גאומטריה לחטיבת ביניים

קוביית ג’קסון לחטיבה

קוביית ג’קסון לחטיבה

 • מטרות הפעילות
 • התלמידים יכירו את מבנה הקובייה.

   

 • שם הדגם
 • קובייה

 • על השיעור
 • שיעור חדש 

  בפעילות זו התלמידים יצרו קובייה ויכירו את המבנה של הקובייה.

 • ידע נדרש
 • מרובעים.

נושאים: חטיבת ביניים > גאומטריה לחטיבת ביניים

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה

תכנון וקיפול של תיבות

תכנון וקיפול של תיבות

 • מטרות הפעילות
 • כלים לתכנון תיבות.

 • שם הדגם
 • תיבה

 • רצף מומלץ
 • מומלץ ללמד לפי הרצף המופיע באתר (בהתאם לתכנית הלימודים).

   

 • על השיעור
 • בפעילות זו התלמידים ילמדו לתכנן תיבות שונות על-פי נתונים, הפעילות תסייע לתלמידים להכיר את המבנה של התיבות.

   

 • ידע נדרש
 • מרובעים, מצולעים, פירמידה, מנסרות ותיבות.

 • חומרים
 • המלצה לחלק  כ- 6 דפים משובצים לתלמיד. (כל משבצת 1 סמ”ר)

נושאים: חטיבת ביניים > גאומטריה לחטיבת ביניים

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה

מדידות – שטח המלבן 1/8

מדידות – שטח המלבן 1/8

 • מטרות הפעילות
  1. תכנון צורות מלבן לפי גודל שטח נתון
  2. תכנון מחומשים המורכבים ממלבן ומשולש ישר זווית לפי גודל שטח נתון.
 • שם הדגם
 • ללא דגם

  מספר סידורי: 5040

   

 • רצף מומלץ
 • מומלץ ללמד לאחר בדיקת ידע קודם של חישוב שטח מלבן ושטח של משולש ישר זווית כחצי שטח מלבן המקיף את המשולש.

   

 • על השיעור
 • בפעילות זו התלמידים ילמדו לתכנן מלבנים שונים, מחומשים  ושמשולשים ישרי זווית על-פי נתונים.,

 • ידע נדרש
 • חישוב שטח של מלבן וחישוב שטח של משולש ישר זווית.

נושאים: חטיבת ביניים > גאומטריה לחטיבת ביניים

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה

מדידות – שטח המלבן 2/8

מדידות – שטח המלבן 2/8

 • מטרות הפעילות
 • להרחיב את הקשר בין היקף ושטח של מלבן.

 • שם הדגם
 • ללא דגם

  מספר סידורי: 5041

 • רצף מומלץ
 • מומלץ ללמד קודם את השיעור מדידות -שטח המלבן 1/3

   

 • על השיעור
 • בפעילות זו התלמידים ילמדו לתכנן צורות מלבן על רשת נקודות לפי נתונים שונים.

   

 • ידע נדרש
 • חישוב שטח של מלבן כמכפלת אורכי צלעות של שתי צלעות סמוכות.

נושאים: חטיבת ביניים > גאומטריה לחטיבת ביניים

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה

מדידות – שטח המשולש 3/8

מדידות – שטח המשולש 3/8

 • מטרות הפעילות
 • חישוב שטח של משולש לפי נוסחה.

 • שם הדגם
 • ללא דגם

  מספר סידורי: 5042

 • רצף מומלץ
 • מומלץ ללמד קודם את השיעורים גובה במשולש 1/3, 2/3, 3/3

   

 • על השיעור
 • בפעילות זו התלמידים ילמדו על הקשר בין שטח משולש ושטח מלבן המקיף את המשולש עם צלע משותף וגובה זהה.

 • ידע נדרש
 • חישוב שטח של מלבן כמכפלת אורכי צלעות של שתי צלעות סמוכות והכרת מושג של גובה במשולשים ישרי זווית, חדי זווית וקהה זווית.

נושאים: חטיבת ביניים > גאומטריה לחטיבת ביניים

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה

מדידות – שטח המלבן 4/8

מדידות – שטח המלבן 4/8

 • מטרות הפעילות
 • להרחיב את הקשר בין היקף ושטח של מלבן.

