הכנה לפעילות בנושא: דגם דמיוני – ריבוע ומלבן שונה ודומה

הכנה לפעילות בנושא: דגם דמיוני – ריבוע ומלבן שונה ודומה
 • נושא הפעילות
 • ריבוע ומלבן – שונה ודומה

 • תיאור הפעילות
 • בפעילות זו נכיר את שלבי הקיפול והחקר, כולל מתודות והמלצות להקבלת הריבוע והמלבן.

 • שם הדגם
 • הילד מחליט מהי התוצאה הסופית.

 • מטרות הפעילות
 • מטרת הפעילות  

  • הילד ידע להבחין בין מצולעים שונים על פי מספר הצלעות הקודקודים והזווית הישרה.
  • הילד ישיים את הצורות.  
  • פיתוח יכולת לתיאור מילולי וייצוג חזותי של יחסים במרחב (פירוק והרכבה).                            

                   

                                                                                                        

 • ידע נדרש
 • הכרת המצולעים, מרובעים והכנת המודד

משוב מעמיתים

שדה חובה*

You must be logged in to post a comment.