קרן קרב\תל"ן

משחק הקובייה – קוביית ג’קסון

משחק הקובייה – קוביית ג’קסון

 • מטרות הפעילות
 • התלמידים ישחקו ויכירו את מבנה הקובייה.

   

 • שם הדגם
 • קובייה

 • על השיעור
 • שיעור חדש 

  בפעילות זו התלמידים יצרו קובייה ויכירו את המבנה של הקובייה.

 • ידע נדרש
 • מרובעים.

נושאים: קרן קרב תל"ן > קרן קרב\תל"ן

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה

הכנה למורה: כלים ומתודות לפני שמתחילים ללמד

הכנה למורה: כלים ומתודות לפני שמתחילים ללמד

 • פירוט מבנה השיעור
 • הפעילות המתוקשבת מציגה בכל שלב:
   שאלה לדיון: המבקשת מהתלמידים למצוא את התשובה בעזרת הנייר המקופל.
   תשובה: אותה מומלץ להציג לאחר שהתלמידים ענו על השאלה ונערך דיון בכיתה.
   משימה: עבודה בזוגות או בקבוצות.
   הוראת הקיפול: מוצגת באנימציה המסייעת ללמד באמצעות קיפולי-נייר מבלי להיות מומחה באוריגאמי.
נושאים: קרן קרב תל"ן > קרן קרב\תל"ן

   

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה

משולשים ב

משולשים ב

 • מטרות הפעילות
 • התלמידים יזהו ויחקרו את המשולשים על-פי מספר הקדקודים ומספר הצלעות.

   

 • שם הדגם
 • עכבר

 • יוצר הדגם
 • מירי גולן

   © כל הזכויות שמורות למרכז הישראלי לאוריגאמי
 • רצף מומלץ
 • מומלץ ללמד לפי הרצף המופיע באתר (הרצף על פי תכנית הלימודים).

 • על השיעור
 •  

  בפעילות זו יחקרו התלמידים את המשולשים המתהווים במהלך קיפול הדגם. המיון נעשה על-פי מספר הצלעות. בסיום השיעור מתקבל התוצר הסופי כהפתעה, תוך לימוד מושגים חדשים וחזרה על המושגים שנלמדו בשיעורי ההכנה.

  משך זמן פעילות מומלץ: 45 דקות

  * משך זמן הפעילות נתון לשיקול המורה, ויכול להשתנות בהתאם לגודל ואופי הכיתה.

 • ידע נדרש
 • אין

נושאים: קרן קרב תל"ן > קרן קרב\תל"ן

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה

חללית ומנוע

חללית ומנוע

נושאים: קרן קרב תל"ן > קרן קרב\תל"ן

שם דגם הקיפול: חללית ומנוע

מטרת השיעור: התלמידים יקפלו את דגם החללית תוך כדי זיהוי וחקר מרובעים

כלי עזר: מומלץ לקפל תחילה את המודד (או להוציא את המודד מהתקייה)

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה

משחק הזזה

משחק הזזה

 • מטרת הפעילות
 • התלמידים ישחקו ויזהו את תכונות ההזזה.

 • שם הדגם
 • מכונית

 • על השיעור
 • התלמידים יצרו מכונית וישחקו לפי חוקי ההזזה.

  הזזה היא אחת משלושת הטרנספורמציות – שיקוף, הזזה, סיבוב – הנלמדות בבית הספר היסודי. בפעילות התלמידים יקפלו את דגם המכונית, ויבחנו באמצעות המודד את תכונות ההזזה: חפיפה, מרחק וכיוון.

   

   

נושאים: קרן קרב תל"ן > קרן קרב\תל"ן

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה

ארנב מצולעים (א-ב)

ארנב מצולעים (א-ב)

נושאים: קרן קרב תל"ן > קרן קרב\תל"ן
מטרת הפעילות התלמידים יקפלו ארנב תוך כדי חקר מצולעים
שם הדגם  ארנב מצולעים
רצף מומלץ  מודד
חומרים 2 דפי אוריגאמי לכל תלמיד בגודל 15/15 ס”מ

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה

ארנב מצולעים ג-ו

ארנב מצולעים ג-ו

נושאים: קרן קרב תל"ן > קרן קרב\תל"ן
מטרת הפעילות
 • התלמיד יקפל ארנב על אצבע ויחקור מצולעים
.

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה

ספל – ד-ו

ספל – ד-ו

נושאים: קרן קרב תל"ן > קרן קרב\תל"ן
מטרת הפעילות
 • התלמיד יקפל ספל מקיפולי נייר ויחקור את הקדקודים הסמוכים במצולעים
 • התלמיד יחקור מרובעים למציאות קדקודים נגדיים.
שם הדגם  ספל
רצף מומלץ  מודד
חומרים  נייר  אוריגאמי לכל תלמיד בגודל 15/15 ס”מ דף עבודה לסיכום השיעור

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה