שאלות רפלקציה

משימה לפעילות א סכרונית בהשתלמות

כיתבו את שאלות הרפלקציה במשוב עמיתים בסוף בשיעור שלימדתם מאתר אוריגאמטריה.

  • מומלץ להקליט את השיעור בטלפון הנייד שלכם ( ההקלטה תאפשר לכם לשמוע את השיעור בזמן כתיבת הרפלקציה). הקשיבו לתשובות של התלמידים ותוכלו ללמוד על התובנה הגיאומטרית שלהם.
  • הרפלקציה תעלה רק לאחר שאני ראיתי ואישרתי למרות שכתיבת הרפלקציה נעשית ישירות באתר.
  • כיתבו את  הרפלקציה במשוב עמיתים הנמצא בתחילת כל שיעור.
  • דוגמא למשוב עמיתים:

* התמונה לכתיבת רפלקציה אינה קישור, כדי לכתוב רפלקציה הכנסו לשיעור שהעברתם, היכן שכתובות מטרות השיעור יש המקום לכתיבת הרפלקציה.

 

שאלות לכתיבת הרפלקציה:

1. כיתה
2. נושא השיעור בגיאומטריה.
3. האם לימדתם את הנושא לפני כן?הסבירו
4. מהם המושגים שנלמדו בשיעור?הסבירו
5. האם הפעילות חידשה לילדים ידע מתמטי? הסבירו
6. מה למדתם על התובנה הגיאומטרית של התלמידים?הסבירו
7. האם הפעילות חידשה ידע פדגוגי? אם כן הסבירו
8. האם סייעתם לתלמידים? אם כן באיזה אופן
9. האם היה שיח מתמטי בכיתה? אם כן הסבירו
10. מה היה החלק המשמעותי עבורכם בפעילות?הסבירו
11. מה היה חסר בפעילות? הסבירו
12. האם האתר המתוקשב סייע לכם? הסבירו
13. אתם מוזמנים להוסיף ולכתוב על הפעילות.
______________