כיתה ה

חקר מרובעים 3 – המעוין ותכונותיו

חקר מרובעים 3 – המעוין ותכונותיו

 • מטרות הפעילות
 • להעמיק בהכרת תכונות המעוין.

 • שם הדגם
 • משחק של מקור הציפור

  מספר סידורי : 5003

 • יוצר\ת הדגם
 • פול ג’קסון

 • רצף מומלץ
 • מומלץ ללמד לפי סדר השיעורים

  חקר מרובעים 1

  חקר מרובעים 2

   

 • על השיעור
 • בשיעור התלמידים יקפלו את המעוין תו כדי חקר תכונות המעוין. בסופו של השיעור התלמידים יצרו דגם קיפול מקור כמשחק.

   

 • ידע נדרש
 • מומלץ ללמד על- פי סדר השעורים באתר. ואף לבחון שיעורים מכיתה ד בהתאם לרמתם של התלמידים.

נושאים: כיתות > כיתה ה

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה

חקר מרובעים 4 – הריבוע ותכונותיו

חקר מרובעים 4 – הריבוע ותכונותיו

 • מטרת הפעילות
  • התלמיד יסכם את התכונות המיוחדות של הריבוע.
 • שם הדגם
 • קופסה מעוצבת

  מספר סידורי 5004

 • שם היוצר/ת
 • פול ג’קסון

  © כל הזכויות שמורות למרכז הישראלי לאוריגאמי

 • רצף מומלץ
 • מומלץ ללמד לפי הרצף המופיע באתר (בהתאם לתכנית הלימודים). ​

 • על השיעור
 • התלמידים יחקרו בעזרת קיפולים את התכונות של אלכסוני הריבוע (מאונכות וחציית זוויות הקדקודים)  וגם יחזרו על מקבילות הצלעות הנגדיות בריבוע וקווי הסימטריה השיקופית של הריבוע.

  משך זמן פעילות מומלץ:45 דקות

  * משך זמן הפעילות נתון לשיקול המורה, ויכול להשתנות בהתאם לגודל ואופי הכיתה.

נושאים: כיתות > כיתה ה

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה

חקר מרובעים 5 – טרפז שווה שוקיים ותכונותיו

חקר מרובעים 5 – טרפז שווה שוקיים ותכונותיו

 • מטרות הפעילות
 • הכרת התכונות המיוחדות של הטרפז שווה שוקיים שבנוסף לתכונה המשותפת לכל הטרפזים יש תכונות נוספות.

 • שם הדגם
 • סירת דיג

  מספר סידורי 5005

 • רצף מומלץ
 • לימוד טרפז באופן כללי בשעורי כתה ד’ בלימוד נושאי המרובעים.

   

 • על השיעור
 • לימוד התכונות המיוחדות של טרפז שווה שוקיים.

   

 • ידע נדרש
 • הכרת המושגים מקבילות צלעות, קו סימטריה, זוויות סמוכות ואלכסונים של מרובע.

נושאים: כיתות > כיתה ה

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה

חקר מרובעים 6 – המקבילית ותכונותיה

חקר מרובעים 6 – המקבילית ותכונותיה

 • מטרות הפעילות
 • הכרת התכונות המיוחדות של המקביליות.

 • שם הדגם
 • קופסה עגולה

  מספר סידורי 1 /5006

 • רצף מומלץ
 • לימוד מקבילית באופן כללי בשעורי כתה ה’ בלימוד נושאי המרובעים.

   

 • על השיעור
 • לימוד התכונות המיוחדות של המקביליות.

   

 • ידע נדרש
 • הכרת המושגים מקבילות צלעות, קו סימטריה, זוויות סמוכות ואלכסונים של מרובע.

נושאים: כיתות > כיתה ה

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה

חקר מרובעים 7 – סיכום

חקר מרובעים 7 – סיכום

 • מטרות הפעילות
 • סיכום תכונות המרובעים שנלמדו בשיעורים קודמים.

 • שם הדגם
 • ללא דגם

  מספר סידורי 5007

 • רצף מומלץ
 • מומלץ ללמד את השיעור בסוף הסדרה חקר מרובעים.

   

 • על השיעור
 • המעבר במקיפול לקיפול מראה לתלמיד אילו תכונות חדשות של מרובעים מתווספים לכל מרובע.

   

 • ידע נדרש
 • שיעורים בחקר המרובעים של כל מרובע בנפרד.

נושאים: כיתות > כיתה ה

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה

רימון לראש השנה וסוכות – חקר המעוין והדלתון

רימון לראש השנה וסוכות – חקר המעוין והדלתון

 • מטרות הפעילות
 • התלמידים יחקרו את המעוין והדלתון בתהליך הקיפול

   

 • שם הדגם
 • רימון

  מספר סידורי: 5006/2

 • יוצר/ת הדגם
 • פול ג’קסון

  © כל הזכויות שמורות למרכז הישראלי לאוריגאמי

 • רצף מומלץ
 • מומלץ ללמד לפי הרצף המופיע באתר (הרצף על פי תכנית הלימודים). ​

 • על השיעור
 • התלמידים חוקרים את המעוין והדלתון במהלך הקיפול

  משך זמן פעילות מומלץ: 45 דקות

  * משך זמן הפעילות נתון לשיקול המורה, ויכול להשתנות בהתאם לגודל ואופי הכיתה.

 • ידע נדרש
 • מומלץ ללמד את השיעור לאחר השיעורים בנושא מצולעים.

נושאים: כיתות > כיתה ה

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה

סיכום מרובעים 1/2: ניתוח תכונות, מיון מרובעים, קביעת קשרי הכלה

סיכום מרובעים 1/2: ניתוח תכונות, מיון מרובעים, קביעת קשרי הכלה

 • מטרת הפעילות
 • התלמידים יזהו ויחקרו מרובעים.

  התלמידים יכירו את תכונות הריבוע, המעוין המקבילית והטרפז.

 • שם הדגם
 • ארנבת קופצת

  מספר סידורי 5007

 • רצף מומלץ
 • מומלץ ללמד לפי הרצף המופיע באתר (הרצף על פי תכנית הלימודים). ​

 • על השיעור
 • התלמידים יחקרו ויזהו מרובעים על פי תכונות נתונות.

  משך זמן פעילות מומלץ: 45 דקות

  * משך זמן הפעילות נתון לשיקול המורה, ויכול להשתנות בהתאם לגודל ואופי הכיתה.

נושאים: כיתות > כיתה ה

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה

סיכום מרובעים 2/2: ניתוח תכונות ריבוע, דלתון מעוין ומקבילית

סיכום מרובעים 2/2: ניתוח תכונות ריבוע, דלתון מעוין ומקבילית

 • מטרות השיעור
 • התלמידים יחקרו את התכונות של הריבוע, המלבן, הדלתון, המעוין והטרפז.

  התלמידים יחקרו את המרובעים: ניתוח תכונות, מיון מרובעים, קביעת קשרי הכלה.

   

 • שם הדגם
 • ציפור ארנבת

  מספר סידורי: 5008

 • יוצר/ת הדגם
 • מירי גולן
  © כל הזכויות שמורות למרכז הישראלי לאוריגאמי

 • רצף מומלץ
 • מומלץ ללמד לפי הרצף המופיע באתר (הרצף על פי תכנית הלימודים). ​

 • על השיעור
 • בפעילות זו התלמידים יחקרו את המרובעים שלהם שתי זוגות של צלעות מקבילות. ריבוע, מעוין ודלתון. ומרובע שלו זוג אחד של צלעות מקבילות, הטרפז. ויבחנו את האלכסונים והישרים המאונכים במרובעים. ובסוף הפעילויות יצרו ציפור שהיא גם ארנבת.

  משך זמן פעילות מומלץ: 45 דקות

  * משך זמן הפעילות נתון לשיקול המורה, ויכול להשתנות בהתאם לגודל ואופי הכיתה.

 • ידע נדרש
 • ישרים מקבילים, ישרים מאונכים, זוויות.

נושאים: כיתות > כיתה ה

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה

הרכבת מרובעים מאלכסונים 1/2

הרכבת מרובעים מאלכסונים 1/2

 • מטרות הפעילות
  • התלמידים ירכיבו מרובעים לפי תכונות של שני האלכסונים.
 • שם הדגם
 • ללא דגם

  מספר סידורי 5009

 • יוצר/ת הדגם
 • פול ג’קסון
  © כל הזכויות שמורות למרכז הישראלי לאוריגאמי

 • רצף מומלץ
 • מומלץ ללמד לפי הרצף המופיע באתר (הרצף על פי תכנית הלימודים). ​

 • על השיעור
 • התלמידים ילמדו איך תכונות של האלכסונים משפיעים בזיהוי מרובעים קמורים שונים.

  משך זמן פעילות מומלץ: 45 דקות

  * משך זמן הפעילות נתון לשיקול המורה, ויכול להשתנות בהתאם לגודל ואופי הכיתה.

 • ידע נדרש
 • קדקודים סמוכים ונגדיים, מושג האלכסון וסוגי המרובעים.

נושאים: כיתות > כיתה ה

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה

הרכבת מרובעים מאלכסונים 2/2

הרכבת מרובעים מאלכסונים 2/2

 • מטרות הפעילות
  • התלמידים ירכיבו מרובעים לפי תכונות של שני האלכסונים.
 • שם הדגם
 • ללא דגם

  מספר סידורי 5010

 • יוצר/ת הדגם
 • פול ג’קסון
  © כל הזכויות שמורות למרכז הישראלי לאוריגאמי

 • רצף מומלץ
 • מומלץ ללמד לפי הרצף המופיע באתר (הרצף על פי תכנית הלימודים). ​

 • על השיעור
 • התלמידים ילמדו איך תכונות של האלכסונים משפיעים בזיהוי מרובעים קמורים שונים.

  משך זמן פעילות מומלץ: 45 דקות

  * משך זמן הפעילות נתון לשיקול המורה, ויכול להשתנות בהתאם לגודל ואופי הכיתה.

 • ידע נדרש
 • קדקודים סמוכים ונגדיים, מושג האלכסון וסוגי המרובעים.

נושאים: כיתות > כיתה ה

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה