כיתה ה

ריצוף במלבנים 2/6

ריצוף במלבנים 2/6

 • מטרות הפעילות
 • מצולעים חופפים משוכללים – בצורת ריבוע

  • התלמידים יקפלו ריבועים וירצפו איתם.
  • הריצוף המוצג מקיים את הכלל של ריצוף בלי רווחים המכסים זה את זה.
  • בריצוף מסוג זה סכום הזוויות של הריבועים  הנפגשים בנקודה המשותפת הוא תמיד 360°.

   

   

 • שם הדגם
 • ריצוף במלבנים.

  מספר סידורי: 5031

 • רצף מומלץ
 • הרצף המומלץ ללימוד ריצוף הוא:

  1. ריצוף במצולעים חופפים משכוללים – מצולע מסוג אחד. (משולש שווה צלעות, ריבוע, משושה משוכלל).
  2. ריצוף במצולעים חופפים מסוגים שונים.
 • על השיעור
 • התלמידים ירצפו בריבוע יחקרו ויעמיקו בתכונות של הריבוע.

  התלמידים יגלו שסביב לקדקוד משותף  לארבעה ריבועים סכום הזוויות הוא 360°.

  התלמידים יגלו שסביב לנקודה משותפת לשלושה ריבועים כאשר צלע של ריבוע שלישי מונח על קדקוד של שני ריבועים אחרים, סכום הזוויות הוא 360°.

  משך זמן פעילות מומלץ: 45 דקות

  * משך זמן הפעילות נתון לשיקול המורה, ויכול להשתנות בהתאם לגודל ואופי הכיתה.

 • ידע נדרש
  • הכרה וחקר מצולע משוכלל  שכל צלעותיו שוות זו לזו וכל זוויותיו שוות זו לזו.
  • הכרת הזוויות של הריבוע – גודל כל זווית 90°.
נושאים: כיתות > כיתה ה

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה

ריצוף במשולש שווה צלעות 3/6

ריצוף במשולש שווה צלעות 3/6

 • מטרות הפעילות
 • מצולעים חופפים משוכללים -משולש שווה צלעות

  • התלמידים יקפלו משולש שווה צלעות וירצפו איתו
  • הריצוף המוצג מקיים את הכלל של ריצוף בלי רווחים המכסים זה את זה.
  • בריצוף מסוג זה סכום הזוויות של המצולעים הנפגשים בקדקוד משותף הוא תמיד 360°.

   

   

 • שם הדגם
 • ריצוף במשולש שווה צלעות.

  מספר סידורי: 5032

 • רצף מומלץ
 • הרצף המומלץ ללימוד ריצוף הוא:

  1. ריצוף במצולעים חופפים משכוללים – מצולע מסוג אחד. (משולש שווה צלעות, ריבוע, משושה משוכלל).
  2. ריצוף במצולעים חופפים מסוגים שונים.
 • על השיעור
 • התלמידים ירצפו במשולש שווה צלעות, יחקרו ויעמיקו בתכונות המשולש שווה הצלעות.

  ריצוף של משולש שווה צלעות משוכלל  יגלה לתלמידים שסכום הזוויות הפנימיות של כל הצורות סביב הקדקוד המשותף הם 360°

  מחברים 6 משולשים שווה צלעות על מנת להרכיב משושה משוכלל וניתן לרצף  את כל השטח. עם המשושה

  משך זמן פעילות מומלץ: 45 דקות

  * משך זמן הפעילות נתון לשיקול המורה, ויכול להשתנות בהתאם לגודל ואופי הכיתה.

 • ידע נדרש
  • הכרה וחקר מצולע משוכלל  שכל צלעותיו שוות זו לזו וכל זוויותיו שוות זו לזו.
  • הכרת משולש שווה צלעות גודל כל זווית הוא 60°.
נושאים: כיתות > כיתה ה

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה

ריצוף במתומן משוכלל 4/6

ריצוף במתומן משוכלל 4/6

 • מטרות הפעילות
 • מצולעים חופפים משוכללים – מצולעים מסוגים שונים.

  • התלמידים יקפלו ריבוע ומשולש שווה צלעות ירצפו עם צורות אלו.
  • הריצוף המוצג מקיים את הכלל של ריצוף בלי רווחים המכסים זה את זה.
  • בריצוף מסוג זה סכום הזוויות של המצולעים הנפגשים בקדקוד משותף הוא תמיד 360°.

   

   

 • שם הדגם
 • ריצוף במתומן משוכלל.

  מספר סידורי: 5033

 • רצף מומלץ
 • הרצף המומלץ ללימוד ריצוף הוא:

  1. ריצוף במצולעים חופפים משכוללים – מצולע מסוג אחד. (משולש שווה צלעות, ריבוע, משושה משוכלל).
  2. ריצוף במצולעים חופפים מסוגים שונים.
 • על השיעור
 • התלמידים ירצפו ובמשולש שווה צלעות וריבוע, יחקרו ויעמיקו בתכונות הצורות.

