מרובעים ב : ריבוע ומלבן – שונה ודומה

מרובעים ב : ריבוע ומלבן – שונה ודומה
 • מטרות הפעילות
  • התלמידים יזהו את המרובעים: ריבוע, מלבן ויבחנו את השונה והדומה בין שני המרובעים.
  • התלמידים יקפלו מנייר מרובעים ומלבנים ויחקרו את הקשר בין אורכי הצלעות וסוגי המרובעים .
 • שם הדגם
 • מעטפה

  מספר סידורי: 2005

 • יוצר/ת הדגם
 • פול ג’קסון

   © כל הזכויות שמורות למרכז הישראלי לאוריגאמי
 • רצף מומלץ
 • מומלץ ללמד לפי הרצף המופיע באתר (הרצף על פי תוכנית הלימודים).

 • על השיעור
 • במהלך קיפול הדגם התלמידים יחקרו את השונה והדומה בין הריבוע והמלבן על-ידי פירוק והרכבה.

  משך זמן פעילות מומלץ: 45 דקות

  * משך זמן הפעילות נתון לשיקול המורה, ויכול להשתנות בהתאם לגודל ואופי הכיתה.

 • ידע נדרש
 • הכרת המושגים: צלעות, קדקודים, מצולעים.

4 תגובות על הכרת “ מרובעים ב : ריבוע ומלבן – שונה ודומה ”

 1. מיכל צוברי
  ינואר 24, 2017

  הילדים מאוד נהנו

 2. מורן סביליה
  מאי 17, 2017

  השיעור נלמד במסגרת שיעור הנדסה- חיזוק וביסוס הידע בנושא מרובעים (בעקבות טעות של חלק נכבד מתלמידי הכיתה בשימוש במושג מרובע במקום ריבוע).
  התלמידים נהנו מהחוויה. היה לי מאוד קל ללמד את הקיפולים באמצעות האתר. לא היה צורך לטייל בין התלמידים. דרשתי מתלמידים אחרים שלא יעזרו לחבריהם. היו רק שני תלמידים שניגשו אלי בסוף השיעור להסבר, והם הצליחו והתמודדו לבד ובהצלחה.
  בסוף השיעור התלמידים קישטו את מעטפה וכתבו פתקיות והכניסו למעטפה, הם נהנו מהתוצר. בנוסף, כשסיכמתי את השיעור ושאלתי על הדומה והשונה בין מלבן לריבוע, הם ענו יפה. אבחן את ביסוס הידע שוב במועד מאוחר יותר.

 3. אהובה פתיחי
  פברואר 24, 2018

  בכיתתי נלמדו כבר כ-6 שיעורי אוריגמי לפי רצף השיעורים באתר לכיתה ב.
  כך שהילדים אוהבים את השיעור ונהנים מדרך למידה זו.
  בכיתה א התלמידים זיהו אינטואיטיבית את הריבוע והמלבן.
  בשיעור זה למדו הילדים ובדקו את המושגים צלעות שוות,זוויות ישרות וצלעות נגדיות.
  לדעתי הפעילות חידשה לתלמידים את ההבחנה בין הריבוע למלבן וההסתכלות על צלעות נגדיות,במהלך השיעור עשינו השוואה בין המלבן לריבוע והילדים השתמשו במושגים הגאומטריים: צלעות, זווית ישרה, צלעות נגדיות.
  הפעילות תרמה להבנתי שבלמידה משמעותית התלמיד חייב להיות פעיל כדי ליצור את המידע החדש.
  השיח המתמטי ששמעתי אצל הילדים זה ההסבר לצלעות הנגדיות במלבן שאלו הצלעות שממול.
  אחת המשימות הנדרשות מהילדים זה ליצור מלבן מהריבועים וריבוע מהמלבנים בקבוצה ,בתרגיל זה היה להם ניסוי ובדיקה ופיתוח חשיבה איך ליצור את הצורה המבוקשת עם הריבועים והמלבנים שברשותם, וגם להבין בעצם את יחסי ההכלה בין הריבוע והמלבן.
  וזה היה החלק המשמעותי עבורי בשיעור שהם הבינו איך ליצור את הריבוע והמלבן.
  הפעילות באתר מוסברת בצורה ברורה ומובנת ומסייעת לי להתכונן לשיעור וכן לתלמידים להבין את המשימה.

 4. רונית שביט
  דצמבר 24, 2019

  שם המגישה: רונית שביט
  כתה: ד’
  נושא: מלבן וריבוע

  האם למדתם את הנושא לפני כן? הילדים מכירים את המושגים מהגן מהכרות עם צורות שונות.
  בכיתה א מופיע נושא זיהוי מלבן וריבוע בתכ”ל.
  בכתה ב התלמידים לומדים את נושא שטח מלבן במדידה ישירה בעזרת משבצות.
  בכתה ג הם לומדים את תכונות המרובעים והיקף מצולעים.
  בכתה ד לומדים הגדרות של ריבוע ומלבן, מדידות שטח והיקף בעזרת נוסחאות.

  מה הם המושגים שנלמדו בשיעור?

  סוגי מצולעים : ריבוע, מלבן, מעוין, מקבילית, טרפז, דלתון ותכונותיהם על פי צלעות, על פי זויות, על פי אלכסונים. צלעות נגדיות, צלעות סמוכות, שיקוף של חצי צורה, קו סימטריה, חלוקה לחלקים שווים.

  האם הפעילות חידשה לילדים ידע מתמטי?

  הפעילות חידשה לחלק מהתלמידים מהו מצולע, מהן תכונות המלבן והריבוע, הם הכירו מצולעים שלא ידעו לשיים לפני כן כמו טרפז ודלתון. אצל התלמידים התחדדו המושגים צלעות נגדיות, סמוכות, מקבילות, שוות. לגבי זויות, סוגי זויות עם דגש על זוית ישרה שמופיעה במודד.

  מה למדתן על התובנה הגיאומטרית של התלמידים?
  ניתן לומר שהתלמידים מרבים לטעות ולבלבל בין ריבוע ומרובע. הושם דגש על משפחת המרובעים שמכילה את הריבוע בתוכה. תכונות הצלעות, נגדיות או סמוכות, היא נקודה שיש לחזק אצל התלמידים והם טועים בה רבות.

  האם הפעילות חידשה ידע פדגוגי?
  לי, כמורה, הקשר בין מלבן וריבוע היה ידוע אך הומחש באופן מקורי. לתלמידים, לעומת זאת, זו היתה הפתעה הם הבינו יותר את קשרי ההכלה של משפחת המרובעים, בדגש על כך שכל ריבוע הינו מלבן אך לא כל מלבן הינו ריבוע.

  האם סייעתן לתלמידים?

  חלק מהתלמידים ידעו לבצע את המשימה היטב, תוך כדי שיח על המושגים. חלק אחר מהתלמידים ביקש סיוע, אז סייעתי להם בעזרת הדגם שלי, אך הם קיפלו בעצמם את הנייר. לעיתים חברים עזרו להם בהסבר, אך לא נגעו בקיפול שלהם. מי שקיפל נכונה, אמרתי לו “איצ’יבאן”.

  האם היה שיח מתמטי בכיתה?
  היה שיח מתמטי סביב המושגים שהזכרנו למעלה. השיח היה הן ביני (המורה) לבין התלמידים, והן בין התלמידים עצמם כאשר הסבירו זה לזה והפרו זה את זה בידע האישי שלהם.

  מה היה החלק המשמעותי עבורכם בפעילות?
  מבחינתי, השיח בכיתה על המושגים המתמטיים הוא החלק המשמעותי בפעילות. אך התוצר הסופי של הדגם, המעטפה, חידד את הידע ואת ההנאה שלי ושל התלמידים מן השיעור.

  מה היה חסר בפעילות?
  לדעתי השיעור הינו מלא בתובנות, בהבניית ידע ובעשייה ומכוון מטרה.

  האם האתר המתוקשב סייע לכן?
  האתר סייע רבות בהכנת הדגם, ההסברים היו מפורטים, ההערות היו במקומן. נהניתי מאוד ללמד בדרך וניכר כי גם התלמידים נהנו

  משוב לשיעור מרובעים

משוב מעמיתים

שדה חובה*

You must be logged in to post a comment.