סיכום רפלקציות ומשימת סיום בהשתלמות אוריגאמטריה – פסג”ה בת ים

 

משימת סיום בהשתלמות אוריגאמטריה – פסג”ה בת ים

עמוד שער: שם הקורס, שם המרצה, שם המשתלם\ת, מספר ת.ז

היקף העבודה : 4-6 עמודים (כולל שלושת הרפלקציות)

 

  1. צרפו לעבודה את שלושת הרפלקציות שכתבתם. (הרפלקציות שכתבתם מופיעות בהמשך עמוד זה).
  2. כיתבו מה למדתם על החשיבה הגיאומטרית של התלמידים בעקבות השיעורים שלימדתם, ולאחר כתיבת שלושת הרפלקציות?
  3. סכמו את השיח המתמטי שהופיע ברפלקציות שכתבתם מהי תרומתו לטיפוח החשיבה הגיאומטרית של התלמידים?
  4. האם רכשתם כלים פדגוגים בהשתלמות שהשפיעו על ההוראה שלכם בכיתה?
  5. מה היה החלק המשמעותי ביותר עבורכם  בשלושת השיעורים שלימדתם? הסבירו
  6. כיתבו רפלקציה על ההשתלמות.

7. רקע תאורתי: לצרף בעבודה קישור למאמריםקישור לתאורייה של ואן הילה  , קישור למאמרים נוספים ).

    הכניסו אותה לאתר המודל של פסג”ה בת ים

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

שיעור 1

שם המורה -ח.ר
השיעור התקיים בבית הספר “ביאליק ”
תלמידי כיתה ג‘(אין לי כיתות נמוכות יותר)
נושא השיעור – מצולעים
התלמידים הכירו לפני השיעור את הגדרת המצולע
X קו שבור סגור
Xשם המצולע נגזר ממספר הצלעות או מספר הקודקודים
X מצולעים ממשפחת המרובעים
התלמידים אצלי התנסו בפעם הראשונה בפעילות מתוקשבת וגילו עניין מרובה לעומת השיעורים הקודמים .

השיח שנוצר בשיעור: הוא בעיקר שם המצולע  “א – זה מרובע , ב-ממש לא ,זה ריבוע….” וכמובן עברנו על התכונות כדי להכריע מי מהם צודק.
בפעילות התלמידים גם החלו להפנים כיצד לחכות לתורם כי היה צורך בהתייחסות והלחץ הטבעי שלהם כבר לקבל אוקיי אם עשו נכונה.
הסיוע שלי במשימה זו היה שולי להבדיל ממשימת הארנב למשל והוא התאים מאוד לאוכלוסייה שמרכיבה את כיתתי,אך היו ילדים שקיבלו דף חדש כי הקיפולים יצרו צורות לא “אסתטיות”.
התובנה הגיאומטרית שהייתה בסיסית בתחילת השיעור הפכה למתקדמת יותר בגלל השיח הכיתתי ואת צורת הטרפז (שיקרה ללבי כי שמתי לב שמספר גדול של תלמידים מכל הגילאים מסתבך איתה) החלו לזהות בנקל.
אני חסיד של פעילות מעניינות ולדעתי והמשימה הוכיחה את עצמה, ואין דבר שאפשר להצביע שהיה חסר בפעילות .בסוף השיעור אפשרתי להם גם לצבוע את המצולעים כיד דמיונם כדי לבטא גם את היצירתיות.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

שיעור 2

שם המורה -ח.ר

 כיתה ג’
נושא השיעור : מרובעים ג’
זוהי פעילות המשך למצולעים ב’(ארנבון) בה התנסינו בשיעור הקודם שם התלמידים הורגלו כיצד להתנהג בשיעור מתוקשב עם תובנה גיאומטרית שהשתפרה לאחר שיצרו , מדדו והיו די דרוכים למצופה מהם בשיעור זה.
המושגים שנלמדו בשיעור : קו סימטריה ,ריבוע , מלבן ,קודקודים , קודקודים נגדיים ,מעוין וטרפז
הפעילות חידשה את קו הסימטריה שטרם למדנו וגם את משמעות הקודקודים הנגדיים
התובנה הגיאומטרית לבטח השתפרה אבל עדיין היו בלבולים בשמות המצולעים
הסיוע לתלמידים להבדיל מהשיעור הקודם היה שולי יותר והצלחתי להימנע בלגעת בתוצר התלמידים וזאת גם בעיקר בזכות ההסברים הברורים באתר שמפנים את המורה לבדיקה במקום תיווך.

החלק המשמעותי מבחינתי הוא שמחה למראה התרגשות התלמידים מהתוכן המוצג , הפגנת שליטה גבוהה יותר בנושא שהתבטאה בבוחן שנעשה לאחר השיעור. כמובן שלא היה חסר מאומה בפעילות

האתר עזר לי מאוד לחדד את נושא המצולעים.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

שיעור 3

שם המורה -ח.ר

 כיתה ג’

חכמוב רפאל – רפלקציה מספר 3
נושא השיעור – השוואת שטחים
המושגים שנלמדו : שטח , צורה , ריבוע מלבן , חצי,חופף
לראשונה התלמידים התנסו בשיעור בו התמודדו עם שאלות שהן מעט נגד האינטואיציה ולכן רמת הקושי בשיעור הייתה גבוהה ונשאלו המון שאלות ” איך הם אותו שטח אם הם יותר גדולים ולא באותה צורה..?”
השיעור גרר שיח מתמטי רב בין הילדים בעיקר סביב דעות נגדיות לגבי התשובות.
דרישות הקיפול היו די בסיסיות ולכן לא היה צורך להתערבותי אך לדעתי הייתה חסר הסבר שובר שוויון מדוע חצי הריבוע (מלבן ) שווה למשולש למרות שהצורות שלהם שונות לגמרי מה שהצריך אותי להסבר שלא היה במסגרת האתר. לסיכום הפעילות בסך הכל תרמה להבנת השטחים ושיפרה דרך ההתנסות והחוויה את התובנה הגיאומטרית

___________________________________________________________________________________________________________________________________

שיעור 1

שם המורה: מאיה.ה.ב

כיתה ב -כיתת החינוך שלי
נושא השיעור: מצולעים ב׳ פירוק והרכבה (ארנבונים)
לימוד הנושא בעבר: הנושא נלמד בשנה שעברה, כיתה א׳ ונעשתה חזרה בתחילת השנה.
המושגים שנלמדו בשיעור: מצולע, צלעות, קודקודים, מרובע, משולש, ריבוע, מקבילית, קו הסימטריה.
האם הפעילות חידשה לתלמידים: גם פה, כמו בכיתה המקבילה, נתתי לילדים לבנות מצולע משני משולשים, שלהם ושל חברם. הילדים שמחו לשתף פעולה ואפילו ניסו לבנות גוף עם נפח, באמצעות העמדת הדגם על השולחן. הדגשתי כי יש לבנות מצולע ולא גוף. הילדים הגיעו ל-3 המצולעים שבמצגת – ריבוע,משולש גדול ומקבילית. הצגתי להם את הגדרת המקבילית. הילדים השתעשעו ובנו צורות נוספות, למשל פפיון.
התובנה הגיאומטרית של התלמידים: התאכזבתי כשהילדים לא הצליחו לשיים את הריבוע, והמשיכו לקרוא לו מרובע. התעקשתי ושאלתי מהו שמו המדויק של המצולע,כשאני מסבה את תשומת ליבם לצלעות. בסופו של דבר אחד התלמידים אמר “זה ריבוע! כי יש לו 4 צלעות שוות.”
כיצד סייעתי לתלמידים: הפעילות נעשתה ללא קלמרים, והילדים לא סימנו בדף הלבן כמתואר בפעילות. בשלב שבו הגענו לקיפול לקו הסימטריה, עברתי ביניהם וסימנתי נקודה במרכז הריבוע. הוריתי לילדים לקפל שני קודקודים אל קו הסימטריה (הנקודה היתה להם לעזר בשלב זה של הקיפול).
שיח מתמטי: שלא כמו בכיתה המקבילה, הפעם סימנתי את קו הסימטריה על הלוח, ושאלתי מה זה. שמחתי לשמוע את הילדים קוראים “קו הסימטריה”. מלבד זאת, היה שיח מתמטי – “זה משולש כי יש לו שלוש צלעות”, וילד אחר הוסיף “וגם שלושה קודקודים!”
החלק המשמעותי ביותר בפעילות: הלמידה החווייתית, היכולת ללמד גיאומטריה באופן אחר, ולאפשר לילדים הנאה אמיתית והפנמה של החומר הנלמד.
היה חסר לי בפעילות המודד. אני בטוחה כי אם הייתי מכינה מודד עם הילדים קודם לכן, לא היינו מתעכבים על הגדרת הריבוע והם היו מגלים זאת במהרה בזכות המודד.
האתר שימש אותי, לכד את תשומת ליבם של התלמידים והשיעור מובנה ומסודר.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

שיעור 2

שם המורה:מאיה.ה.ב

כיתה ב’
נושא השיעור: מצולעים א’ פירוק והרכבה (ארנבונים)
לימוד הנושא בעבר: נלמד בשנה שעברה במהלך כיתה א’, ונעשתה חזרה בתחילת כיתה ב’.
המושגים שנלמדו בשיעור: מצולע, צלעות, קודקודים, מרובע, משולש.
האם הפעילות חידשה לילדים: נתתי לתלמידים לבנות מצולע מהמשולש שלהם ושל חבריהם. כשקיבלו מקבילית קראו לה בשם מרובע. ציינתי בפניהם שזו מקבילית, והצגתי את ההגדרה.
התובנה הגיאומטרית של התלמידים: חשבתי שהמונח ריבוע פחות זכור אצל התלמידים, והופתעתי שאמרו שהדף שקיבלו הוא ריבוע. שאלתי מדוע ותלמידה הסבירה: “יש לו 4 צלעות, וכולן שוות”.
כיצד סייעתי לתלמידים: עברתי ביניהם ווידאתי שכולם איתי באותו שלב של הקיפול. ישנם 2 תלמידים שסף התסכול שלהם נמוך, ולהם עזרתי מעט כשהתקשו בשלב מסוים.
שיח מתמטי: הילדים בהחלט השתמשו בשיח מתמטי – קודקודים/ צלעות/שמות המצולעים.
וגם אני הקפדתי להשתמש בשיח זה ולהזכיר כי זהו שיעור אוריגאמטריה ולא אוריגאמי.
החלק המשמעותי ביותר בפעילות היה קבלת התוצר וההתלהבות של כל תלמיד ותלמיד – אפילו המאתגרים ביותר שלא נוטלים חלק בשיעורים אלו(!!!)
לא היה חסר לי דבר בפעילות, בנויה היטב.
האתר ידידותי, שימש אותי בהחלט, ועורר את סקרנות הילדים למעבר לשלב הבא.
שמחתי להעביר שיעור מעניין, שינוי מרענן. כמו כן, בחרתי לעשות זאת בכיתה שאינה כיתת החינוך שלי, ולמרות החששות – היה שיעור מוצלח מאוד – לתלמידים וגם לי!

______________________________________________________________________________________________________________________________

שיעור 3

שם המורה: מאיה.ה.ב

ןכיתה ב׳
נושא השיעור: מודד (זוויות ישרות)
לימוד הנושא בעבר: הנושא נלמד באופן שיטחי בכיתה א׳, בשנה שעברה.
המושגים שנלמדו בשיעור: זווית ישרה, אורך, אורך צלע, ריבוע.
האם הפעילות חידשה לתלמידים: התלמידים שמחו להשתתף בשיעור אוריגאמטריה נוסף. אני חושבת שהפעילות חידשה בכך שהמודד איפשר לתלמידים להשוות בין אורכי צלעות שונים באופן פשוט ומהנה. בנוסף, התלמידים בחנו זוויות סביבם וקבעו האם הזווית ישרה.
התובנה הגיאומטרית של התלמידים: הזוויות הישרות שהילדים חיפשו בכיתה ובבית, עזרו להפנים את המושג הנלמד ׳זוית ישרה׳.
כיצד סייעתי לתלמידים: בניגוד לשיעור קודם, בו מעט סייעתי לתלמידים, בשיעור זה איפשרתי לילדים עבודה עצמאית.
שיח מתמטי: הילדים מדדו את אורך המודד בסרגל, והבינו כי אורכו 15 ס”מ. חיפשנו זוויות ישרות בכיתה וכשאחד התלמידים אמר שזווית הלוח אינה ישרה בגלל שיש לה פינה מעוגלת, תלמידה אחרת ענתה לו “ללוח שלנו אין בכלל קווים ישרים ולכן הוא אינו מצולע!” כמו כן, הילדים קיבלו משימה לבית והם מדדו אורכים וחיפשו זוויות ישרות. אחת התלמידות אמרה לי שאורך השידה שלה בחדר הוא “4 פעמים המודד”.
החלק המשמעותי ביותר בפעילות: הגילוי של התלמידים בכיתה מהי זווית ישרה ולמחרת שיח על הזוויות הישרות שמצאו בבתיהם.
מה היה חסר לי: לי לא היה חסר דבר בפעילות, למס׳ ילדים היה חסר התוצר הקלאסי/הדגם של האוריגאמטריה (דוגמת הארנב משיעור קודם), ואותם ילדים הביעו אכזבה לגבי המודד. הסברתי להם שהמודד ישמש אותנו במהלך שיעורי גיאומטריה.
כיצד האתר סייע: האתר סייע מאוד והמחיש לתלמידים ויזואלית את הזווית הישרה.

____________________________________________________________________________________________________________________________

שיעור 1

שם המורה: ח.ל

השיעור התקיים בכיתה ב, הכיתה אותה אני מחנכת.
זהו שיעור אוריגמטריה הראשון אליו תלמידיי נחשפו, השיעור השני שהתקיים היה בנושא המרובעים.

נושא השיעור: מצולעים- במהלך השיעור התלמידים הבחינו בין מצולעים שונים על ידי מניית הקודקודים והצלעות ושיימו אותם תוך פיתוח הקוארדינציה.

התלמידים נחשפו לנושא המצולעים בדרך לא שגרתית והעמיקו את ידיעותיהם על ידי חקר. הם חוזקו לגבי התנהגות טובה על פי הכללים על ידי המילה “איצ’יבאן (= אתה אלוף) חיזוק שהעלה את מוטיבצייתם.

מושגים שנלמדו– במהלך החקר התלמידים חזרו על המושגים צלע וקודקוד, הם מנו קודקודים וצלעות והגיעו למסקנות בעצמם. מושגים נוספים שנלמדו: מצולע, משולש, מלבן, מחומש, מקבילית, מרובע, משושה.

סיוע לתלמידים- ההמחשות המופיעות באתר סייעו לי כמורה להתמקד בלימוד המושגים ההנדסיים והפחיתו התעסקות עם הוראת דרך קיפולי הנייר כיוון שהתלמידים הבינו בצורה טובה את דרך הקיפול.

הפעילות חידשה לילדים– התלמידים נחשפו למצולעים אותם לא היו מזהים ללא האנימציה, בדרך זו הם פיתחו את ראייתם הגאומטרית.

שיח מתמטי– התלמידים דנו אחד עם השני לגבי זיהוי מצולעים נוספים בעבודתם, דבר שיצר למידת עמיתים.

החלק המשמעותי- גילוי מצולעים אותם התלמידים לא זיהו בעצמם.

במהלך העבודה התלמידים רצו לדעת האם צדקו בתשובותיהם לשאלות המנחות באתר, אני השארתי אותם במתח ולא נתתי את דעתי לגבי נכונות תשובותיהם. אפשרתי להם להבין האם צדקו באמצעות האתר, דבר שעורר אצלם עניין וסקרנות לדעת האם צדקו.

השיעור עורר עניין רב, הנאה ולמידה פורייה בקרב התלמידים, לאחר השיעור הם רצו לדעת מתי נלמד שוב אוריגמטריה.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

שיעור 2

שם המורה:ח.ל

השיעור התקיים בכיתה ב, כיתת החינוך שלי.

