מרובעים: ריבוע ומלבן – שונה ודומה

מרובעים: ריבוע ומלבן – שונה ודומה
 • מטרות הפעילות
  • התלמידים יחקרו מרובעים: ריבוע, ומלבן ויבחנו את השונה והדומה בין שני המרובעים.
  • התלמידים יחקרו את הקשר בין אורכי הצלעות וסוגי המרובעים .
 • שם הדגם
 • מעטפה

 • יוצר/ת הדגם
 • פול ג’קסון

  © כל הזכויות שמורות למרכז הישראלי לאוריגאמי

 • רצף מומלץ
 • מומלץ ללמד לפי הרצף המופיע באתר (הרצף על פי תכנית הלימודים). ​

 • על השיעור
 • במהלך קיפול הדגם התלמידים יחקרו את השונה והדומה בין הריבוע והמלבן על-ידי פירוק והרכבה.


  משך זמן פעילות מומלץ:
  90 דקות

  * משך זמן הפעילות נתון לשיקול המורה, ויכול להשתנות בהתאם לגודל ואופי הכיתה.

 • ידע נדרש
 • הכרת המושגים: צלעות, קדקודים, מצולעים, זווית ישרה.

2 תגובות על הכרת “ מרובעים: ריבוע ומלבן – שונה ודומה ”

 1. חנה אלימלך צור
  פברואר 4, 2019

  רפלקציה מס’ 2: חנה אלימלך צור
  נושא השיעור: מרובעים ג, שיעור שלישי באוריגאמי שבהם למדנו וחזרנו בחוויה, על הנושאים שלימדתי.
  המושגים שנלמדו: מצולע, קדקוד, צלע, זוויות ישרות, מרובעים, ריבוע, טרפז, משולש, מרובע, מחומש, צלעות שוות, צלעות מקבילות. תכונותיו של הריבוע, צלוות שוות וארבע זוויות ישרות.
  הפעילות ביססה מושגים מתמטיים וידע מתמטי: בכך שהבחנו בין מלבן לריבוע וביסוס המושגים צלע וקודקוד.
  הפעילות חידשה ידע מתמטי באמצעות חיבור שני המשולשים. דרך חיבור המשולשים הילדים נחשפו למצולעים שונים.
  הפעילות חידשה לי בכך שהעברתי את הכוח לתלמידים בשיעור, ללא סיוע שלי בקיפול הנייר.
  סייעתי לתלמידים בכך שעברתי בין שולחנות התלמידים והדגמתי להם דרך הנייר שלי כיצד לקפל והפניתי גם את תשומת לבם גם להדגמת הקיפול באתר.
  השיח המתמטי בכיתה בא לידיי ביטוי בחשיפת המושגים המתמטיים בצורה ברורה ומדויקת.
  החלק המשמעותי בשיעור עבורי היה שהצלחתי לא לגעת בעבודות התלמידים ולאפשר להם להתנסות בכוחות עצמם. כמו כן גם ההתנסות באתר הייתה עבורי משמעותית. משום שהאתר הדגים לתלמידים בצורה טובה ומוחשית את קיפול המצולעים ואת המצולעים המתקבלים דרך הקיפול, דבר שאפשר גם לתלמידים החלשים להיות פעילים בשיעור.
  לסיכום: הפעילות אפשרה התנסות חקר וסקרנות בקרב הלומדים ניכר שהתלמידים נהנו ואני כמורה למדתי על עצמי שאני גם מסוגלת להתקדם וללמוד ולהיות באיפוק גם כשאני רגילה לשלוט הגעתי למצב שלא נגעתי להם בעבודה ואפילו התרגשתי ושמחתי לעמוד ליד כל מי שלא הצליח ולחזור על הפעולה עוד ועוד עד שהצליח, השמחה הייתה כפולה כי גם התלמיד שמח שהצליח. למדתי שאפשר לתת חווית הצלחה גם לתלמיד שלא מסוגל דברים אחרים ובזה הוא כן מצליח. יותר להאמין בתלמידים. יש ערך מוסף שכל הילדים בלי יוצא מן הכלל עובדים, גם חזקים וגם חלשים.
  תודה על הזכות ללמוד ולהעביר הלאה.

 2. חנה אלימלך צור
  פברואר 4, 2019

  רפלקציה מס’ 2: חנה אלימלך צור
  כיתה א
  נושא השיעור מרובעים ג,
  שיעור שלישי באוריגאמי
  בהם למדנו וחזרנו בחוויה, על הנושאים שלימדתי.

  המושגים שנלמדו: מצולע, קדקוד, צלע, זוויות ישרות, מרובעים, ריבוע, טרפז, משולש, מרובע, מחומש, צלעות שוות, צלעות מקבילות. תכונותיו של הריבוע, צלוות שוות וארבע זוויות ישרות.
  הפעילות ביססה מושגים מתמטיים וידע מתמטי: בכך שהבחנו בין מלבן לריבוע וביסוס המושגים צלע וקודקוד.
  הפעילות חידשה ידע מתמטי באמצעות חיבור שני המשולשים. דרך חיבור המשולשים הילדים נחשפו למצולעים שונים.
  הפעילות חידשה לי בכך שהעברתי את הכוח לתלמידים בשיעור, ללא סיוע שלי בקיפול הנייר.
  סייעתי לתלמידים בכך שעברתי בין שולחנות התלמידים והדגמתי להם דרך הנייר שלי כיצד לקפל והפניתי גם את תשומת לבם גם להדגמת הקיפול באתר.
  השיח המתמטי בכיתה בא לידיי ביטוי בחשיפת המושגים המתמטיים בצורה ברורה ומדויקת.
  החלק המשמעותי בשיעור עבורי היה שהצלחתי לא לגעת בעבודות התלמידים ולאפשר להם להתנסות בכוחות עצמם. כמו כן גם ההתנסות באתר הייתה עבורי משמעותית. משום שהאתר הדגים לתלמידים בצורה טובה ומוחשית את קיפול המצולעים ואת המצולעים המתקבלים דרך הקיפול, דבר שאפשר גם לתלמידים החלשים להיות פעילים בשיעור.
  לסיכום: הפעילות אפשרה התנסות חקר וסקרנות בקרב הלומדים ניכר שהתלמידים נהנו ואני כמורה למדתי על עצמי שאני גם מסוגלת להתקדם וללמוד ולהיות באיפוק גם כשאני רגילה לשלוט הגעתי למצב שלא נגעתי להם בעבודה ואפילו התרגשתי ושמחתי לעמוד ליד כל מי שלא הצליח ולחזור על הפעולה עוד ועוד עד שהצליח, השמחה הייתה כפולה כי גם התלמיד שמח שהצליח. למדתי שאפשר לתת חווית הצלחה גם לתלמיד שלא מסוגל דברים אחרים ובזה הוא כן מצליח. יותר להאמין בתלמידים. יש ערך מוסף שכל הילדים בלי יוצא מן הכלל עובדים, גם חזקים וגם חלשים.
  תודה על הזכות ללמוד ולהעביר הלאה.

משוב מעמיתים

שדה חובה*

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>