הכנה לפעילות בנושא: דגם דמיוני – מצולעים ב

הכנה לפעילות בנושא: דגם דמיוני – מצולעים ב
 • נושא הפעילות
 • מצולעים

 • תיאור הפעילות
 • בפעילות זו נציג את הפירוט של שלבי הקיפול והחקר.

 • שם הדגם
 • הילד מחליט מהי התוצאה הסופית.

 • מטרות הפעילות
 • מטרת הפעילות  

  • הילד ידע להבחין בין מצולעים שונים על פי מספר הצלעות או הקדקודים.
  • הילד ישיים את הצורות.
  • פיתוח יכולת לתיאור מילולי וייצוג חזותי של יחסים במרחב (פירוק והרכבה).

                   

משוב מעמיתים

שדה חובה*

You must be logged in to post a comment.