זהו שיעור אוריגמטריה השני שלימדתי, הראשון היה אודות חקר מצולעים.
התלמידים נהנו מהשיעורים, חקרו ולמדו בדרך חווייתית. התלמידים חיכו לקראת השיעור הבא בו נחקור בעזרת אוריגמטריה.
נושא השיעור הנוכחי הינו נושא המרובעים. הנושא נלמד לפניכן בכיתה ושיעור זה היווה סיכום והעמקה. בשיעור התלמידים זיהוי ושיימו את המרובעים השונים. התלמידים התפלאו לגלות מרובעים שהאנימציה הציגה ואותם לא זיהו. בדרך זו הם נחשפו למרובעים נוספים ופיתחו את הראייה הגיאומטרית שלהם.
סיוע לתלמידים– תלמידים ששאלו האם תוצריהם בסדר אמרתי שאני מגיבה רק לילדים שמניחים את עבודתם על השולחן בשקט באיציבאן (=אתה אלוף), הילדים חיכו שאומר להם איציבאן. ילדים שלא הצליחו וביקשו סיוע, לא אפשרתי לחבריהם לסייע להם הגעתי עם הדף שלי והצגתי דרכו את דרך העבודה עד שהצליחו בעצמם. שאלתי ילדים את השאלה “איך עשית?” דבר שגרם להם לספר על דרך תהליך הקיפול ונתן מוטיבציה ללמידה. התלמידים היו נרגשים לגלות כי לאחר החקר קיבלו תוצר של חללית.

האנימציה המחישה לילדים באופן ברור את דרכי הפעולה וכמעט ולא היה צורך בהמחשה נוספת מצידי, דבר שתרם לקידום חקר המרובעים ומנע התעסקות בקיפול.

במהלך השיעור התלמידים נחשפו למושג “קו הסימטריה” אותו לא הכירו קודם לכן.

המושגים שנלמדו: טרפז ישר וזווית, טרפז שווה שוקיים, מלבן, מרובע, ריבוע ומקבילית.
הפעילות חידשה לילדים ידע מתמטי כגון: שיום המקבילית, סוגי טרפזים, קו סימטריה.
למדתי כי פעילות חקר חווייתית מקדמת הגעה לתובנה גאומטרית בקרב הילדים, למשל על ידי חשיפה למרובעים אותם לא זיהו הם מפתחים את ראייתם הגאומטרית.
הפעילות חידשה ידע פדגוגי אודות פיתוח ראייה גאומטרית בקרב התלמידים על ידי חשיפתם לידע באמצעות האנימציה.
שיח מתמטי– הפעילות מזמנת שיח מתמטי ויוצרת עניין בקרב הילדים לגלות האם זיהו נכון את המרובעים והאם זיהו את כל סוגי המרובעים המסתתרים.
– החלק המשמעותי-החלק בו הילדים נחשפו למרובעים עליהם לא חשבו.
– חסר בפעילות:סוגי מרובעים נוספים כמו המעויין והדלתון.
– האתר המתוקשב סייע רבות ללמידה ולהמחשת הנושא באופן בהיר.

______________________________________________________________________________________________________________

שיעור 3

שם המורה: ח.ל

השיעור התקיים בכיתת החינוך שלי- כיתה ב’.

זהו השיעור השלישי שלימדתי, הראשון היה אודות מצולעים והשני אודות מרובעים.

נושא השיעורשיקוף: קו הסימטריה. זהו השיעור הראשון שלימדתי בנושא זה. בשיעור התלמידים זיהו קווי סימטריה, יצרו קווי סימטריה, זיהו האם 2 צורות מתקבלות זו מזו בשיקוף, איתרו את מיקום קו הסימטריה וגילו את תכונות השיקוף בתהליך הקיפול.

סיוע לתלמידים– במהלך השיעור היו מספר תלמידים שהתקשו בקיפול ורצו שאעשה להם אותו או שחבר יסייע להם. לא איפשרתי להם דבר זה, התעקשתי שינסו לבד תוך העזרות בהמחשת האנימציה ובהמחשה שלי בנייר שלי. לאחר מספר נסיונות התלמידים הצליחו לבצע את הקיפול כנדרש והתרצו מכך.

האנימציה הציגה את השאלות באופן בהיר וסייעה בהוראת הנושא. כאשר תלמידים ענו על שאלה מסוימת אמרתי להם שנבדוק האם האנימציה מעידה שצדקו, דבר שעורר סקרנותם. כאשר ראו שצדקו הדבר יצר אצלם התלהבות.

המושגים שנלמדו– קו הסימטריה, שיקוף.

הפעילות חידשה לילדים ידע מתמטי אודות המושג סימטריה. הם הבינו כי קו הסימטריה מחלק את הצורה לשני חלקים חופפים.

שיח מתמטי– התלמידים דנו ביניהם לגבי נכונות תשובתם, הם חיכו לראות האם צדקו בזיהוי קו הסימטריה בצורה.

החלק המשמעותי- ההבנה כי קו הסימטריה מחלק את הצורה לשני חלקים שווים.

לסיכום התלמידים יצאו מהשיעור עם ידע חדש שרכשו על ידי חקר. בנוסף, הם יצאו מרוצים מהתוצר לב שיצרו.

 

_____________________________________________________________________________________________________________

שיעור 1

שם המורה: ש.כ

היום העברתי בשמחה רבה את השיעור במצולעים לכיתה א’ בביה’ס שירה חדשה בבת ים.

הכיתה לומדת כעת את נושא המצולעים.

המושגים שנלמדו בשיעור הם– מהו מצולע? קודקודים. צלעות, שיום מצולעים עפ’י מספר הקודקודים והצלעות. משולש, מרובע, מחומש ומשושה.

האם הפעילות חידשה: הפעילות חידדה ותירגלה עם הילדים את הנושאים שנלמדו. והילדים שמעו לראשונה על המושג מקבילית. הילדים הגיעו למסקנה שמלבן הוא סוג של מרובע.  כאמור הילדים נחשפו למושג מקבילית בתחילה קראו לה מעוין /יהלום אך לאחר שציינתי שבמעוין כל הצלעות שוות ובדקנו בעזת המודד את צלעות המקבילית וראינו שאינן שוות הגענו למסקנה שזה מצולע אחר ופה היתה הקניה ששמו של המצולע- מקבילית.

הסיוע לילדים היה בצורה של הדגמה כיצד אני בונה את הצורה הנדרשת במקביל אליהם.

השיח המתמטי היה כאשר ציינו שמות של מצולעים כנ’ל- משולש, מרובע-מלבן. מעוין. מקבילית, מחומש ומשושה. הזכרנו את המושג צלע וקודקוד.

החלק המשמעותי ביותר היה החלק החוויתי כאשר התלמידים פעלו ב’רוח מתמטי’ מתוך הנאה של חוויה ויצירה ומשם יצאנו ללמידה ולשיח מתמטי.

היה מושלם!
האתר המתוקשב סייע רבות והיווה בסיס ללמידה מהנה וחוייתית ביותר.

______________________________________________________________________________________________________________

שיעור 2

שם המורה:ש.כ

נושא השיעור בגיאומטריה :  במרובעים.

אוכלסית יעד-כיתה א’

סיימנו כעת את נושא המצולעים וכעת התחלחנו את נושא המרובעים.

היתה הקדמה קצרה על המרובעים והשיעור הזה עושה לנו התרמה לגבי הנלמד בהמשך.

המושגים שנילמדו בשיעור– זוית ישרה , מקבילית וטרפז.

הפעילות חידשה לילדים את המושג טרפז וחידדה את הנושא של זוית ישרה שהיתה מוכרת להם יותר כ”פינה”.

בפעילות האטרקטיבית והברורה כ’כ הילדים זיהו במהירות רבה מרובעים שונים בתוך החללית ואף הזוית הישרה היתה ממש ברורה עבורם.

במהלך השיח בכיתה הלדים דיברו על צלעות שוות שבריבוע ,ספרו את הקודקודים והצלעות שבל מרובע ולמדו להשתמש במושג זוית ישרה וטרפז כך שהשיח המתמטי היה עשיר.

נהנתי לראות את הילדים יוצרים ומקפלים ונהנתי מכך שלמדתי לשחרר ולתת לילדים לקפל וליצור מבלי שאתערב.

החלק המשמעותי בעיני היה כאשר הילדים שאלו מתי שוב נילמד בעזרת האתר.

מסתבר שניתן ללמד גאומטריה בהנאה מרובה  הן של התלמידים והן של המורה.

 האתר מקסים וממש מזמין ללמידה יעילה ומהנה.

______________________________________________________________________________________________________________

שיעור 1

שם המורה: מ.ג

כיתה ב מצולעים

את נושא המצולעים התחלנו ללמוד בכיתה א’.

