הכנה לפעילות בנושא: קו השיקוף א (פעילות מקדימה)

הכנה לפעילות בנושא: קו השיקוף א (פעילות מקדימה)
 • נושא הפעילות
 • סימטריה שיקופית

 • תיאור הפעילות
 • בפעילות זו נכיר את שלבי הקיפול והחקר, כולל מתודות והמלצות לנושא הסימטריה השיקופית.

 • שם הדגם
 • לוח קווי הסימטריה – לתליה בגן
  מספר סידורי: 0-021

 • מטרת הפעילות
 • הילד ידע לזהות וליצור מצבים של סימטריה שיקופית.

                                                                                                        

   

 • רצף מומלץ
 • פעילות מקדימה 1/3 מצולעים (הכירות גלובלית) פירוק והרכבה
  פעילות מקדימה 2/3 מצולעים (הכירות גלובלית) פירוק והרכבה
  פעילות מקדימה 3/3 מצולעים (הכירות גלובלית) פירוק והרכבה
  הכנה לפעילות בנושא: דגם דמיוני – מצולעים א
  פעילות בנושא: דגם דמיוני – מצולעים א
  הכנה לפעילות בנושא: דגם דמיוני – מצולעים ב
  פעילות בנושא: דגם דמיוני – מצולעים ב
  הכנה לפעילות בנושא: דגם דמיוני – מצולעים ג
  פעילות בנושא: דגם דמיוני – מצולעים ג
  המודד – כלי להשוואת אורכים וזוויות (לילדי הגן)
  פעילות מסכמת – מצולעים- שונה ודומה פירוק והרכבה
  פעילות מקדימה  מרובעים – פירוק והרכבה
  הכנה לפעילויות בנושא: דגם דמיוני – מרובעים א
  פעילות בנושא: דגם דמיוני – מרובעים א
  פעילות מקדימה הריבוע – פירוק והרכבה
  הכנה לפעילות בנושא: הריבוע
  פעילות בנושא: דגם דמיוני – הריבוע
  פעילות מקדימה המלבן – פירוק והרכבה
  פעילות בנושא דגל המרובעים
  פעילות מסכמת- ריבוע ומלבן- שונה ודומה פירוק והרכבה

משוב מעמיתים

שדה חובה*

You must be logged in to post a comment.