תמונות של תוצרים מהפעילויות

הילדים מחליטים מהו הדגם שיתקבל על פי דמיונם: