פעילות בנושא: סימטריה שיקופית ב

  • נושא
  • סימטריה שיקופית

  • תיאור הפעילות
  • בפעילות זו נכיר את שלבי הקיפול והחקר לפעילות בנושא הסימטריה השקופית.

משוב מעמיתים

שדה חובה*

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>