הכנה לפעילות בנושא: סימטריה שיקופית ב

הכנה לפעילות בנושא: סימטריה שיקופית ב
  • נושא הפעילות
  • סימטריה שיקופית

  • תיאור הפעילות
  • בפעילות זו נכיר את שלבי הקיפול והחקר, כולל מתודות והמלצות לנושא הסימטריה השיקופית.

  • שם הדגם
  • ציור של הילדים משני קווי הסימטריה 

  • מטרת הפעילות
  • הילד ידע לזהות וליצור מצבים של סימטריה שיקופית.

     

משוב מעמיתים

שדה חובה*

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>