ציפורניים ואף.

 • על השיעור
 • התלמידים יקפלו משולש חד זווית, וילמדו למצוא את הגובה במשולש: אנך היורד מהקדקוד אל הצלע שממול.  בסוף הקיפול יתקבלו 2 ציפורניים. ואף מלאכותי.

 • ידע נדרש
 • הכרת סוגי המשולשים, זוויות, ישרים מאונכים.

משוב מעמיתים

שדה חובה*

You must be logged in to post a comment.