השתלמות גננות א סיכרונית משולבת

עבודת סיכום להשתלמות גננות

עבודת סיכום להשתלמות גננות

 • פירוט העבודה
 • 1.פירוט העבודה ופירוט הרפלקציות בקישור הבא

  2. הגשת העבודה: באתר הפסג”ה – בקישור הבא

  3. מועד אחרון להגשה: 28.4.2018

נושאים: השתלמויות באוריגאמטריה - מרכזי פסג"ה פיתוח סגלי הוראה > השתלמות גננות א סיכרונית משולבת

 

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה

סרטוני אקדמיה ברשת

סרטוני אקדמיה ברשת

 • לגננת
 • קישור: הרצאת אורח של הגב’ מירי גולן בחוג לחינוך. ההרצאה עוסקת בהקניית מושגים בגאומטריה לגיל הרך באמצעות קיפולי נייר. במסגרת ההרצאה יוצגו כלים המסייעים להבניית מושגים בגיאומטריה ולהימנעות מבניית תפיסות מוטעות. ההרצאה תלווה בדוגמאות מתוך ‘אוריגאמטריה דיגיטלית’ ותכלול הדגמה והתנסות בקיפולי נייר.

נושאים: השתלמויות באוריגאמטריה - מרכזי פסג"ה פיתוח סגלי הוראה > השתלמות גננות א סיכרונית משולבת

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה

ידע בגיאומטריה ברמת המורה או הגננת

 • נושא
 • חומרים מתוך ההשתלמות

  ידע בגיאומטריה ברמת המורה או הגננת

 • פירוט
 • פעילות זו עבור המורה או הגננת

  הילדים או התלמידים אינם נדרשים ‘לזכור’ את ההגדרות או התכונות, מומלץ להתמקד בחקר.

  בהקבלה בין שתי צורות מומלץ לשאול: במה צורה אחת דומה לצורה שניה ובמה היא שונה. (כמו בארבעה מרכיבים לפיתוח תובנה גיאומטרית)

   

נושאים: השתלמויות באוריגאמטריה - מרכזי פסג"ה פיתוח סגלי הוראה > השתלמות גננות א סיכרונית משולבת

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה

1. פעילות א סיכרונית – פירוק והרכבה

1. פעילות א סיכרונית – פירוק והרכבה

 • נושא הפעילות
 • מפגש הכירות ותיאום ציפיות במתודות של תכנית אוריגאמטריה.

 • תיאור הפעילות
 • פעילות הכוללת הכירות, ותיאום ציפיות. (פירוט בפעילות המצורפת).

 • שעות
 • 16:30-18:30

 • נושאים
  • הכירות בין חברי הקבוצה ותיאום ציפיות.
  • הכירות עם הרקע של אמנות האוריגאמי ופרויבל.
  • היכרות עם התכנית החדשה במתמטיקה לקדם יסודי עם העמקה של התכנים בפרק בנושא הגיאומטריה.
  • הכרת תכנית טרום אוריגאמטריה המותאמת לתכנית הלימודים במתמטיקה.
 • מטרות
  • הכרת התכנים בגיאומטריה בהתאמה לתכנית הלימודים.
  • הכרה והתנסות בגן בהכרת המצולעים באמצעות פרוק והרכבה.

   

 • משימה למפגש א סיכרוני
 • במפגש הבא א סיכרוני הגננות תתבקשנה לערוך פעילות בגן ולהעלות רפלקציה לאתר המתוקשב. (בהתאם לפירוט שיופיע באתר)

  • גננות יתבקשו לצלם את מרכז הבנייה בגן שלהם ולשלוח אלי את התמונות, כהכנה למפגש מספר 9.
נושאים: השתלמויות באוריגאמטריה - מרכזי פסג"ה פיתוח סגלי הוראה > השתלמות גננות א סיכרונית משולבת

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה

2. מפגש א סכרוני בנושא פירוק והרכבה – משולשים

2. מפגש א סכרוני בנושא פירוק והרכבה – משולשים

 • נושא הפעילות
 • פירוק והרכבה – מצולע בצורת משולש.

 • מטרת הפעילות
  • הכרת סביבת התוכן המתוקשבת אוריגאמטריה, ומיומנויות בפעילויות תלויות מחשב.
  • הכרה והתנסות בגן, בהכרת המצולעים באמצעות פרוק והרכבה.
  • שימוש בפירוק והרכבה ככלי לפיתוח הדמיון.
  • התנסות ראשונית בקיפולי נייר.

   

 • מועד סופי להגשה
 • 17.12.2017

 • פירוט הרפלקציה
 •  

  עליכם לכתוב במשוב עמיתים לפי הפירוט הבא בלבד:

  (משוב עמיתים נמצא בהמשך לעמוד זה)

   

  הקשיבו להקלטה של הפעילות שקיימתם בגן וענו על השאלות הבאות:

   

  1.פרטו את נושא הפעילות.

   

  2. מהם המושגים שהודגשו בפעילות הסבירו כל אחד מהם בקצרה.

   

  3. מה למדתם על הדמיון של הילדים מתוך הפעילות?הסבירו

   

  4. האם הפעילות חידשה לילדים ידע, תוכן מתמטי?פרטי

   

  5. האם הפעילות חידשה לכם ידע פדגוגי (על דרכי הוראה) ? פרטי

   

  6. מה למדתם על התובנה הגיאומטרית של הילדים, לאחר הפעילות?

   

  7. צטטו שיח מתמטי שהתרחש בפעילות בין הילדים?

   

  8. צטטו שיח מתמטי שהתרחש בפעילות בינך לבין הילדים?

   

  9. האם היה לילדים קושי ליצור בפירוק והרכבה את המשולשים?פרטו

   

  10. האם סייעתם לילדים בפעילות? פרטו באיזה אופן התבטא הסיוע במידה וסייעתם.

   

  11. מה היה החלק המשמעותי ביותר עבורך בפעילות?

   

  12. מה היה חסר לכם בפעילות?נמקו

   

  13. האם הפעילות שמוצגת באתר המתוקשב סייעה לכם להתכונן לפעילות?

   

  14. אתם מוזמנים להוסיף ולכתוב על הפעילות.

   

 • שם המרצה
 •  

  מירי גולן [email protected]

  ניתן לפנות אלי בכל שאלה במייל או בטלפון – 052-4267484

נושאים: השתלמויות באוריגאמטריה - מרכזי פסג"ה פיתוח סגלי הוראה > השתלמות גננות א סיכרונית משולבת

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה

סיכום הרפלקציות – השתלמות א סכרונית גננות (מפגש 2 בפסג”ה)

סיכום הרפלקציות – השתלמות א סכרונית גננות (מפגש 2 בפסג”ה)

 • מפגש מספר 2
 • 31.12.2017

 • מטרות המפגש
  • הקניית כלים ללמידה על-ידי רפלקציה כמחקר פעולה בגן.
  • פיתוח חשיבה גיאומטרית.
  • התנסות בגן בהכרת המצולעים באמצעות פרוק והרכבה.

   

 • פירוט הפעילות
  • סיכום הרפלקציה של המשתלמות ככלי להעצמת ובחינת עבודתן.
  • פירוט של הכלים לפיתוח חשיבה גיאומטרית.
  • הכירות עם תאוריית ואן הילה.
  • הכנה להתנסות בגן כלים לטיפוח תחושה מרחבית.
  • זיהוי וחקר מצולעים באמצעות פעילויות בטרום אוריגאמטריה.
  • דיון והמשך הכרת המתודות לפעילויות באוריגאמטריה, בקיפולי נייר בגן.

   

   

 • שם המרצה
 •  

  מירי גולן [email protected]

  ניתן לפנות אלי בכל שאלה במייל או בטלפון – 052-4267484

נושאים: השתלמויות באוריגאמטריה - מרכזי פסג"ה פיתוח סגלי הוראה > השתלמות גננות א סיכרונית משולבת

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה

3. הכנה לפעילות בנושא: דגם דמיוני – משולשים א

3. הכנה לפעילות בנושא: דגם דמיוני – משולשים א

 • נושא
 • משולשים

 • מטרות הפעילות
  • הכרת הסביבה המתוקשבת אוריגאמטריה, ומיומנויות בפעילויות תלויות מחשב.
  • הכרה והתנסות בגן, בהכרת המצולעים באמצעות פרוק והרכבה.
  • שימוש בפירוק והרכבה ככלי לפיתוח הדמיון.
  • הכרה וחקר המשולש.
  • פיתוח יכולת לתיאור מילולי וייצוג חזותי של יחסים במרחב (פירוק והרכבה).

                

                                                                                                        

 • פירוט הרפלקציה
 • מומלץ להעביר פעילות זו בגן כחלק  מהעמקה בנושא המשולשים:

   

  1. כיתבו רפלקציה אחת על הפעילות שהעברתם בגן.( התיחסו רק לאחת מתוך 14 שאלות הרפלקציה.)

   

  2. בחרו רפלקציה אחת מתוך סיכום הרפלקציות שבאתר, התיחסו וסכמו את שתי הרפלקציות. (מומלץ לבחור רפלקציה שכתבה עמיתה.)

   

  • משימה זו מומלצת כהעמקה בנושא המשולש ולפני תחילת הפעילויות בנושא מצולעים.
  • כתיבת הרפלקציה אינה חובה אך מקנה בונוס לציון בהשתלמות.

  בהצלחה!

   

 • שם המרצה
 • מירי גולן [email protected]

  ניתן לפנות אלי בכל שאלה במייל או בטלפון – 052-4267484

נושאים: השתלמויות באוריגאמטריה - מרכזי פסג"ה פיתוח סגלי הוראה > השתלמות גננות א סיכרונית משולבת

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה

4. הכנה לפעילות בנושא: דגם דמיוני – מצולעים א

4. הכנה לפעילות בנושא: דגם דמיוני – מצולעים א

 • נושא הפעילות
 • מצולעים

 • מטרות הפעילות
 • מטרות הפעילות  

  • הילד ידע להבחין בין מצולעים שונים על-פי מספר הצלעות והקדקודים.
  • הילד ישיים את הצורות.
  • פיתוח יכולת לתיאור מילולי וייצוג חזותי של יחסים במרחב (פירוק והרכבה).
  • הכרת סביבת התוכן המתוקשבת אוריגאמטריה, ומיומנויות בפעילויות תלויות מחשב.
 • פירוט הרפלקציה
 •  

   

  1. עליכם להכנס לפעילות באתר ולהכין את הפעילות.

   

  2. העבירו את הפעילות בגן (מומלץ להקליט את הפעילות).

   

  3. לאחר שהעברתם את הפעילות בגן, כיתבו את הרפלקציה שלכן מהפעילות, במשוב עמיתים באתר על-פי המבנה המוצע.

   

  4.הרישום באתר מהווה חלק מרכזי בציון של ההשתלמות.

   

   

   

 • מועד סופי להגשה
 • 25.1.2018 (לא יאוחר מתאריך זה).

   

   

   

   

 • פירוט הרפלקציה
 • עליכם לכתוב במשוב עמיתים לפי הפירוט הבא בלבד:

  (משוב עמיתים נמצא בהמשך לעמוד זה)

   

  הקשיבו להקלטה של הפעילות שקיימתם בגן וענו על השאלות הבאות:

  1.פרטו את נושא הפעילות.

   

  2. מהם המושגים שהודגשו בפעילות הסבירו כל אחד מהם בקצרה.

   

  3. מה למדתם על הדמיון של הילדים מתוך הפעילות?הסבירו

   

  4. האם הפעילות חידשה לילדים ידע, תוכן מתמטי?פרטי

   

  5. האם הפעילות חידשה לכם ידע פדגוגי (על דרכי הוראה) ? פרטי

   

  6. מה למדתם על התובנה הגיאומטרית של הילדים, לאחר הפעילות?

   

  7. צטטו שיח מתמטי שהתרחש בפעילות בין הילדים?

   

  8. צטטו שיח מתמטי שהתרחש בפעילות בינך לבין הילדים?

   

  9. האם היה לילדים קושי ליצור בפירוק והרכבה את המצולעים? פרטו

   

  10. האם סייעתם לילדים בפעילות? פרטו באיזה אופן התבטא הסיוע במידה וסייעתם.

   

  11. מה היה החלק המשמעותי ביותר עבורך בפעילות?

   

  12. מה היה חסר לכם בפעילות? נמקו

   

  13. האם הפעילות שמוצגת באתר המתוקשב סייעה לכם להתכונן לפעילות?

   

  14. אתם מוזמנים להוסיף ולכתוב על הפעילות.

   

 • שם המרצה
 • מירי גולן [email protected]

  ניתן לפנות אלי בכל שאלה במייל או בטלפון – 052-4267484

נושאים: השתלמויות באוריגאמטריה - מרכזי פסג"ה פיתוח סגלי הוראה > השתלמות גננות א סיכרונית משולבת

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה

5.הכנה לפעילויות בנושא: דגם דמיוני – מרובעים א’

5.הכנה לפעילויות בנושא: דגם דמיוני – מרובעים א’

 • נושא הפעילות
 • מרובעים

 • מטרות הפעילות
 • מטרות הפעילות  

  • הילד ימיין את הצורות על-פי מספר הצלעות ויבדיל את המרובעים משאר המצולעים.
  • הילד ישיים את הצורות.
  • פיתוח יכולת לתיאור מילולי וייצוג חזותי של יחסים במרחב (פירוק והרכבה).
  • הכרת סביבת התוכן המתוקשבת אוריגאמטריה, ומיומנויות בפעילויות תלויות מחשב.
 • פירוט הרפלקציה
 • 1. עליכם להכנס לפעילות באתר ולהכין את הפעילות.

   

  2. העבירו את הפעילות בגן (מומלץ להקליט את הפעילות).

   

  3. לאחר שהעברתם את הפעילות בגן, כיתבו את הרפלקציה שלכן מהפעילות, במשוב עמיתים באתר על-פי המבנה המוצע.

   

  4.הרישום באתר מהווה חלק מרכזי בציון של ההשתלמות.

   

 • פירוט הרפלקציה
 • עליכם לכתוב במשוב עמיתים לפי הפירוט הבא בלבד:

  (משוב עמיתים נמצא בהמשך לעמוד זה)

   

  הקשיבו להקלטה של הפעילות שקיימתם בגן וענו על השאלות הבאות:

  1.פרטו את נושא הפעילות.

   

  2. מהם המושגים שהודגשו בפעילות הסבירו כל אחד מהם בקצרה.

   

  3. מה למדתם על הדמיון של הילדים מתוך הפעילות?הסבירו

   

  4. האם הפעילות חידשה לילדים ידע, תוכן מתמטי?פרטי

   

  5. האם הפעילות חידשה לכם ידע פדגוגי (על דרכי הוראה) ? פרטי

   

  6. מה למדתם על התובנה הגיאומטרית של הילדים, לאחר הפעילות?

   

  7. צטטו שיח מתמטי שהתרחש בפעילות בין הילדים?

   

  8. צטטו שיח מתמטי שהתרחש בפעילות בינך לבין הילדים?

   

  9. האם היה לילדים קושי ליצור בפירוק והרכבה את המצולעים? פרטו

   

  10. האם סייעתם לילדים בפעילות? פרטו באיזה אופן התבטא הסיוע במידה וסייעתם.

   

  11. מה היה החלק המשמעותי ביותר עבורך בפעילות?

   

  12. מה היה חסר לכם בפעילות? נמקו

   

  13. האם הפעילות שמוצגת באתר המתוקשב סייעה לכם להתכונן לפעילות?

   

  14.פרטו קשיים שעלו במהלך הפעילות?

   

 • שם המרצה
 • מירי גולן [email protected]

  ניתן לפנות אלי בכל שאלה במייל או בטלפון – 052-4267484

נושאים: השתלמויות באוריגאמטריה - מרכזי פסג"ה פיתוח סגלי הוראה > השתלמות גננות א סיכרונית משולבת

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה

6. הכנה לפעילויות בנושא: דגם דמיוני – שונה ודומה במרובעים

6. הכנה לפעילויות בנושא: דגם דמיוני – שונה ודומה במרובעים

 • נושא הפעילות
 • מרובעים- שונה ודומה.

 • מטרות הפעילות
 • מטרות הפעילות  

  • הילד יבחן את השונה והדומה בין מרובעים.
  • הילד ישיים את הצורות.
  • פיתוח יכולת לתיאור מילולי וייצוג חזותי של יחסים במרחב (פירוק והרכבה).
  • הכרת סביבת התוכן המתוקשבת אוריגאמטריה, ומיומנויות בפעילויות תלויות מחשב.
 • פירוט הרפלקציה
 • 1. עליכם להכנס לפעילות באתר ולהכין את הפעילות.

   

  2. העבירו את הפעילות בגן (מומלץ להקליט את הפעילות).

   

  3. לאחר שהעברתם את הפעילות בגן, כיתבו את הרפלקציה שלכן מהפעילות, במשוב עמיתים באתר על-פי המבנה המוצע.

   

  4.הרישום באתר מהווה חלק מרכזי בציון של ההשתלמות.

   

 • פירוט הרפלקציה
 • עליכם לכתוב במשוב עמיתים לפי הפירוט הבא בלבד:

  (משוב עמיתים נמצא בהמשך לעמוד זה)

   

  הקשיבו להקלטה של הפעילות שקיימתם בגן וענו על השאלות הבאות:

  1.פרטו את נושא הפעילות.

   

  2. מהם המושגים שהודגשו בפעילות הסבירו כל אחד מהם בקצרה.

   

  3. מה למדתם על הדמיון של הילדים מתוך הפעילות?הסבירו

   

  4. האם הפעילות חידשה לילדים ידע, תוכן מתמטי?פרטי

   

  5. האם הפעילות חידשה לכם ידע פדגוגי (על דרכי הוראה) ? פרטי

   

  6. מה למדתם על התובנה הגיאומטרית של הילדים, לאחר הפעילות?

   

  7. צטטו שיח מתמטי שהתרחש בפעילות בין הילדים?

   

  8. צטטו שיח מתמטי שהתרחש בפעילות בינך לבין הילדים?

   

  9. האם היה לילדים קושי ליצור בפירוק והרכבה את המצולעים? פרטו

   

  10. האם סייעתם לילדים בפעילות? פרטו באיזה אופן התבטא הסיוע במידה וסייעתם.

   

  11. מה היה החלק המשמעותי ביותר עבורך בפעילות?

   

  12. מה היה חסר לכם בפעילות? נמקו

   

  13. האם הפעילות שמוצגת באתר המתוקשב סייעה לכם להתכונן לפעילות?

   

  14.פרטו קשיים שעלו במהלך הפעילות?

   

 • שם המרצה
 • מירי גולן [email protected]

  ניתן לפנות אלי בכל שאלה במייל או בטלפון – 052-4267484

נושאים: השתלמויות באוריגאמטריה - מרכזי פסג"ה פיתוח סגלי הוראה > השתלמות גננות א סיכרונית משולבת

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה