פעילות בנושא: דגם דמיוני מצולעים – א

  • נושא הפעילות
  • מצולעים

  • תיאור הפעילות
  • בפעילות זו נציג את הפירוט של שלבי הקיפול והחקר

משוב מעמיתים

שדה חובה*

You must be logged in to post a comment.