בשיעור זה חזרנו על מושגים כגון: שמות המצולעים, צלע, קודקוד.

הפעילות חידשה ידע בעיקר לתלמידים שאינם בקיאים בחומר, הבינו בצורה טובה יותר את הגדרת המשולש,מרובע ומשושה על ידי כך שספרנו צלעות וקודקודים בכל מצולע ועברנו עם האצבע כדי לחוש אותם.

למדתי בעיקר שברגע שהילדים נוגעים במצולעים הם מצליחים לחוש ולהכיר יותר טוב את תכונות המצולעים.

סייעתי לתלמידים בכך שעברתי בין השולחנות והראיתי להם עם נייר האוריגמי שלי כיצד לבצע את השלבים הבאים והצלחתי לא לגעת בדף של ילדים וגם למנוע עזרת חבר.

ובנוסף, חיזקתי את התלמידים שיושבים בצורה נאותה באיצי’ באן. דבר שהלהיב את הילדים מאוד וכולם רצו לקבל איצי’ באן.

בכיתה היה שיח מתמטי בכך שספרנו את מספר הצלעות במצולעים שהתקבלו וכך הגענו למסקה איזה מצולעים קיבלנו וכמה מצועים קיבלנו בכל שלה. למשל 3 משולשים, 2 מרובעים וכו’.

החלק המשמעותי עבורי היה לראות את הילדים נהנים מכל שלב ובעיקר לראות תלמידים שבדרך כלל אינם משתתפים בשיעור גאומטריה, משתתפים באופן פעיל בשיעור ואינם מפחדים לענות תשובה גם אם היא אינה מדויקת.

מה היה חסר בפעילות: לדעתי לא היה חסר דבר בפעילות.

האתר המתוקשב סייע לי מאוד בתהליך של השיעור, מאחר וסרטוני האנימציה חוזרים על עצמם יכולתי לגשת ולעזור לילדים בזמן שילדים אחרים מנסים לבד בעזרת סרטון האנימציה. וכך בעצם הצלחתי להפחית את המשפטים: “אני לא יודע”, “אני לא מצליח” וכו.

לסיכום, השיעור היה מהנה מאוד, חוויתי, מעשיר ומלמד.

הילדים נהנו והבינו את מטרת השיעור.

______________________________________________________________________________________________________________

שיעור 2

שם המורה:מ.ג

השיעור התקיים בכיתה א’
נושא השיעור: מרובעים
כשלמדנו על סוגי מצולעים ובכלל זה מצולע שיש לו 4 צלעות נקרא מרובע, כמו כן למדנו על זווית ישרה.
בשיעור זה נלמדו מושגים כגון: מצולע, צלע, זווית ישרה, קו הסימטריה.
הפעילות חידשה לילדים: בעיקר להבחין בין ריבוע למלבן. בנוסף, הגדרנו שלמצולע בעל 4 צלעות שוות ו-4 זוייות ישרות קוראים ריבוע.
המודד עזר לילדים להבחין בצורה מדויקת את העובדה שכל הצלעות שוות וגם להמחיש את הזוויות הישרות.
בשיעור זה נפגשנו עם שמות נוספים למשפחת המרובעים, כגון: מקבילית וטרפז, את שמות המצולעים הללו רוב הילדים לא הכירו.
החלק המשמעותי היה כשסיכמנו את השיעור בסוף הילדים זכרו את השם של המצולעים הטרפז והמקבילית, וזכרו את תכונות הריבוע.
היו כמה ילדים שהתקשו עם חלק מהקיפולים והשתדלתי מאוד לא לגעת בנייר האוריגאמי שלהם אלא להמחיש להם רק בנייר שלי ולהראות להם שוב את סרטון האנימציה.
האתר המלווה סייע לי מאוד במהלך השיעור, סרטוני האנימציה שחוזרים שוב ושוב עזרו לילדים ולי להתקדם בצורה טובה יותר.
הילדים נהנו מאוד ממשך השיעור ומהתוצר הסופי שקיבלו ובמיוחד חיכו שאני אעבור ואומר להם איצי’ באן על התנהגות נאותה.

______________________________________________________________________________________________________________

שיעור 3

שם המורה:מ.ג

כיתה ב’
נושא השיעור: קו הסימטריה ( הילדים למדו את הנושא לקראת סוף שנה שעברה).
מושגים שנלמדו בשיעור: סימטרייה.
הפעילות חידשה לתלמידים:  שלא הבינו מה זה קו הסימטריה, כיצד בעצם הוא מחלק את הדף לשני חלקים שווים. ברגע שחלק אחד מכסה את החלק האחר אז הקו הינו קו הסימטריה. ניתן היה לראות את זה היטב בדיון שהתקיים בכיתה בשלב שבו קו הסימטריה אינו מתאים לצורה שהתקבלה והם היו צריכים להראות איך אפשר לקפל את הצורה כדי שנקבל קו סימטריה במלבן החדש שהתקבל.
הילדים הבינו בזכות דפי האוריגמי באופן מוחשי את קו הסימטריה, במיוחד לאחר שצבענו בטושים בצבעים שונים את קווי הסימטריה.
בשיעור זה הרגשתי שאני צריכה לסייע קצת יותר מהשיעורים הקודמים מאחר והיו ילדים שהתקשו בכיווני הקיפול.
לצערי היו שני ילדים שאף נאלצתי לגעת בנייר שלהם כדי להראות להם את כיוון הקיפול.
בכיתה היה שיח מתמטי וחזרנו על מושגים שונים, הילדים זכרו מצולעים שונים שלמדנו בשיעורים קודמים כגון: טרפז, מלבן וכו.
החלק המשמעותי בשבילי היה לראות שהילדים לא ויתרו גם כשהיה להם קצת קשה עם כיווני הקיפול.
האתר המתוקשב מסביר היטב את הנושא הנלמד. סרטוני האנימציה ממחישים היטב את כל תהליך הקיפול.
לסיכום, הילדים מחכים בכל שבוע לשיעור אוריגמטריה חדש ומסתקרנים לראות מה איזו צורה נקבל הפעם.

______________________________________________________________________________________________________________

שיעור 1

שם המורה: מ.מ
נושא הלימוד הנבחר: מצולעים

כיתה: ב’.
נושא השיעור בגיאומטריה: מצולעים.
נושא זה נלמד לפני כן בכיתה. על כן שיעור זה היה כחזרה ותרגול על החומר הנלמד.
המושגים שנלמדו בשיעור: מצולע, צלע, קודקוד. ושיום המצולע: משולש, מרובע, מחומש, משושה וכד’. כמו כן, הקשר בין מספר הצלעות והקודקודים לשמו של המצולע.
הפעילות ביססה ידע מתמטי בקרב התלמידים, ביססה מושגים מתמטיים ופיתחה שיח מתמטי.
הפעילות חידשה וחידדה ידע מתמטי בעיקר באופן הצגת המצולעים. לאורך הפעילות הממוחשבת המצולעים מופיעים בדרכים “לא קונבנציונליות” ומחדדים את יכולת הזיהוי של התלמידים.
התובנה הגיאומטרית של התלמידים התחדדה לי בעיקר, כשילד מתקשה לזהות מצולעים המופיעים בצורות שונות במרחב, ניתן להסיק מכך שהחומר הנלמד אינו נשלט ברמה גבוה.
” להפעילות חידשה לי בעיקר, כיצד ניתן ורצוי להעביר את “הכח לתלמידים. כיצד התשובות והחשיבה נמצאת אצל התלמיד. פעמים רבות התלמידים שאלו אותי, האם צורת הקיפול שלהם נכונה, וכשהחזרתי את השאלה אליהם, הם היו המומים. אני בטוחה, שהתוצר הסופי, שיצא לכלל הילדים, שיפר מאד את תחושותיהם וגם אלו שלא היו בטוחים בדרכם היו אחוזי גאווה בסוף השיעור.

סייעתי לתלמידים בכך שעברתי בין השולחנות, והדגמתי כיצד לקפל על גבי הנייר שלי. לאורך ההשתלמות, מירי דברה על כך המון פעמים, על צורת הסתובבות בזמן הבדיקה, על החוקים והכללים בזמן השיעור, ועל העברת ה”כח” לתלמיד. אין ספק שלאורך השיעור, הדהדה בי המחשבה על מירי.
השיח מתמטי בכתה עלה בכמה רמות, השפה המתמטית שלי הייתה מדויקת וגבוה לפי הנכתב בפעילות, והילדים ממש “נדבקו” מכך. שמחתי שלמרות גילם הקטן של התלמידים הם נחשפים למושגים מתמטיים נכונים.
החלק המשמעותי עבורי בפעילות, אותו אאמץ לאורך הדרך, הוא העברת ה”כח” לתלמיד. לאורך הפעילות כשהתלמידים נשאלו שאלות, תלמידים רבים הצביעו להגיד את תשובתם. אופן הבדיקה הממוחשב באתר, הוריד את מרכז הידע והכח ממני. נדהמתי לגלות גם את “התלמידים החלשים” בודקים את תשובתם על גבי הדפים שלהם. כלל, נהניתי לראות כיצד כלל הילדים משתתפים, בודקים, מקפלים ויוצאים עם תוצרים.
הקושי היחיד, אליו נחשפתי הוא שהדפים אותם חלקתי, הם אינם הדפים מוצעים בהשתלמות, והיה קושי מעט לקפל אותם. תלמידים בעלי קושי במוטוריקה עדינה, התקשו מעט. חשוב לדעתי, להשתמש בדף הנכון.
האתר המתוקשב, מדהים, נראה כי חשבו על כל פרט ופרט. ההוראות שחזרו על עצמם ללא הפסקה, עזרו לילדים, ונראה כי בכל זמן הילדים הסתכלו על המקרן. הרגשתי כי נמנעו המון שאלות בדרך. ה”פלוס” בצד שנותן הוראות למורה ולאורך הפעילות עולות כמה רמות שיח מתמטי שונות.
לסיכום, הפעילות הייתה מהנה! חוויתית ואחרת!!!
הילדים נהנו ולמדו בעיקר לאמין בעצמם.
האתר, גרם לי ל”שחרר” ולהאמין יותר בתלמידי!

_____________________________________________________________________________________________________________

שיעור 2 

שם המורה: מ.מ

נושא הלימוד הנבחר: מרובעים ג’
כיתה: ב’.
נושא השיעור בגיאומטריה: מרובעים.
נושא זה נלמד לפני כן בכיתה. על כן שיעור זה היה כחזרה ותרגול על החומר הנלמד.
המושגים שנלמדו בשיעור: מצולע, צלע, קודקוד, זווית ישרה ושיום המצולע. כמו כן, הקשר בין מספר הצלעות והקודקודים לשמו של המצולע. ולסיכום אפינו את הריבוע ע”י צלעות שוות וזוויות ישרות.
הפעילות ביססה ידע מתמטי בקרב התלמידים, ביססה מושגים מתמטיים ופיתחה שיח מתמטי כמו: זווית, צלע, קודקוד, וריבוע.
הפעילות חידשה וחידדה ידע מתמטי – גם במשימה זו, הפעילות חידשה בעיקר את האופן הצגת המצולעים. לאורך הפעילות הממוחשבת המצולעים מופיעים בדרכים “לא קונבנציונליות” ומחדדים את יכולת הזיהוי של התלמידים. בנוסף, התלמידים נפגשו לראשונה עם מקבילית, טרפז ואפיונם.
התובנה הגיאומטרית של התלמידים התחדדה לי בעיקר, באופן “משחק” הילדים במשולשים. כאשר הילדים מנסים לחבר את שני המשולשים למצולעים במרחב. היכולת של ניסוי ותהייה, הפירוק וההרכבה של המצולע, כל כך מקדמת שיח מתמטי. גם בהמשך המשימה, כאשר התלמידים צריכים לזהות מצולעים בנייר מקופל- השיח המתמטי צף והילדים מנסים לזהות את כלל המצולעים.
הפעילות חידשה לי בעיקר, זהו השיעור השני שאני מעבירה באוריגמטריה, וברפלקציה הקודמת כתבתי הרבה על העברת “הכח” לתלמידים. כיצד התשובות והחשיבה נמצאת אצל התלמיד. אני מקווה שהתחלתי ליישם זאת בכלל השיעורים. אך אופן הסדר והליווי של האתר המתוקשב, נותן לי המון “אומץ” לשחרר יותר.
סייעתי לתלמידים בכך שעברתי בין השולחנות, והדגמתי כיצד לקפל על גבי הנייר שלי והפנתי את תשומת ליבם לאתר.
השיח מתמטי בכתה עלה בכמה רמות, השפה המתמטית שלי הייתה מדויקת וגבוה לפי הנכתב בפעילות, והילדים ממש “נדבקו” מכך. שמחתי שלמרות גילם הקטן של התלמידים הם נחשפים למושגים מתמטיים נכונים.
החלק המשמעותי עבורי בפעילות, הוא המשך “השחרור” שלי, לתת לתלמידים לנסות, לתהות ולטעות.

האתר המתוקשב, מדהים, נראה כי חשבו על כל פרט ופרט. אופן הצגת התשובות באתר. כשהתלמידים נתבקשו לזהות מצולעים בנייר מקופל או באמצעות שני המשולשים-האתר מראה את התשובות כל כך ברור. נראה כי גם תלמידים חלשים יותר חיפשו את התשובות אצלם בדף ואף ביקשו שאראה את התשובה שוב.
לסיכום, הפעילות הייתה מהנה! חוויתית ואחרת!!!
הילדים נהנו ולמדו בעיקר לאמין בעצמם.
האתר, גרם לי ל”שחרר” ולהאמין יותר בתלמידי!

_________________________________________________________________________________________________________________

שיעור 3 

שם המורה: מ.מ
נושא הלימוד הנבחר: קו הסימטריה

כיתה: ב’.
נושא השיעור בגיאומטריה: קו הסימטריה.
נושא זה נלמד לפני כן בכיתה. נושא זה נלמד כהכנה לנושא בכיתה. התלמידים למדו בכיתה א’ את נושא השיקוף, אך בשנת הלימודים הנוכחית הנושא הוזכר רק כמה פעמים בנושא “הגופים” ו “מצולעים”.
המושגים שנלמדו בשיעור: התלמידים יצרו צורות בשיקוף, וגילו את קו הסימטריה.
הפעילות ביססה ידע מתמטי בקרב התלמידים, ביססה מושגים מתמטיים ופיתחה שיח מתמטי כמו: קו סימטריה, שיקוף, מלבן, קו, מחומש, קודקוד, צלע.
הפעילות חידשה וחידדה ידע מתמטי כגון קו הסימטריה- כיצד הוא מחלק את הצורה לשני חלקים. כשצד אחד מכסה את הצד השני . אם אני יקפל שוב את הדף, האם קו הסימטריה ישמר? רבים מהתלמידים טעו בכך.
האתר מראה ומסביר את זה מקסים!
התובנה הגיאומטרית של התלמידים התחדדה לי בעיקר, באופן “משחק” הילדים בנייר ובתחושה שלהם. היכולת של ניסוי ותהייה, מה יקרה עכשיו? כל כך מלמד! ומוחשי!
הפעילות חידשה לי בעיקר, זהו השיעור השלישי שאני מעבירה באוריגמטריה, אומנם זה לא חדש לי, אבל בהחלט מעצים.
שכאשר הילדים, מנסים ונוגעים- הם כל כך הרבה יותר חושבים ומשתתפים.
עצם כך שלכל ילד יש דף, וכל ילד רוצה להגיע לתוצר הסופי, כל ילד מנסה, נוגע ומשתתף!!!
סייעתי לתלמידים בכך שעברתי בין השולחנות, והדגמתי כיצד לקפל על גבי הנייר שלי והפנתי את תשומת ליבם לאתר.
השיח מתמטי בכתה עלה בכמה רמות, השפה המתמטית שלי הייתה מדויקת וגבוה לפי הנכתב בפעילות, והילדים ממש “נדבקו” מכך ואף הוסיפו מושגים מהשעורים הקודמים. שמחתי שלמרות גילם הקטן של התלמידים הם נחשפים למושגים מתמטיים נכונים.
החלק המשמעותי עבורי בפעילות, הוא האמונה בתלמידים, והראייה כי כל ילד מנסה, משתתף ומקפל.

האתר המתוקשב, מדהים, נראה כי חשבו על כל פרט ופרט. אופן הצגת התשובות באתר כל כך בהיר וברור. כשהתלמידים נתבקשו לזהות את קו הסימטריה, ולקפל-האתר מראה את התשובות כל כך ברור. התשובות חוזרות על עצמם ועל כן כמות השאלות יורדת. עצם זה שלכל ילד יוצא תוצר- גורמת להם להאמין בעצמם ולחכות לשיעור הבא!
לסיכום, הפעילות הייתה מהנה! חווייתית ואחרת!!!
התלמידים יצאו עם ידע חדש מהשיעור עם תחושת ביטחון ואהבה לנושא הנלמד.

 

_________________________________________________________________________________________________________________

שיעור 1

שם המורה: ח.א.צ

כיתה א
הנושא מצולעים
למדתי את הנושא קודם לכן : קו שבור סגור, מצולע, צלע קודקוד, סוגי מצולעים , מרובעים, ריבוע,
הפעילות חדשה ידע מתמטי בכך שגילו את המקבילית
למדתי על התובנה של התלמידים, שהם מסוגלים להבין את משמעות הגיאומטריה והצורות השונות, החדשות והנוספות שניתן להשיג מצורה אחת של מצולע.
הפעילות חדשה ידע פדגוגי, שניתן ליצור מצולעים שונים וזאת רק על ידי קיפול נייר, משהו קל ונעים לעומת הכתיבה המייגעת.
סייעתי לתלמידים על ידי הדגמה אישית מבלי לגעת ולתקן להם. הראתי שוב ושוב איך אני עושה.
שיח מתמטי בכיתה, לגבי הסוגים השונים של המצולעים שהתקבלו בעקבות הקיפול, הם אהבו לגלות שיש צורות שונות ואחרות המסתתרות בצורה המסויימת שהתחילו בה.
החלק המשמעותי עבורי בפעילות היה לתת להם למידה חוויתית ומשמעותית, קלה ונעימה ולראות את הילדים שבדרך כלל לא משתתפים ושקשה להם מאוד בהבנת המושגים, פתאום, עושים, יוצרים, מתמודדים, לומדים ושמחים בתוצאה, זה נתן לי סיפוק אדיר כמורה. כמובן כח להמשיך בשיעורים מסוג זה.
מה היה חסר בשיעור: לא היה חסר לי כלום בשיעור הזה.
האתר המתוקשב סייע לי רבות, להעביר את הפעילות ולהביא להצלחה מירבית על ידי ראיה ויזואלית של התלמיד, בנוסף להסבר ולהדגמה שלי. מה שצריך להיות מובלט יש את הדגש שממחיש להם את משמעות הצורות והשפה המתמטית. זה מדהים..

אהבתי התרגשתי שמחתי, הכנסת לי משמעות אחרת ללמד כמורה, כיף גדול להנות עם התלמידים להכיר את הצד האחר ממה שרגילים. יישר כח לדוגמאת המופת עבורי, תודה רבה מירי.

למרצה היקרה
תודה רבה על ההזדמנות להכיר ולשאוב ממך דרך חדשה ומיוחדת להוראה המתמטית.

בהערכה וביישום: חנה אלימלך צור

_______________________________________________________________________________________________________________

שיעור 2

שם המורה: ח.א.צ

כיתה א

נושא השיעור: מרובעים ג, שיעור שלישי באוריגאמי שבהם למדנו וחזרנו בחוויה, על הנושאים שלימדתי.
המושגים שנלמדו: מצולע, קדקוד, צלע, זוויות ישרות, מרובעים, ריבוע, טרפז, משולש, מרובע, מחומש, צלעות שוות, צלעות מקבילות. תכונותיו של הריבוע, צלוות שוות וארבע זוויות ישרות.
הפעילות ביססה מושגים מתמטיים וידע מתמטי: בכך שהבחנו בין מלבן לריבוע וביסוס המושגים צלע וקודקוד.
הפעילות חידשה ידע מתמטי באמצעות חיבור שני המשולשים. דרך חיבור המשולשים הילדים נחשפו למצולעים שונים.
הפעילות חידשה לי בכך שהעברתי את הכוח לתלמידים בשיעור, ללא סיוע שלי בקיפול הנייר.
סייעתי לתלמידים בכך שעברתי בין שולחנות התלמידים והדגמתי להם דרך הנייר שלי כיצד לקפל והפניתי גם את תשומת לבם גם להדגמת הקיפול באתר.
השיח המתמטי בכיתה בא לידיי ביטוי בחשיפת המושגים המתמטיים בצורה ברורה ומדויקת.
החלק המשמעותי בשיעור עבורי היה שהצלחתי לא לגעת בעבודות התלמידים ולאפשר להם להתנסות בכוחות עצמם. כמו כן גם ההתנסות באתר הייתה עבורי משמעותית. משום שהאתר הדגים לתלמידים בצורה טובה ומוחשית את קיפול המצולעים ואת המצולעים המתקבלים דרך הקיפול, דבר שאפשר גם לתלמידים החלשים להיות פעילים בשיעור.
לסיכום: הפעילות אפשרה התנסות חקר וסקרנות בקרב הלומדים ניכר שהתלמידים נהנו ואני כמורה למדתי על עצמי שאני גם מסוגלת להתקדם וללמוד ולהיות באיפוק גם כשאני רגילה לשלוט הגעתי למצב שלא נגעתי להם בעבודה ואפילו התרגשתי ושמחתי לעמוד ליד כל מי שלא הצליח ולחזור על הפעולה עוד ועוד עד שהצליח, השמחה הייתה כפולה כי גם התלמיד שמח שהצליח. למדתי שאפשר לתת חווית הצלחה גם לתלמיד שלא מסוגל דברים אחרים ובזה הוא כן מצליח. יותר להאמין בתלמידים. יש ערך מוסף שכל הילדים בלי יוצא מן הכלל עובדים, גם חזקים וגם חלשים.
תודה על הזכות ללמוד ולהעביר הלאה.

_______________________________________________________________________________________________________________

שיעור 3

שם המורה: ח.א.צ

כיתה א

נושא: שיקוף-קו הסימטריה – אנו מלמדות בד”כ לקראת סוף השנה, הקדמתי את הלימוד.
המושגים: שיקוף קו הסימטריה, קיפלנו קיפולים שונים והם סימנו את קו הסמטריה ובתנאי שחלק אחד כיסה את החלק האחר, בדיוק.
הפעילות חדשה לילדים ידע מתמטי: מהו קו הסימטרי ושיקוף, איך נקבל חלקים שווים אם נקפל זה על זה חיזקה את נושא המצולעים.
התובנה הגיאומטרית: התלמידים למדו וגילו שבעזרת קו, אנו מקבלים גם חלקים שווים כאשר שמים חלק על חלק. כמו כן מצולעים שונים.
ידע פדגוגי: שבעזרת למידה חוויתית גם ילד שקשה לו מאוד הצליח ללמוד ולתרגל.
סייעתי לתלמידים בודדים שהיה להם קשה, בגיל הזה קשה להם לדייק בקיפול, אך חלק גדול הצליח בסופו של דבר. כמובן ללא נגיע בדגם של התלמיד, בכל פעם עמדתי וקיפלתי שוב ושוב עד שהוא תיקן.
השיח בכיתה היה: בכך שהם העלו את זיהוי החלקים השווים וציינו את צורות המצולעים השונות והופתעו מהתוצאה הסופית של הלב.
החלק המשמעותי עבור הילדים בשיעור היה הדיוק כדי לקבל את הקו הסימטרי וקבלת הלב בסופו של דבר.
לא חשתי שחסר משהו בפעילות הזו, היה מקל אם היתה איתי עוד מורה…
האתר המתוקשב מדהים, נוח, נגיש, משמש דוגמא בצורה ברורה ומודגשת, איטית ונוחה בדרך שלו להציג את השאלות התשובות וכן את האפשרות לחזור במידת הצורך.
חייבת לציין, כמה השיעור הזה כייפי לילדים ובטוחה שגם לומדים ממנו באותה מידה, גם בזכות האתר שמציג את המשימה בצורה כל כך טובה וגם מעצם ההתנסות בקיפול הנייר וההצלחה. אני מתרגשת מכך וגם מזה שתלמידים שלא מצליחים בשל קשיים במקצועות אחרים, כאן יש לי את ההזדמנות לראות ברק בעיניו כשהצליח וגם אפשרות להעצים אותו בפני חבריו, שהוא דווקא העוזר.

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

שיעור 1

שם המורה: נ.ס

שיעור 1: מצולעים ב:פירוק והרכבה 2/2
1. כיתה א’3,
2. נושא: זיהוי מצולעים ע”פ תכונות. התלמידים ישתמשו בקיפולי הנייר ויזהו ויבנו מצולעים דרך חקר.
3.האם הנושא נלמד בשיעורים קודמים:  כן, לימדתי את הנושא לפני כן בשיעורים קודמים.
4. המושגים שנלמדו בשיעור הם:
– מצולע=קו שבור סגור.
– זיהוי שם המצולעים ע”פ מספר הצלעות במצולע.
– משולש=מורכב מ 3 צלעות ו-3 קדקודים.
– מרובע= מורכב מ 4 צלעות ו 4 קדקודים.
– משושה= מורכב מ 6 צלעות ו 6 קדקודים.
– זוית ישרה.
5. הפעילות חידשה ידע מתמטי בנושא שמות המצולעים: טרפז ומקבילית. שאלתי את התלמידים אם הם יודעים מה זה טרפז? ומה זה מקבילית? התלמידים לא ידעו ודרך הפעילות הילדים למדו ידע מתמטי חדש זה.
6. התובנה הגאומטרית של התלמידים היתה גילוי , הבנה והתנסות. דרך הפעילות הילדים חוו תחושה פנימית שהם כן מבינים ומתנסים ופה אפשר לראות את הלמידה שלהם דרך השיעור החווייתי.
7. חשוב לי לציין שדרך הפעילות למדתי דברים חדשים, הצלחתי להגיע לכלל התלמידים וזה מוכיח שצריך להשתמש בכלי זה לעיתים קרובות.
8. האתר המתוקשב מאוד עזר בשלבים של הקיפול, אני הסתובבתי בין התלמידים וראיתי איך הם מקפלים. היו ילדים שמראש לא מראש לא ניסו ופנו לעזרה ולהם עזרתי דרך האוריגמי שלי וזה מאוד עזר להם שניגשתי אליהם והראתי להם שלב , שלב עד שהם הגיעו לתוצאה הרצויה מבלי שאגע להם באוריגמי שלהם, אני חייבת לציין שזה לא היה קל, כי הם כל הזמן ביקשו שאני יעשה להם ואני העברתי להם מסר שהם גם יכולים לעשות ולהגיע לתוצאה הנכונה. היו ילדים שמראש פחדו לא להצליח ולכן לא קיפלו כלל בשלבים הראשונים וכשניגשתי אליהם באופן אישי דרך האוריגמי שלי והראתי להם את השלבים הם כן ניסו לעשות וראו שהגיעו לתוצאה הרצוייה והדבר מאוד שימח אותם.
9. אכן התקיים שיח מתמטי בכיתה. הילדים חקרו ובדקו דרך השיח את תכונות המצולעים, היה לילדים קל לזהות מצולעים דרך ההמחשה של האוריגמטריה והשיח המתמטי שהועבר במקביל- עברנו על תכונות המצולעים והתלמידים איתרו צלעות וקדקודים על האוריגמטריה והקשר בין שמם לבין מספר הצלעות.
10. החלק המשמעותי בפעילות היה ההתנסות המעשית שדרכה התלמידים הגיעו לתובנה הגאומטרית עצמה, הלמידה דרך התנסות, גילוי וזיהוי המצולעים ותכונותיהם.
11. מה היה חסר בפעילות: לא היה חסר כלום.
12. האתר המתוקשב עזר מאוד מרגע שלבי הקיפול ועד לתוצאה הסופית. אני חושבת שבלעד האתר המתוקשב לא הייתי מצליחה שכל התלמידים יהיו איתי באותו השלב, האתר גם גירה אותם וגם עזר בשלבים של הקיפול עצמו.
13. הפעילות היתה מהנה וחווייתית עבור התלמידים. התלמידים התנסו דרך האוריגמטריה בזיהוי מצולעים והגיעו להפתעה הסופית – ארנב/ חתול . ראיתי את החיוך שעל הפנים שלהם וזה הספיק לי כדי להבין כמה הם נהנו

דרך החקר והגילוי כמה הם למדו דרך הכלי הזה.

____________________________________________________________________________________________________________________

שיעור 2

שם המורה: נ.ס

כיתה : א’
נושא השיעור: מרובעים ג’, מעבורת חלל.
הנושא אכן נלמד בשיעורים קודמים בכיתה, לכן שיעור זה היווה חזרה ותרגול של החומר הנלמד.
בשיעור זה נלמדו המושגים: מצולע (שיום המצולע- הקשר בין מספר הצלעות לשם המצולע), צלע, קדקוד, זוית ישרה, קו הסימטריה, מלבן, ריבוע, מקבילית וטרפז.

הפעילות אכן ביססה ידע מתמטי בקרב התלמידים על נושאים שנלמדו בכיתה ועל נושאים חדשים.
פעילות זו גם חדשה וחידדה ידע מתמטי קיים וחדש. התלמידים נחשפו לטרפז, מקבילית ולקו הסימטריה. זהו השיעור השני שהעברתי באוריגמטריה, הפעילות הקודמת השאירה אחריה חותם של “טעם טוב” והנאה בקרב התלמידים וכשהתלמידים הבינו שהולך להתקיים שיעור נוסף באוריגאמטריה הם מאוד שמחו והתלהבו היו תלמידים שצעקו “יש!!” הם החלו לנחש מה יהיה התוצר הסופי באוריגמטריה שיכינו בשיעור.
התובנה הגאומטרית של התלמידים היתה גילוי, הבנה והתנסות. השיעור הקודם היה מאוד חווייתי עבור התלמידים מהקיפול, דרך השיח המתמטי ועד לתוצאה הסופית דבר שהשאיר בקרב התלמידים טעם של עוד. התלמידים ציפו והתרגשו מאוד לקראת השיעור, גם בהבעות פניהם היה ניתן לראות זאת דרך החיוך הרחב שעל פניהם.
זה השיעור השני שאני מעבירה באוריגממטריה וגם בשיעור זה למדתי דברים חדשים על התלמידים. למדתי שדרך הפעילות של אוריגמטריה ניתן לסחוף אותם שנית לשיח מתמטי בנושא חדש דרך חקר וגילוי הילדים היו יותר מוכנים, הם הכירו את הכללים והשלבים של התכנית וגם אני הרגשתי יותר בטחון בשיעור השני. אני חייבת לציין, כי רמת ההתלהבות וההתרגשות שלהם עלתה מהשיעור הראשון לשני, הם היו יותר מוכנים, פעילים וקשובים בשיעור, כך שהצלחתי להוציא מהם ידע קיים ולהכניס ידע חדש. כמו כן, דף האוריגמי צבעוני ועל כן מאוד מזמין ו”מגרה” את התלמידים, ובכך נותן להם מוטיבציה לעבודה, בזמן הפעילות כל הכיתה הופכת להיות צבעונית ונעימה.
כמו בשיעור הראשון גם בשיעור זה האתר המתוקשב מאוד עזר ותרם מאוד לפעילות. כמובן שגם בשיעור זה הסתובבתי בין התלמידים עם האוריגמי שלי והראיתי להם את הקיפול של אותו שלב ובגלל שבשיעור הראשון לא נגעתי באוריגמי של התלמידים אז היו פחות בקשות שלהם שאני יעשה עבורם. התלמידים מאוד שמחו שקראתי לעברם “איצ’י באן” וקראו לעבר חבריהם המורה אמרה לי “איצ’י באן”.
אכן התקיים שיח מתמטי בכיתה. גם בשיעור זה התלמידים חקרו ובדקו את תכונות המצולעים. השיח המתמטי חידד וביסס את הידע הקיים לתלמידים ואף הוסיף להם ידע חדש אודות טרפז, מקבילית וקו סימטרי.
החלק המשמעותי בפעילות זו כמו בפעילות הקודמת שהתלמידים למדו והבינו דרך למידה חווייתית ומשמעותית וגם התלמידים שבדרך כלל קשה להם יותר, כן התנסו וחקרו.
לא היה חסר דבר בפעילות.
האתר עזר מאוד משלבי הקיפול, דרך השיח המתמטי ועד לתוצר הסופי.
הפעילות היתה מאוד חווייתית ומשמעותית עבור התלמידים וגם עבורי.

