חקר מרובעים 2

חקר מרובעים 2
 • מטרות הפעילות
  • התלמידים יחקרו מרובעים: ריבוע, ומלבן ויבחנו את השונה והדומה בין שני המרובעים.
  • התלמידים יחקרו את הקשר בין אורכי הצלעות וסוגי המרובעים .
 • שם הדגם
 • מעטפה

 • יוצר/ת הדגם
 • פול ג’קסון

  © כל הזכויות שמורות למרכז הישראלי לאוריגאמי

 • רצף מומלץ
 • מומלץ ללמד לפי הרצף המופיע באתר (הרצף על פי תכנית הלימודים). ​

 • על השיעור
 • במהלך קיפול הדגם התלמידים יחקרו את השונה והדומה בין הריבוע והמלבן על-ידי פירוק והרכבה.


  משך זמן פעילות מומלץ:
  45 דקות

  * משך זמן הפעילות נתון לשיקול המורה, ויכול להשתנות בהתאם לגודל ואופי הכיתה.

 • ידע נדרש
 • הכרת המושגים: צלעות, קדקודים, מצולעים, זווית ישרה.

3 תגובות על הכרת “ חקר מרובעים 2 ”

 1. אלה רייט
  ינואר 28, 2019

  כיתה: ד’
  נושא השיעור: מלבן וריבוע
  האם לימדתם את הנושא לפני: למדנו את הנושא קודם, דיברנו על המושגים כגון: מלבן, מרובע, ריבוע, אך עדיין קשה לתלמידים להבין את ההבדל ולהגיע לכלל.
  מהם המושגים שנלמדו בשיעור: צלעות מקבילות, צלעות מאונכות, זווית ישרה, מרובע, מאפיינים, קווים, קדקודים.
  האם הפעילות חידשה לילדים ידע מתמטי: כן, במהלך השיעור לילדים הייתה אפשרות לראות את ההנדסה ולחוש אותה בעזרת הקיפול. בהתחלה הם היו עסוקים רק בקיפול, אך אחרי כמה זמן כשהבינו שלא קרה שום דבר אם לא מקפלים נכון וניתן לתקן, התחילו ממש לחקור את הנושא. בגלל שהשיעור משלב גם עבודה בקבוצות, הייתה להם גם אפשרות לשמוע אחד את השני ולקבל ידע חדש מהחברים.
  מה למדתם על התובנה הגיאומטרית של התלמידים: הנדסה היא תחום שבדרך כלל לא הולך קל, לילדים קשה לדמיין וקשה לראות את הצורות ואת המושגים הקשורים. לכן, בעזרת הקיפול הם הצליחו להמחיש את מה שהם שמעו לפני והצליחו לבדוק באופן עצמאי את המושגים ואת התכונות.
  האם הפעילות חידשה ידע פדגוגי: לא פעילות עצמה, אך הדרך בהחלט כן. הקיפול מאפשר לגוון ולהמחיש, מאוד חשוב בבית הספר יסודי וגם עוזר למורה ללמד, במיוחד במקרה של תלמיד מתקשה.
  האם סייעת לתלמידים: זה היה שיעור מספר 2 באותה כיתה ולכן התלמידים מראש יגעו שאין עזרה. הדרך היחידה לקפל לבד ולנסות. אני יכולתי פשוט לחזור על הקיפול שלי מול התלמיד המתקשה.
  האם היה שיח מתמטי: כמובן. ברגע שהתלמידים עבדו בקבוצות, היה ניתן לשמוע איך הם משתמשים במושגים ומנסים להוכיח אחד לשני. למשל, ילד אחד אמר:” אתה לא רואה שזה לא שווה? אני בדקתי עם המודד וזה לא…” היה ממש יפה לראות אותם משתמשים במה שעשינו לפני…
  מה היה החלק המשמעותי עבורכם: קודם כל שימוש באמצעים שהשתמשנו בהם לפני והסברים של הילדים, וכמובן כפי שכתבתי גם על השיעור הקודם, השתתפות של הילדים המתקשים בשיעור, זה ההישג מספר 1 עבורי.
  מה היה חסר בפעילות: לא היה חסר משהו.
  האם האתר סייע לכם: כמובן. ללא האתר הייתי הולכת לאיבוד, כי גם אני מקפלת בעזרתו.

 2. חנה אלימלך צור
  פברואר 4, 2019

  רפלקציה מס’ 2: חנה אלימלך צור
  נושא השיעור: מרובעים ג, שיעור שלישי באוריגאמי שבהם למדנו וחזרנו בחוויה, על הנושאים שלימדתי.
  המושגים שנלמדו: מצולע, קדקוד, צלע, זוויות ישרות, מרובעים, ריבוע, טרפז, משולש, מרובע, מחומש, צלעות שוות, צלעות מקבילות. תכונותיו של הריבוע, צלוות שוות וארבע זוויות ישרות.
  הפעילות ביססה מושגים מתמטיים וידע מתמטי: בכך שהבחנו בין מלבן לריבוע וביסוס המושגים צלע וקודקוד.
  הפעילות חידשה ידע מתמטי באמצעות חיבור שני המשולשים. דרך חיבור המשולשים הילדים נחשפו למצולעים שונים.
  הפעילות חידשה לי בכך שהעברתי את הכוח לתלמידים בשיעור, ללא סיוע שלי בקיפול הנייר.
  סייעתי לתלמידים בכך שעברתי בין שולחנות התלמידים והדגמתי להם דרך הנייר שלי כיצד לקפל והפניתי גם את תשומת לבם גם להדגמת הקיפול באתר.
  השיח המתמטי בכיתה בא לידיי ביטוי בחשיפת המושגים המתמטיים בצורה ברורה ומדויקת.
  החלק המשמעותי בשיעור עבורי היה שהצלחתי לא לגעת בעבודות התלמידים ולאפשר להם להתנסות בכוחות עצמם. כמו כן גם ההתנסות באתר הייתה עבורי משמעותית. משום שהאתר הדגים לתלמידים בצורה טובה ומוחשית את קיפול המצולעים ואת המצולעים המתקבלים דרך הקיפול, דבר שאפשר גם לתלמידים החלשים להיות פעילים בשיעור.
  לסיכום: הפעילות אפשרה התנסות חקר וסקרנות בקרב הלומדים ניכר שהתלמידים נהנו ואני כמורה למדתי על עצמי שאני גם מסוגלת להתקדם וללמוד ולהיות באיפוק גם כשאני רגילה לשלוט הגעתי למצב שלא נגעתי להם בעבודה ואפילו התרגשתי ושמחתי לעמוד ליד כל מי שלא הצליח ולחזור על הפעולה עוד ועוד עד שהצליח, השמחה הייתה כפולה כי גם התלמיד שמח שהצליח. למדתי שאפשר לתת חווית הצלחה גם לתלמיד שלא מסוגל דברים אחרים ובזה הוא כן מצליח. יותר להאמין בתלמידים. יש ערך מוסף שכל הילדים בלי יוצא מן הכלל עובדים, גם חזקים וגם חלשים.
  תודה על הזכות ללמוד ולהעביר הלאה.

 3. חנה אלימלך צור
  פברואר 4, 2019

  רפלקציה מס’ 2: חנה אלימלך צור
  כיתה א
  נושא השיעור מרובעים ג,
  שיעור שלישי באוריגאמי
  בהם למדנו וחזרנו בחוויה, על הנושאים שלימדתי.

  המושגים שנלמדו: מצולע, קדקוד, צלע, זוויות ישרות, מרובעים, ריבוע, טרפז, משולש, מרובע, מחומש, צלעות שוות, צלעות מקבילות. תכונותיו של הריבוע, צלוות שוות וארבע זוויות ישרות.
  הפעילות ביססה מושגים מתמטיים וידע מתמטי: בכך שהבחנו בין מלבן לריבוע וביסוס המושגים צלע וקודקוד.
  הפעילות חידשה ידע מתמטי באמצעות חיבור שני המשולשים. דרך חיבור המשולשים הילדים נחשפו למצולעים שונים.
  הפעילות חידשה לי בכך שהעברתי את הכוח לתלמידים בשיעור, ללא סיוע שלי בקיפול הנייר.
  סייעתי לתלמידים בכך שעברתי בין שולחנות התלמידים והדגמתי להם דרך הנייר שלי כיצד לקפל והפניתי גם את תשומת לבם גם להדגמת הקיפול באתר.
  השיח המתמטי בכיתה בא לידיי ביטוי בחשיפת המושגים המתמטיים בצורה ברורה ומדויקת.
  החלק המשמעותי בשיעור עבורי היה שהצלחתי לא לגעת בעבודות התלמידים ולאפשר להם להתנסות בכוחות עצמם. כמו כן גם ההתנסות באתר הייתה עבורי משמעותית. משום שהאתר הדגים לתלמידים בצורה טובה ומוחשית את קיפול המצולעים ואת המצולעים המתקבלים דרך הקיפול, דבר שאפשר גם לתלמידים החלשים להיות פעילים בשיעור.
  לסיכום: הפעילות אפשרה התנסות חקר וסקרנות בקרב הלומדים ניכר שהתלמידים נהנו ואני כמורה למדתי על עצמי שאני גם מסוגלת להתקדם וללמוד ולהיות באיפוק גם כשאני רגילה לשלוט הגעתי למצב שלא נגעתי להם בעבודה ואפילו התרגשתי ושמחתי לעמוד ליד כל מי שלא הצליח ולחזור על הפעולה עוד ועוד עד שהצליח, השמחה הייתה כפולה כי גם התלמיד שמח שהצליח. למדתי שאפשר לתת חווית הצלחה גם לתלמיד שלא מסוגל דברים אחרים ובזה הוא כן מצליח. יותר להאמין בתלמידים. יש ערך מוסף שכל הילדים בלי יוצא מן הכלל עובדים, גם חזקים וגם חלשים.
  תודה על הזכות ללמוד ולהעביר הלאה.

משוב מעמיתים

שדה חובה*

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>