פעילות בנושא: דגם דמיוני – מצולעים – ב’

  • נושא הפעילות
  • מצולעים

  • תיאור הפעילות
  • בפעילות זו נציג את הפירוט של שלבי הקיפול והחקר.

משוב מעמיתים

שדה חובה*

You must be logged in to post a comment.