  ריצוף של שני מצולעים משוכללים יגלו לתלמידים שסכום הזוויות הפנימיות של כל הצורות סביב הקדקוד המשותף הם 360°

  משך זמן פעילות מומלץ: 45 דקות

  * משך זמן הפעילות נתון לשיקול המורה, ויכול להשתנות בהתאם לגודל ואופי הכיתה.

 • ידע נדרש
  • הכרה וחקר מצולע משוכלל  שכל צלעותיו שוות זו לזו וכל זוויותיו שוות זו לזו.
  • הכרת הזוויות של הריבוע – גודל כל זווית 90°.
  • הכרת משולש שווה צלעות גודל כל זווית הוא 60°.
נושאים: כיתות > כיתה ה

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה

ריצוף בריבועים ובמשולשים שווה צלעות 5/6

ריצוף בריבועים ובמשולשים שווה צלעות 5/6

 • מטרות הפעילות
 • מצולעים חופפים משוכללים – מצולעים מסוגים שונים.

  • התלמידים יקפלו ריבוע ומשולש שווה צלעות ירצפו עם צורות אלו.
  • הריצוף המוצג מקיים את הכלל של ריצוף בלי רווחים המכסים זה את זה.
  • בריצוף מסוג זה סכום הזוויות של המצולעים הנפגשים בקדקוד משותף הוא תמיד 360°.

   

   

 • שם הדגם
 • ריצוף במשולשים שווה צלעות וריבועים.

  מספר סידורי: 5034

 • רצף מומלץ
 • הרצף המומלץ ללימוד ריצוף הוא:

  1. ריצוף במצולעים חופפים משכוללים – מצולע מסוג אחד. (משולש שווה צלעות, ריבוע, משושה משוכלל).
  2. ריצוף במצולעים חופפים מסוגים שונים.
 • על השיעור
 • התלמידים ירצפו ובמשולש שווה צלעות וריבוע, יחקרו ויעמיקו בתכונות הצורות.

  ריצוף של שני מצולעים משוכללים יגלו לתלמידים שסכום הזוויות הפנימיות של כל הצורות סביב הקדקוד המשותף הם 360°

  משך זמן פעילות מומלץ: 45 דקות

  * משך זמן הפעילות נתון לשיקול המורה, ויכול להשתנות בהתאם לגודל ואופי הכיתה.

 • ידע נדרש
  • הכרה וחקר מצולע משוכלל  שכל צלעותיו שוות זו לזו וכל זוויותיו שוות זו לזו.
  • הכרת הזוויות של הריבוע – גודל כל זווית 90°.
  • הכרת משולש שווה צלעות גודל כל זווית הוא 60°.
נושאים: כיתות > כיתה ה

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה

ריצוף בריבועים ובמשושים 6/6

ריצוף בריבועים ובמשושים 6/6

 • מטרות הפעילות
 • מצולעים חופפים משוכללים – מצולעים מסוגים שונים.

  • התלמידים יקפלו ריבוע ומשושה משוכלל וירצפו עם צורות אלו.
  • הריצוף המוצג מקיים את הכלל של ריצוף בלי רווחים המכסים זה את זה.
  • בריצוף מסוג זה סכום הזוויות של המצולעים הנפגשים בקדקוד משותף הוא תמיד 360°.

   

 • שם הדגם
 • ריצוף בריבועים ומשושים

  מספר סידורי: 5035

 • רצף מומלץ
 • הרצף המומלץ ללימוד ריצוף הוא:

  1. ריצוף במצולעים חופפים משכוללים – מצולע מסוג אחד. (משולש שווה צלעות, ריבוע, משושה משוכלל).
  2. ריצוף במצולעים חופפים מסוגים שונים.
 • על השיעור
 • התלמידים יקפלו ריבוע ומשושה יחקרו את הצורות וירצפו איתם תוך כדי העמקה בתכונות של משושה משוכלל.

  בריצוף שני מצולעים משוכללים יגלו לתלמידים שסכום הזוויות הפנימיות של כל הצורות סביב הקדקוד המשותף הם 360°.

  משך זמן פעילות מומלץ: 45 דקות

  * משך זמן הפעילות נתון לשיקול המורה, ויכול להשתנות בהתאם לגודל ואופי הכיתה.

 • ידע נדרש
  • קדקודים סמוכים ושאינם סמוכים.
  • הכרה וחקר מצולע משוכלל  שכל צלעותיו שוות זו לזו וכל זוויותיו שוות זו לזו.
  • הכרת הזוויות של הריבוע – גודל כל זווית 90°.
  • הכרת משולש שווה צלעות גודל כל זווית הוא 60°.
נושאים: כיתות > כיתה ה

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה

מודד זוויות – קיפול מד זווית מנייר

מודד זוויות – קיפול מד זווית מנייר

 • מטרות הפעילות
  • התלמידים יחקרו את הזוויות על ידי הצמדת שני מודדים מנייר
  • התלמידים יכירו זוויות שטוחות, קהות וחדות.
  • התלמידים יחקרו זוויות מקבילות במקבילית
  • התלמידים יחקרו את הזוויות והתכונות של המקבילית, המעוין והדלתון.
 • שם הדגם
 • מודדי זוויות – מד זווית מנייר

  מספר סידורי: 5039

 • שם היוצר/ת
 • פול ג’קסון

  © כל הזכויות שמורות למרכז הישראלי לאוריגאמי

 • רצף מומלץ
 • מומלץ ללמד לפי הרצף המופיע באתר (הרצף על פי תכנית הלימודים). ​

 • על השיעור
 • על ידי הצמדת מודדי זוויות בצורות שונות התלמידים יכירו זוויות נוספות כמו זווית שטוחה זוויות קהות וחזרה על תכונות של מקבילית ודלתון בעזרת הצמדת המודדים.​

  משך זמן פעילות מומלץ: 45 דקות

  * משך זמן הפעילות נתון לשיקול המורה, ויכול להשתנות בהתאם לגודל ואופי הכיתה.

 • ידע נדרש
 • הכרת המושג זווית ישרה, ייצוג ויזואלי של הזווית.

נושאים: כיתות > כיתה ה

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה

מדידות – שטח המלבן 1/8

מדידות – שטח המלבן 1/8

 • מטרות הפעילות
  1. תכנון צורות מלבן לפי גודל שטח נתון
  2. תכנון מחומשים המורכבים ממלבן ומשולש ישר זווית לפי גודל שטח נתון.
 • שם הדגם
 • ללא דגם

  מספר סידורי: 5040

   

 • רצף מומלץ
 • מומלץ ללמד לאחר בדיקת ידע קודם של חישוב שטח מלבן ושטח של משולש ישר זווית כחצי שטח מלבן המקיף את המשולש.

   

 • על השיעור
 • בפעילות זו התלמידים ילמדו לתכנן מלבנים שונים, מחומשים  ושמשולשים ישרי זווית על-פי נתונים.,

 • ידע נדרש
 • חישוב שטח של מלבן וחישוב שטח של משולש ישר זווית.

נושאים: כיתות > כיתה ה

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה

מדידות – שטח המלבן 2/8

מדידות – שטח המלבן 2/8

 • מטרות הפעילות
 • להרחיב את הקשר בין היקף ושטח של מלבן.

 • שם הדגם
 • ללא דגם

  מספר סידורי: 5041

 • רצף מומלץ
 • מומלץ ללמד קודם את השיעור מדידות -שטח המלבן 1/3

   

 • על השיעור
 • בפעילות זו התלמידים ילמדו לתכנן צורות מלבן על רשת נקודות לפי נתונים שונים.

   

 • ידע נדרש
 • חישוב שטח של מלבן כמכפלת אורכי צלעות של שתי צלעות סמוכות.

נושאים: כיתות > כיתה ה

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה

מדידות – שטח המשולש 3/8

מדידות – שטח המשולש 3/8

 • מטרות הפעילות
 • חישוב שטח של משולש לפי נוסחה.

 • שם הדגם
 • ללא דגם

  מספר סידורי: 5042

 • רצף מומלץ
 • מומלץ ללמד קודם את השיעורים גובה במשולש 1/3, 2/3, 3/3

   

 • על השיעור
 • בפעילות זו התלמידים ילמדו על הקשר בין שטח משולש ושטח מלבן המקיף את המשולש עם צלע משותף וגובה זהה.

 • ידע נדרש
 • חישוב שטח של מלבן כמכפלת אורכי צלעות של שתי צלעות סמוכות והכרת מושג של גובה במשולשים ישרי זווית, חדי זווית וקהה זווית.

נושאים: כיתות > כיתה ה

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה

מדידות – שטח המלבן 4/8

מדידות – שטח המלבן 4/8

 • מטרות הפעילות
 • להרחיב את הקשר בין היקף ושטח של מלבן.

 • שם הדגם
 • ללא דגם

  מספר סידורי: 5043

 • רצף מומלץ
 • מומלץ ללמד קודם את השיעור מדידות -שטח המלבן 1/3

   

 • על השיעור
 • בפעילות זו התלמידים ילמדו לתכנן צורות מלבן על רשת נקודות לפי נתונים שונים.

   

 • ידע נדרש
 • חישוב שטח של מלבן כמכפלת אורכי צלעות של שתי צלעות סמוכות.

נושאים: כיתות > כיתה ה

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה