שיעורים מומלצים באתר כולל הפניה לציוני דרך בתכנית הלימודים

 

           

ציוני דרך לנושאים בתכנית הלימודים כיתה א’ 

כיתה א

1

כלי להשוואת אורכים

מודד

 

 

 

2

מצולעים טרום

דמות עם קרניים

 

 

 

3

הכנה למצולעים

פירוק והרכבה

 

 

 

4

מצולעים א’

דמות על אצבע

 

 

 

5

מצולעים ב’ (הכירות גלובלית)

ארנב מצולעים

 

 

 

6

מרובעים א’

מעבורת חלל

 

 

 

7

סימטריה שיקופית

לב הסימטריה

 

 

 

 

 

 

 

 

ציוני דרך לנושאים בתכנית הלימודים כיתה ב

כיתה ב

1

כלי להשוואת אורכים

מודד

 

 

 

2

הכנה למצולעים

פירוק והרכבה

 

 

 

3

מצולעים א

דמות על אצבע

 

 

 

4

מצולעים ב (הכירות גלובלית)

הכירות גלובלית

 

 

 

5

מרובעים א’

מעבורת חלל

 

 

 

6

סימטריה שיקופית

לב הסימטריה

 

 

 

7

קו הסימטריה במרובעים

ילדה כלבלב

 

 

 

8

שטח והיקף

קובייה משני דפים

 

 

 

 

 

 

 

 

  ציוני דרך לנושאים בתכנית הלימודים כיתה ג 

כיתה ג

1

כלי להשוואת אורכים

מודד

 

 

 

2

הכנה למצולעים

פירוק והרכבה

 

 

 

3

מצולעים ג (הכירות גלובלית)

דמות על אצבע

 

 

 

4

מרובעים א’

מעבורת חלל

 

 

 

5

סימטריה שיקופית

לב הסימטריה

 

 

 

6

קו הסימטריה במרובעים

ילדה כלבלב

 

 

 

7

ישרים מאונכים

דג שוחה

 

 

 

8

ישרים מקבילים

שמלה

 

 

 

9

ישרים מאונכים וצלעות מאונכות

קופסה לסוכריות

 

 

 

10

סיכום מרובעים

ציפור מנקרת

 

 

 

11

הכנה לשיעור בנושא מידת הזווית  (1 מ- 3)

עכבר

 

 

 

12

הכנה לשיעור בנושא מידת הזווית (2 מ- 3)

עיגול

 

 

 

13

יצוג ויזואלי של הזווית – מידת הסיבוב (3 מ- 3)

עכבר על עיגול

 

 

 

14

מיון משולשים

ברבור זוויות

 

 

 

 

 

 

 

 

  ציוני דרך לנושאים בתכנית הלימודים כיתה ד 

כיתה ד

1

כלי להשוואת אורכים

מודד

 

 

 

2

הכנה למצולעים

פירוק והרכבה

 

 

 

3

מצולעים ג (הכירות גלובלית)

דמות על אצבע

 

 

 

4

סימטריה שיקופית

לב הסימטריה

 

 

 

5

ישרים מאונכים

דג שוחה

 

 

 

6

ישרים מקבילים

שמלה

 

 

 

7

ישרים מאונכים וצלעות מאונכות

קופסה לסוכריות

 

 

 

8

ישרים מקבילים במרובעים

ציפור ארנבת

 

 

 

9

סיכום מרובעים

ציפור מנקרת

 

 

 

10

קדקודים סמוכים

ספל

 

 

 

11

אלכסון כקו סימטריה במרובעים

ילדה כלבלב

 

 

 

12

שיעור סיכום לאלכסון כקו סימטריה במרובעים

ללא דגם

 

 

 

13

הכנה לשיעור בנושא מידת הזווית  (1 מ- 3)

עכבר

 

 

 

14

הכנה לשיעור בנושא מידת הזווית (2 מ- 3)

עיגול

 

חזרה על נושא הזוויות

 

15

יצוג ויזואלי של הזווית – מידת הסיבוב (3 מ- 3)

עכבר על עיגול

 

חזרה על נושא הזוויות

 

16

מיון משולשים

ברבור זוויות

 

חזרה על נושא הזוויות

 

 

 

 

 

 

  ציוני דרך לנושאים בתכנית הלימודים כיתה ה 

 

 

 

 

 

 

 

כיתה ה

1

כלי להשוואת אורכים

מודד

 

 

 

2

הכנה למצולעים

פירוק והרכבה

 

 

 

3

מצולעים ג (הכירות גלובלית)

דמות על אצבע

 

 

 

4

סימטריה שיקופית

לב הסימטריה

 

 

 

5

ישרים מאונכים צלעות מאונכות

קופסה לסוכריות

 

 

 

6

ישרים מאונכים

דג שוחה

 

 

 

7

ישרים מקבילים

שמלה

 

 

 

8

ישרים מקבילים במרובעים

ציפור ארנבת

 

 

 

9

סיכום מרובעים

ציפור מנקרת

 

 

 

10

קדקודים סמוכים

ספל

 

 

 

11

אלכסון כקו סימטריה במרובעים

ילדה כלבלב

 

 

 

12

שיעור סיכום לאלכסון כקו סימטריה במרובעים

ללא דגם

 

 

 

13

הכנה לשיעור בנושא מידת הזווית  (1 מ- 3)

עכבר

 

חזרה על נושא הזוויות

 

14

הכנה לשיעור בנושא מידת הזווית (2 מ- 3)

עיגול

 

חזרה על נושא הזוויות

 

15

יצוג ויזואלי של הזווית – מידת הסיבוב (3 מ- 3)

עכבר על עיגול

 

חזרה על נושא הזוויות

 

16

מיון משולשים

ברבור זוויות

 

חזרה על נושא הזוויות

 

17

שטח, היקף ושטח פנים של הקובייה

קובייה

 

 

 

 

 

 

 

 

  ציוני דרך לנושאים בתכנית הלימודים כיתה ו 

כיתה ו

1

כלי להשוואת אורכים

מודד

 

 

 

2

הכנה למצולעים

פירוק והרכבה

 

 

 

3

מצולעים ג (הכירות גלובלית)

דמות על אצבע

 

 

 

4

סימטריה שיקופית

לב הסימטריה

 

 

 

5

ישרים מאונכים צלעות מאונכות

קופסה לסוכריות

 

 

 

6

ישרים מאונכים

דג שוחה

 

 

 

7

ישרים מקבילים

שמלה

 

 

 

8

ישרים מקבילים במרובעים

ציפור ארנבת

 

 

 

9

סיכום מרובעים

ציפור מנקרת

 

 

 

10

קדקודים סמוכים

ספל

 

 

 

11

אלכסון כקו סימטריה במרובעים

ילדה כלבלב

 

 

 

12

שיעור סיכום לאלכסון כקו סימטריה במרובעים

ללא דגם

 

 

 

13

הכנה לשיעור בנושא מידת הזווית  (1 מ- 3)

עכבר

 

חזרה על נושא הזוויות

 

14

הכנה לשיעור בנושא מידת הזווית (2 מ- 3)

עיגול

 

חזרה על נושא הזוויות

 

15

יצוג ויזואלי של הזווית – מידת הסיבוב (3 מ- 3)

עכבר על עיגול

 

חזרה על נושא הזוויות

 

16

מיון משולשים

ברבור זוויות

 

חזרה על נושא הזוויות

 

17

שטח, היקף ושטח פנים של הקובייה

קובייה