 • שם הדגם
 • ללא דגם

  מספר סידורי: 5043

 • רצף מומלץ
 • מומלץ ללמד קודם את השיעור מדידות -שטח המלבן 1/3

   

 • על השיעור
 • בפעילות זו התלמידים ילמדו לתכנן צורות מלבן על רשת נקודות לפי נתונים שונים.

   

 • ידע נדרש
 • חישוב שטח של מלבן כמכפלת אורכי צלעות של שתי צלעות סמוכות.

נושאים: חטיבת ביניים > גאומטריה לחטיבת ביניים

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה

מדידות – שטח המקבילית 5/8

מדידות – שטח המקבילית 5/8

 • מטרות הפעילות
 • להרחיב את הקשר בין היקף ושטח של מלבן.

 • שם הדגם
 • ללא דגם

  מספר סידורי: 5044

 • רצף מומלץ
 • מומלץ ללמד קודם את השיעור מדידות -שטח המלבן 1/3

   

 • על השיעור
 • בפעילות זו התלמידים ילמדו לתכנן צורות מלבן על רשת נקודות לפי נתונים שונים.

   

 • ידע נדרש
 • חישוב שטח של מלבן כמכפלת אורכי צלעות של שתי צלעות סמוכות.

נושאים: חטיבת ביניים > גאומטריה לחטיבת ביניים

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה

מדידות – שטח צורות מורכבות – מלבן ומשולש 6/8

מדידות – שטח צורות מורכבות – מלבן ומשולש 6/8

 • מטרות הפעילות
 • חישוב שטח של מצולעים מורכבים ממלבנים ומשולשים והכרת שתי שיטות לחישוב השטח.

 • שם הדגם
 • ללא דגם

  מספר סידורי: 5045

   

 • רצף מומלץ
 • מומלץ ללמד קודם את שיעורי מדידות שטח מלבן ושטח משולש.

 • על השיעור
 • בפעילות זו התלמידים ילמדו לחשב שטח של מצולעים מורכבים ממלבנים ומשולשים על ידי חלוקה פנימית של המצולע וגם על ידי שימוש שטח המלבן המקיף את המצולע..

   

 • ידע נדרש
 • חישוב שטח של מלבן כמכפלת אורכי צלעות של שתי צלעות סמוכות. חישוב שטח של משולש כחצי השטח של מלבן המקיף אותו עם צלע משותפת וגובה זהה.

נושאים: חטיבת ביניים > גאומטריה לחטיבת ביניים

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה

מדידות – שטח הטרפז 7/8

מדידות – שטח הטרפז 7/8

 • מטרות הפעילות
 • להכיר את נוסחת חישוב של טרפז.

 • שם הדגם
 • ללא דגם

  מספר סידורי: 5046

 • רצף מומלץ
 • מומלץ ללמד קודם את השיעור מדידות-שטח של מקבילית.

   

 • על השיעור
 • בפעילות זו התלמידים ילמדו איך מגיעים לנוסחת חישוב שטח של טרפז בעזרת הכרת נוסחת חישוב שטח של מקבילית.

 • ידע נדרש
 • חישוב שטח של מקבילית.

נושאים: חטיבת ביניים > גאומטריה לחטיבת ביניים

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה

מדידות – סיכום נוסחאות לשטחי משולשים ומרובעים 8/8

מדידות – סיכום נוסחאות לשטחי משולשים ומרובעים 8/8

 • מטרות הפעילות
 • להרחיב את הקשר בין היקף ושטח של מלבן.

 • שם הדגם
 • ללא דגם

  מספר סידורי: 5047

 • רצף מומלץ
 • מומלץ ללמד קודם את השיעור מדידות -שטח המלבן 1/3

   

 • על השיעור
 • בפעילות זו התלמידים ילמדו לתכנן צורות מלבן על רשת נקודות לפי נתונים שונים.

   

 • ידע נדרש
 • חישוב שטח של מלבן כמכפלת אורכי צלעות של שתי צלעות סמוכות.

נושאים: חטיבת ביניים > גאומטריה לחטיבת ביניים

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה