חטיבת ביניים

זוויות: עיגול (הכנה לשיעור ייצוג ויזואלי של הזווית) 2/3

זוויות: עיגול (הכנה לשיעור ייצוג ויזואלי של הזווית) 2/3

 • מטרות השיעור
 • התלמידים יצרו עיגול בעזרת המודד, המאפשר סימון נקודות במרחקים שווים.

 • שם הדגם
 • עיגול

 • על השיעור
 • זוהי פעילות שניה בסדרה של 3 שיעורים, בהם נקנה לתלמידים את הידע הראשוני בנושא הזווית. פעילות זו מאפשרת חוויות דינמיות בעזרת קיפולי ניירחוויות אלו מתמקדות על סיבוב ממש כאשר מסתובבים בכיוון השעון. הפעילות נותנת הרגשת תנועה היוצרת את הזווית. מאחר שהגישה הזו של הזווית מדגישה את הגדרת הזווית כמידת סיבוב, אנו מציעים את הפעילות הזו כנקודת זינוק בלימוד המושג של הזווית.

  בפעילות זו מומלץ לאפשר לתלמידים ליצור מספר עיגולים.

 • ידע נדרש
 • אין

נושאים: חטיבת ביניים

   

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה

זוויות: עכבר (הכנה לשיעור ייצוג ויזואלי של הזווית) 1/3

זוויות: עכבר (הכנה לשיעור ייצוג ויזואלי של הזווית) 1/3

 • מטרות השיעור
 • פעילות הכנה להקניית מושג הזווית, העכבר ישמש אותנו ככלי עזר הנייר.

 • שם הדגם
 • עכבר

 • יוצרי הדגם
 • פול ג’קסון ומירי גולן

 • על השיעור
 • הכרת מושג הזווית : הקניית ידע משמעות מושג הזווית הגדרתה ומדידה.

  זוהי פעילות ראשונה בסדרה של 3 שיעורים בהם נקנה לתלמידים את הידע הראשוני בנושא הזווית. פעילות זו מאפשרת חוויות דינמיות בעזרת קיפולי ניירחוויות אלו מתמקדות על סיבוב ממש כאשר מסתובבים בכיוון השעון. הפעילות נותנת הרגשת תנועה היוצרת את הזווית. מאחר שהגישה הזו של הזווית מדגישה את הגדרת הזווית כמידת סיבוב, אנו מציעים את הפעילות הזו כנקודת זינוק בלימוד המושג של הזווית.

 • ידע נדרש
 • אין

נושאים: חטיבת ביניים

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה

זוויות: מידת הסיבוב (ייצוג ויזואלי של הזווית ) 3/3

זוויות: מידת הסיבוב (ייצוג ויזואלי של הזווית ) 3/3

 • מטרות הפעילות
 • התלמידים יכירו את גודל הזווית לפי מידת הסיבוב.

 • שם הדגם
 • משחק העכבר המחפש את הגבינה.

 • רצף מומלץ
 • עכברעיגול, ייצוג ויזואלי של הזווית- מידת הסיבוב

 • על השיעור
 • זוהי פעילות שלישית בסדרה של 3 שיעורים, בהם נקנה לתלמידים את הידע הראשוני בנושא הזווית. פעילות זו מאפשרת חוויות דינמיות בעזרת קיפולי ניירחוויות אלו מתמקדות על סיבוב ממש, כאשר מסתובבים בכיוון השעון. הפעילות נותנת הרגשת תנועה היוצרת את הזווית. מאחר שהגישה הזו של הזווית מדגישה את הגדרת הזווית כמידת סיבוב, אנו מציעים את הפעילות הזו כנקודת זינוק בלימוד המושג של הזווית.

  בפעילות זו נבקש מהתלמידים להוציא מהתיקיה את העיגול ואת העכבר, ונלמד לבחון ולזהות את מידת הסיבוב בזווית שונות.

 • ידע נדרש
 • אין

נושאים: חטיבת ביניים

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה

מיון משולשים (על-פי אורכי הצלעות וסוגי הזוויות) לחטיבה

מיון משולשים (על-פי אורכי הצלעות וסוגי הזוויות) לחטיבה

 • מטרות הפעילות
  • התלמידים ימיינו משולשים לפי זוויות.
  • התלמידים יכירו וישתמשו במונחים: משולש ישר-זווית, משולש קהה-זווית ומשולש חד-זוויות.
  • התלמידים ימיינו משולשים לפי צלעות.
  • התלמידים יבנו ויזהו משולשים לפי צלעות וזוויות (מיון כפול).

   

   

 • שם הדגם
 • ציפור זוויות.

 • על השיעור
 • בשיעור זה יחקרו התלמידים את סוגי המשולשים המתהווים במהלך קיפול הדגם. בסיום השיעור מתקבל התוצר הסופי כהפתעה, תוך לימוד מושגים חדשים וחזרה על סוגי המשולשים.

   

 • ידע נדרש
 • הכרת המושג זווית ישרה, ייצוג ויזואלי של הזווית.

נושאים: חטיבת ביניים

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה

פירוק והרכבה, זיהוי זוויות ומציאת הזווית הנסתרת

פירוק והרכבה, זיהוי זוויות ומציאת הזווית הנסתרת

 • מטרות הפעילות
 • התלמידים יבחנו את הזוויות של המצולעים באמצעות פעילויות של פירוק והרכבה.

 • שם הדגם
 • ללא דגם

 • על השיעור
 • התלמידים יתנסו בפירוק והרכבה ובבחינת הזוויות של המצולעים, וימצאו את הזוויות הנסתרות.

 • ידע נדרש
 • הכרת מושג הזווית.

נושאים: חטיבת ביניים

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה

חקר זוויות בקטעים בריבוע

חקר זוויות בקטעים בריבוע

 • מטרות הפעילות
 • חקר זוויות בקטעים בריבוע

 • שם הדגם
 • ברבור

 • רצף מומלץ
 • מומלץ ללמד על-פי הרצף באתר המותאם לתכנית הלימודים.

 • על השיעור
 • בשיעור התלמידים יקפלו את הנייר כך שיווצרו זוויות כתוצאה מחלוקת זווית ישרה לשש זוויות שוות גודל.

 • ידע נדרש
 • ישרים מאונכים, ישרים מקבילים, מושג הזוויות.

נושאים: חטיבת ביניים

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה

זוויות מתאימות ומתחלפות בין ישרים מקבילים

זוויות מתאימות ומתחלפות בין ישרים מקבילים

 • מטרות הפעילות
 • זיהוי והכרת הזוויות המתאימות והמתחלפות.

 • שם הדגם
 • מעטפה לתמונה אישית

 • על השיעור
 • בשיעור התלמידים יקפלו את הנייר כך שיווצרו ישרים מקבילים וישר החותך את הישרים המקבילים. התלמידים יצטרכו לזהות את הזוויות המתאימות והמתחלפות בין שני הישרים המקבילים. בהמשך התלמידים יקבלו משימת קיפול ומציאת הזוויות המתחלפות והמקבילות.

 • ידע נדרש
 • ישרים מאונכים, ישרים מקבילים, מושג הזוויות.

נושאים: חטיבת ביניים

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה

משפט פיתגורס: הוכחות גיאומטריות והוכחות אלגבראיות עם קיפולי נייר

משפט פיתגורס: הוכחות גיאומטריות והוכחות אלגבראיות עם קיפולי נייר

 • מטרות הפעילות
  • התלמידים יתנסו ויכירו את היחס של הנייר המקופל לנייר לפני הקיפול.התלמידים יכירו והתנסו במשפט פיתגורס על ידי פירוק והרכבה.

   

   

 • שם הדגם
 • סימניות לספרים.

 • על השיעור
 • התלמידים יכירו והתנסו בפירוק והרכבה במשפט פיתגורס ויכירו הוכחות גיאומטריות והוכחות אלגבראיות עם קיפולי נייר

   

 • ידע נדרש
 • משולש ישר זווית, גובה במשולשים ויחס של שטחים.

   

נושאים: חטיבת ביניים

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה

ישרים מאונכים לחטיבה

ישרים מאונכים לחטיבה

 • מטרת הפעילות
 • התלמידים יזהו ישרים מאונכים ויסרטטו ישרים מקבילים.

 • שם הדגם
 • דג שוחה

 • על השיעור
 • בשיעור זה יבחנו התלמידים ישרים מאונכים וישרים נחתכים. בסיום השיעור מתקבל התוצר הסופי כהפתעה, תוך לימוד מושגים חדשים וחזרה על המושגים שנלמדו בשיעורי ההכנה.

 • ידע נדרש
 • זווית, זווית ישרה, צלעות.

נושאים: חטיבת ביניים

כדי להיכנס לשיעור עליך לרכוש את חבילת השיעורים המתאימה