שיעורים

 • מכללת אורנים
 • מצולעים
 • טרנספורמציות
 • גופים
 • מדידות
 • כיתות
 • השעורים שלי
 • חטיבת ביניים
 • מכללת גליל מערבי
 • השתלמויות באוריגאמטריה - מרכזי פסג"ה פיתוח סגלי הוראה
 • אוריגאמי חלל ומדע
 • ספארי של נייר 2018
 • קרן קרב תל"ן

מכללת אורנים:

 • כיתה ו - אוריגאמטריה
 • כיתה א אוריגאמטריה
 • כיתה ב- אוריגאמטריה - אורנים
 • כיתה ג - אוריגאמטריה
 • כיתה ד - אוריגאמטריה
 • כיתה ה - אוריגמטריה

מצולעים:

 • מרובעים
 • מצולעים בעלי ח צלעות
 • משולשים

טרנספורמציות:

 • הזזה
 • שיקוף
 • סימטריה סיבובית

גופים:

 • פירמידות
 • מיון גופים
 • תיבות

מדידות:

 • ישרים מאונכים \ ישרים מקבילים
 • השוואת שטחים
 • זוויות
 • שטח והיקף
 • נפח
 • עיגול ומעגל

כיתות:

 • גן גילאים 4-6
 • כיתה א
 • כיתה ב
 • כיתה ג
 • כיתה ד
 • כיתה ה
 • כיתה ו
 • מתי"א - חינוך מיוחד

חטיבת ביניים:

 • גאומטריה לחטיבת ביניים

מכללת גליל מערבי:

 • כיתה ב - אוריגאמטריה
 • אוריגאמטריה לגני ילדים 4-6

השתלמויות באוריגאמטריה - מרכזי פסג"ה פיתוח סגלי הוראה:

 • פסג"ה בת ים
 • פסג"ה אריאל - הקניית מושג הזווית
 • פסגה אריאל - מרובעים
 • השתלמות מורים למתמטיקה
 • השתלמות מתי''א
 • השתלמות גננות
 • השתלמות גננות א סיכרונית משולבת

אוריגאמי חלל ומדע:

 • מדע
 • חלל

ספארי של נייר 2018:

 • ספארי של נייר

קרן קרב תל"ן:

 • קרן קרב\תל"ן