הכנה לפעילות בנושא: סימטריה שיקופית ב

הכנה לפעילות בנושא: סימטריה שיקופית ב
  • נושא הפעילות
  • סימטריה שיקופית

  • תיאור הפעילות
  • בפעילות זו נכיר את שלבי הקיפול והחקר, כולל מתודות והמלצות לנושא הסימטריה השיקופית.

  • שם הדגם
  • ציור של הילדים משני קווי הסימטריה 

  • מטרת הפעילות
  • הילד ידע לזהות וליצור מצבים של סימטריה שיקופית.

     

משוב מעמיתים

שדה חובה*

You must be logged in to post a comment.