כיתה ג

שברים יסודיים 2/3

שברים יסודיים 2/3

 • מטרת הפעילות
  • הכרת השברים היסודיים  1/3,1/9 באמצעות מודל השטח.
  • הכרת השבר הפשוט ורישומו כמונה ומכנה.
  • הכרת השבר כחלק מהשלם.
  • פעילויות מוחשיות להכרת חלקי השלם.
  • זיהו ורישום חלקי השלם במודל השטח ולא רק שברים יסודיים (המונה אינו 1)
 • שם הדגם
 • משחק גלגלון \ דומינו ראלי

  מספר סידורי 3025

 • על השיעור
 • על ידי קיפול התלמידים מכירים השברים היסודיים,1/9 1/3 כחלק של שלם

  משך זמן פעילות מומלץ: 45 דקות

  * משך זמן הפעילות נתון לשיקול המורה, ויכול להשתנות בהתאם לגודל ואופי הכיתה.

 • ציוני דרך
 • כיתה ב –

  כיתה ג –

   

  מילון מונחים בגאומטריה

  הדגשים בהוראת השבר כחלק משלם:

  1. קובעים מהו השלם (במקרה שלנו הנייר בצורת ריבוע )
  2. החלקים לא חייבים להיות חופפים.
  3. כאשר מונים את מספר החלקים השווים בשטחם הם לא חייבים להיות רציפים.
  4. חלוקה למספר חלקים שווים בשטחם, בצורות שונות באותו שלם.
  5. כאשר מציינים גודל של חלק מהשלם תמיד כדאי לכתוב ליד זה מספר החלקים שמשלימים את השלם.
  6. השוואת גודלי שברים הוא תמיד ביחס לאותו שלם. – כלומר יתכן חצי של ריבוע גדול הוא גדול משטחו של שלושה רבעים של ריבוע קטן.
נושאים: כיתות > כיתה ג

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה

שברים יסודיים 3/3

שברים יסודיים 3/3

 • מטרת הפעילות
  • הכרת השברים היסודיים 1/5, 1/10
  • הכרת השבר כחלק מהשלם.
  • פעילויות מוחשיות להכרת חלקי השלם.
 • שם הדגם
 • שקית נייר למטבעות או סוכריות

  מספר סידורי: 3025

 • על השיעור
 • שיעור 3 מתוך 3

  בקיפול התלמידים יכירו את השברים היסודיים 1/5, 1/10.

   

 • ציוני דרך
 • כיתה ג – שברים פשוטים עמוד 26

  מילון מונחים בגאומטריה

  הדגשים בהוראת השבר כחלק משלם:

  1. קובעים מהו השלם (במקרה שלנו הנייר בצורת ריבוע )
  2. החלקים לא חייבים להיות חופפים.
  3. כאשר מונים את מספר החלקים השווים בשטחם הם לא חייבים להיות רציפים.
  4. חלוקה למספר חלקים שווים בשטחם, בצורות שונות באותו שלם.
  5. כאשר מציינים גודל של חלק מהשלם תמיד כדאי לכתוב ליד זה מספר החלקים שמשלימים את השלם.
  6. השוואת גודלי שברים הוא תמיד ביחס לאותו שלם. – כלומר יתכן חצי של ריבוע גדול הוא גדול יותר משטחו של שלושה רבעים של ריבוע קטן.

   

   

נושאים: כיתות > כיתה ג

.

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה

חקר מצולעים – סביבון

חקר מצולעים – סביבון

 • מטרות השיעור
 • התלמידים יזהו ויחקרו את תכונות המצולעים.

  התלמידים יחשבו את סכום הזוויות במחומש ובמשושה.

   

 • שם הדגם
 • סביבון

  מספר סידורי:4056

 • יוצר/ת הדגם
 • פול ג’קסון
  © כל הזכויות שמורות למרכז הישראלי לאוריגאמי

 • רצף מומלץ
 • מומלץ ללמד לפי הרצף המופיע באתר (הרצף על פי תכנית הלימודים). ​

 • על השיעור
 • בפעילות התלמידים יחקרו את המרובעים ויחשבו את סכום הזוויות במשחומש ובמשושה. בסוף הפעילות יתקבל סביבון.

  משך זמן פעילות מומלץ: 45 דקות

  * משך זמן הפעילות נתון לשיקול המורה, ויכול להשתנות בהתאם לגודל ואופי הכיתה.

 • ידע נדרש
 • הכרה וחישוב זוויות.

נושאים: כיתות > כיתה ג

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה

פעילות לפיתוח חשיבה גאומטרית: מצולעים וחפיפה

פעילות לפיתוח חשיבה גאומטרית: מצולעים וחפיפה

 • מטרות הפעילות
 • לאפשר לתלמידים להכיר תכונות נוספות של מצולעים.

 • שם הדגם
 • ללא דגם

  מספר סידורי: 3025

 • רצף מומלץ
 • מומלץ ללמד לפי הרצף המופיע באתר (הרצף על פי תכנית הלימודים). ​

 • על השיעור
 • הפעילות מאפשרת לתלמידים לקפל ולבחון את התכונות של המצולעים ולחשוב באופן יצירתי. בפעילות זו התלמידים אינם יוצרים דגם.


  משך זמן פעילות מומלץ
  : 45 דקות

  * משך זמן הפעילות נתון לשיקול המורה, ויכול להשתנות בהתאם לגודל ואופי הכיתה.

 • ידע נדרש
 • היכרות מעמיקה עם מרובעים, משולשים וחפיפה.

נושאים: כיתות > כיתה ג

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה

קרנבל מצולעים

קרנבל מצולעים

 • מטרת הפעילות
 • התלמידים בוחנים מצולעים לפי מספר הצלעות, קו סימטריה שיקופית ומצולע קמור וקעור.

 • שם הדגם
 • מסכה לפורים

  מספר סידורי 3000/2

 • רצף מומלץ
 • מומלץ ללמד לפי הרצף המופיע באתר (הרצף על פי תכנית הלימודים)

 • על השיעור
  • השיעור מתמקד בנושא של מצולעים לפי מספר הצלעות.
  • כמו כן יש התייחסות למצולעים קמורים ולא קמורים.
  • יש התייחסות לקווי סימטריה שיקופית

  משך זמן הפעילות המומלץ: 45 דקות
  * משך זמן הפעילות נתון לשיקול המורה, ויכול להשתנות בהתאם לגודל ואופי הכיתה.

 • ידע נדרש
 • מצולעים קמורים וקעורים(או שאינם קמורים)

  הגדרות פורמליות

  1. מצולע קמור-מצולע שכל אלכסוניו מוכלים בו.
  2. מצולע קמור-מצולע שכל אחת מהזוויות הפנימיות שלו קטנה -מ 180ᵒ
  3. מצולע קמור-מצולע שבו כל קטע המחבר שתי נקודות כלשהן של המצולע נמצא בתוך המצולע או על שפתו

  הערה: ההגדרה הראשונה הנשענת על אלכסונים היא הקלה ביותר לבדיקה.
  ההגדרה השלישית ניתן לסביר בצורה אינטואיטיבית מגיל הגן באופן הבא:  מעמידים (או מסמנים) שני ילדים בתוך המצולע (או ילד אחד או שניים על שפתו של המצולע). הילדים מותחים חבל או חוט ביניהם. קו הישר של החבל תמיד יהיה בתוך המצולע (או על שפת המצולע)

  מצולע קעור (או עדיף לומר שאינו קמור)

  לפי ההסבר האחרון של קמור יתכן מצב שהקו המחבר בין שני ילדים יוצא מתחום המצולע. בגן השתמשנו בגומי גדול ומשכנו את הגומי לקבל מצולע קעור. העמדנו שני ילדים וזרקו כדור אחד לשני וראו שהכדור יצא מתחום הגומי (או מקל מטאטא).

נושאים: כיתות > כיתה ג

 

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה

דגל המרובעים- שמחת תורה

דגל המרובעים- שמחת תורה

 • מטרות הפעילות
 • הילדים יצרו דגל ובתהליך היצירה יבחנו את המרובעים.

 • יוצר/ת הדגם
 • פול ג’קסון

   © כל הזכויות שמורות למרכז הישראלי לאוריגאמי
 • על הפעילות
 • במהלך הפעילות נקפל את הדגל ונבחן את המלבנים החופפים.

   

  משך זמן פעילות מומלץ: 45 דקות

   

  * משך זמן הפעילות נתון לשיקול המורה, ויכול להשתנות בהתאם לגודל ואופי הכיתה.

   

 • ידע נדרש
 • מצולעים, מרובעים.

 • חומרים
 •  מספריים ו- 2 ניירות בגודל A4

נושאים: כיתות > כיתה ג

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה

נרות לחנוכה- חקר מרובעים

נרות לחנוכה- חקר מרובעים

 • מטרות הפעילות
  • התלמידים יזהו מרובעים לפי מספר הצלעות.
 • שם הדגם
 • נר ולהבה

  מספר סידורי 1000

 • יוצר/ת הדגם
 • פול ג’קסון
  © כל הזכויות שמורות למרכז הישראלי לאוריגאמי

 • רצף מומלץ
 • מומלץ ללמד לפי הרצף המופיע באתר (הרצף על פי תכנית הלימודים). ​

 • על השיעור
 • בשיעור זה התלמידים יחקרו את המרובעים לפי מספר הצלעות. ומקפלים נר עם להבה
  מכיון שבגילאים האלו תלמידים רבים מתקשים לגזור מדויק על המורה להכין את השיעור ולגזור כל נייר בגודל 15/15 ל- 9 ריבועים כפי שמודגם בשיעור.

  משך זמן פעילות מומלץ: 45 דקות

  * משך זמן הפעילות נתון לשיקול המורה, ויכול להשתנות בהתאם לגודל ואופי הכיתה.

 • ידע נדרש
 • הכרת המושגים: מרובעים

נושאים: כיתות > כיתה ג

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה