שאלות רפלקציה למשתלמים בפסג”ה בת ים 2018-19

 

 

 

אחרי שלימדתם את שיעור אוריגאמטריה עם האתר המתוקשב כיתבו את שאלות הרפלקציה במשוב עמיתים בסוף בשיעור שלימדתם.

  • מומלץ להקליט את השיעור (לא לצלם להקליט בנייד שלכם, כך שתוכלו לשמוע את השיעור בזמן כתיבת הרפלקציה).
  • למרות שאתם כותבים את הרפלקציה ישירות באתר, הרפלקציה תעלה רק לאחר שאני ראיתי ואישרתי

 

 

 

שאלות לכתיבת הרפלקציה:

 

1. כיתה

 

 

 

2. נושא השיעור בגיאומטריה.

 

 

 

3. האם לימדתם את הנושא לפני כן?

 

 

 

4. מהם המושגים שנלמדו בשיעור?

 

 

 

5. האם הפעילות חידשה לילדים ידע מתמטי? פרטו

 

 

 

6. מה למדתם על התובנה הגיאומטרית של התלמידים?

 

 

 

7. האם הפעילות חידשה ידע פדגוגי? אם כן פרטו

 

 

 

8. האם סייעתם לתלמידים? אם כן באיזה אופן

 

 

 

9. האם היה שיח מתמטי בכיתה? אם כן פרטו

 

 

 

10. מה היה החלק המשמעותי עבורכם בפעילות?נמקו

 

 

 

11. מה היה חסר בפעילות?

 

 

 

12. האם האתר המתוקשב סייע לכם? פרטו

 

 

 

13. אתם מוזמנים להוסיף ולכתוב על הפעילות

 

 

 

  • מצורפים דפי משימות שניתן לתת לתלמידים לאחר שלימדתם את הנושא

 

 

 

 

דפי משימות

לאחר שלימדתם עם האתר המתוקשב את הנושא אתם יכולים לתת לתלמידים דפי משימות לתרגול וחזרה על הנושא

 

 

 

דפי משימות לכיתה א-ב בנושא מצולעים

 

פירוק והרכבה 

 

 

משימת מצולעים מתחבאים 

 

 

שיום מצולעים 

 

 

משימת מצולעים 

 

 

משימה ציירו מצולע 

 

 

השלם צורת המצולע 

 

 

 

דפי משימות לכיתה ג בנושא מצולעים

 

פירוק והרכבה 

 

 

חפשו את הצורות

 

 

השלם צורת המצולע 

 

 

 

דפי משימות לכיתה א-ב בנושא מרובעים

 

שיום מרובעים 

 

 

מרובעים מסתתרים

 

 

 

דפי משימות לכיתה ג בנושא מרובעים

 

מרובעים מסתתרים 

 

 

מיון מרובעים לפי תכונות 

 

 

שיום מרובעים

 

 

 

דפי משימות לכיתה א-ב בנושא סימטריה 

 

השלמת קווי סימטריה 

 

 

השלמת צורות שיקוף

 

 

השלמת צורות שיקוף 

 

 

הזזה וקו סימטריה 

 

 

 

 

דפי משימות לכיתה ג בנושא סימטריה 

זוויות ישרות וקווי סימטרייה 

השלמת צורות- סימטרייה 

 משימת מצולעים סימטרייה וריבוע

 

 

 

הוראות להגשת עבודה

 

עמוד השער: שם הקורס, שם המרצה,] שם המשתל

המרכיב הנחיות למשתלם ניקוד

 

עמוד השער שם הקורס,  שם המרצה , שם המשתלם/ת, מספר ת.ז.  
היקף העבודה (מספר עמודים) 4-6 עמודים  
מרכיבי העבודה והיקפם:
רקע תיאורטי רקע תאורטי – חלק זה לא צריך להיות יותר מעמוד או שניים וצריך לכלול אמירה מהתאוריה על הנושא שבחרת, על הוראתו ועל דרכי ההוראה שבחרתם, הסתמכו על חומר מחקרי מתוך הביבליוגרפיה של הקורס או על ביבליוגרפיה נוספת על פי בחירתכם ותיאום עם מנחה הקורס.  
גוף העבודה : תהליך,  יישום ושותפים  

1.       בחרו נושא מתוך תכנית הלימודים בגיאומטריה בהתאם לכיתה בה אתם מלמדים.

2.       הכינו לנושא זה שיעור המטפח תובנה גיאומטרית המסתמכות על קיפולי נייר (אוריגאמי), והעבירו את המערך שתכננתם לתלמידים בכיתתכם.

3.       חשוב להתייחס בעבודה לשאלות המצורפות מתוך מבחני המיצב (מצורף דף עם דוגמאות)

4.       מומלץ ורצוי לתעד את הפעילות בכיתה בתמונות/סרט.

5. הציון יורכב מהמערך שהוצג במסגרת ההשתלמות  ומהעבודה שתוגש.

 
תובנות, מסקנות, לקחים ציינו מהם מדדי הצלחה בטיפוח תובנה גאומטרית בהתאם לפעילויות שבחרת ולדרישות של תכנית הלימודים.  
רפלקציה אישית ערכו סיכום רפלקטיבי למערך שהכנת לאחר העברתו בכיתה.  
הציון יורכב מהמערך שיוצג במסגרת ההשתלמות  ומהעבודה שתוגש.

את העבודות שיוגשו יבדוק ד”ר ג’וני אוברמן