פירוק והרכבה – זיהוי זוויות לפי מידות

פירוק והרכבה – זיהוי זוויות לפי מידות
 • מטרות הפעילות
 • התלמידים יבחנו את המידות של הזוויות במצולעים באמצעות פעילויות של פירוק והרכבה של חלקי ריבוע.

   

 • שם הדגם
 • ללא דגם

 • רצף מומלץ
 • מומלץ ללמד לפי הסדר באתר המותאם לתכנית הלימודים.

 • על השיעור
 • התלמידים יתנסו בפירוק והרכבה ובבחינת מידת הזוויות של המצולעים, וימצאו את הזוויות ההמסומנות במצולעים שונים.

 • ידע נדרש
 • הכרת מושג הזווית.

משוב מעמיתים

שדה חובה*

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>