פעילות בנושא: סימטריה שיקופית ב

  • נושא
  • סימטריה שיקופית

  • תיאור הפעילות
  • בפעילות זו נכיר את שלבי הקיפול והחקר לפעילות בנושא הסימטריה השקופית.

משוב מעמיתים

שדה חובה*

You must be logged in to post a comment.