____________________________________________________________________________________________________________________

שיעור 3

שם המורה: נ.ס

כיתה : א’

 נושא השיעור: שיקוף: קו הסימטריה 2/2
נושא זה הוא נושא חדש עבור התלמידים על אף שבשיעור השני הוזכר “קו הסימטריה” לא נעשו שיעורים אחרים בנושא זה בכיתה. גם בתחילת שיעור זה הילדים התרגשו ושמחו לקראת השיעור.

בשיעור זה נלמדו השיעורים החדשים: שיקוף, קו הסימטריה ותכונות השיקוף.
פעילות זו חדשה לתלמידים ידע מתמטי חדש וגם חזרנו על מצולעים: מלבן, מחומש, משולש, ריבוע ועל צלע וקדקוד. השיעור היה ברור ומובנה התלמידים נחשפו לקו הסימטריה ויצרו צורות וגילו את קו הסימטריה והאנימציה המחישה את קו הסימטריה לכלל התלמידים והראתה איך מלבן אחד מכסה את המלבן השני. התלמידים קיפלו וראו, כי אכן מלבן אחד מכסה את המלבן השני. גם בקיפול של צלע קצרה לצלע מקבילה התלמידים גילו שהריבוע הקטן שנוצר מכסה בשלמותו את הריבוע שמתחתיו ובכך אפשר לומר כי זהו קו הסימטריה. לאחר שהילדים סימנו בטוש את קווי הסימטריה שקיבלו מהקיפולים השונים עברתי ביניהם וביקשתי שיראו לי האם צד אחד אכן מכסה את הצד השני שלו? במטרה לראות האם הבינו את המשמעות של קו הסימטריה. הילדים קיפלו וראו כי אכן צד אחד מכסה את הצד השני ובכך שני הקווים שנוצרו ושהילדים סימנו בטוש אכן הם קווי הסימטריה של הריבוע הגדול.
התובנה הגאומטרית של התלמידים היתה גילוי קו הסימטריה דרך המחשה עם האוריגמי וכמו כן ההבנה שלהם מה זה קו הסימטריה? שצד אחד מכסה את הצד השני בשלמותו.
זהו השיעור השלישי שאני מעבירה באוריגמטריה וכמו בשיעורים הקודמים גם בשיעור זה ניתן לראות ולשמוע את ההתלהבות של התלמידים וההתרגשות לקראת השיעור, וכמו כן הנכונות שלהם ללמידה ועשייה גם יחד. התלמידים הגיעו לשיעור מוכנים ומזומנים להקשיב, ללמוד וליצור וההרגשה היתה רגועה ושלווה. אני הרגשתי את הנכונות שלהם ללמוד, להתנסות, לחוש, ולהתרגש מהתוצר הסופי.
האתר המתוקשב כמו בשיעורים הקודמים תרם ועזר מאוד לשיעור. גם השאלות המובנות היו ממוקדות ועזרו לי בשיח המתמטי מול התלמידים. גם אני הסתובבתי ועברתי בין הילדים וביקשתי שיראו לי עם היד איפה קו הסימטריה שהם סימנו בטוש והאם הוא מכסה את הצד השני שלו בשלמותו?
אכן התקיים שיח מתמטי בכיתה בשיעור זה התלמידים רכשו ידע חדש, חקרו, התנסו וגילו את קו הסימטריה.
החלק המשמעותי ביותר בפעילות זו הוא שהתלמידים למדו דרך חוייה משמעותית מהו קו הסימטריה.
 לא היה חסר דבר בשיעור.
האתר עזר מאוד וכיוון את התלמידים ואותי מרגע הקיפול, דרך השיח המתמטי ועד לתוצר הסופי. התלמידים מאוד התרגשו ושמחו לקבל את התוצר הסופי , לב. מה שגם שימח אותם היה שהשיעור התקיים ביום שבו חגגנו את יום המשפחה והילדים כל כך שמחו והתרגשו להעניק להורים שלהם את הלב בערב יום המשפחה שהתקיים בבית הספר.
 הפעילות כמו הפעילויות הקודמות היתה מאוד חווייתית ומשמעותית עבורי ועבור התלמידים וכמו כן גם העצימה תלמידים שקשה להם יותר להתרכז מול החומר ה”יבש”.

____________________________________________________________________________________________________________________

שיעור 1

שם המורה: י.ל
31.12.18

רפלקציה

השיעור התקיים בכיתה ג.
זהו שיעור אוריגמטריה השלישי שלימדתי. נושא השיעור הנוכחי הינו נושא המרובעים.,
הראשון היה משולשים והשני אודות חקר. זה היה דרך נוספת להעביר שיעור .
אחרי כל קיפול נייר היו חקירה איזה מרובעים מזהים (מלבן, טרפז, מקבילית,מעוין דלתון. ריבוע.)
במהלך הפעילות התלמידים הודגשו מושגים צלע, קודקוד,זווית, קו סימטרי.
לאורך כל השיעור התלמידים היו סקרנים ויצירתיים . עזרו אחד לשני
נהנתי מאוד מהשיעורים. גם התלמידים נהנו מהקיפולים של הדפים

מירי יקרה
תודה רבה על השתלמות מעניינת ומקצועית על האווירה נעימה בקבוצה.
כייף היה בכל שעור תודה לך

____________________________________________________________________________________________________________

שיעור 1

שם המורה: א.ה

נושא השיעור: מצולעים.
את השיעור הנוכחי לימדתי היום בכיתה ב’ קטנה, המוגדרת ככיתה רגשית- התנהגותית, ומונה 12 ילדים.

נושא השיעור: השיעור היווה חזרה ותרגול של הנושא, שנלמד כבר מכיתה א’.
המושגים שחזרנו עליהם : מצולע, קודקוד, צלע, מרובע, משולש, מחומש, משושה. הפעילות הפגישה את הילדים עם שני מושגים חדשים: קו סימטריה וזווית ישרה. כמו כן חידדנו וחזרנו על סוגי המצולעים ועל הקשר בין שם המצולע לבין מס’ הצלעות והקודקודים שיש לו.

סייעתי לילדים בכך שדאגתי לשמור על שלושת השלבים לאורך השיעור- שלב ההדגמה, שלב הבנת ההוראה ושלב הקיפול, כאשר בשלב זה הסתובבתי בין הילדים, חיזקתי אותם ונתתי סיוע נוסף למי שהיה זקוק בכך. הילדים התנהגו לקבל את פרגון ה”איצ’יבאן”.

שיח מתמטי: לאורך השיעור הקפדתי שנשתמש בשיח מתמטי ולהמחיש את המושגים בנייר שלי. אין ספק שזאת הייתה למידה משמעותית עבור הילדים. הם יצרו את המצולעים בעצמם, ראו וחשו אותם. השיעור אפשר לכל ילד וילדה לקחת חלק פעיל בלמידה, ואני מהצד שלי יכולתי לבדוק לאורך השיעור מי מהילדים מתקשה ומי שולט.

האתר המלווה את השיעור היה משמעותי מאוד, סייע לילדים לראות ולזהות את כל המצולעים, הצלעות והקודקודים ולהשוות בין המצולעים השונים.

עבורי האתר שימש כמדריך וכמורה נוסף: מצד אחד האתר הדריך אותי מה לעשות בכל שלב, מה לשאול את הילדים ועל מה לתת את הדגש, ומצד אחר שימש כמורה נוסף. כשהילדים התקשו בקיפול, הם ידעו שהם יכולים להסתכל בכל רגע על האתר ולהיזכר בהוראה ובאופן הקיפול.

שלושה אתגרים שעלו בשיעור:
בכיתתי יש 3 ילדים עם קשיי מוטוריקה והם התקשו בקיפול, גם כאשר הדגמתי מס’ פעמים באפן פרטני.
סף תסכול נמוך– במהלך השיעור אחד הילדים הביע תסכול על כך שלא הצליח לקפל ובכה.

כמובן שמייד הרגעתי וסייעתי לו, אך הוא נרגע רק לאחר שאני קיפלתי עבורו.

הערה ממירי: במפגש הקרוב ננתח את המקרה של התלמיד הזה כדי ללמוד מה עושים במצבים כמו בדוגמא זו

חלק מהילדים התקשו להמתין בסלבנות בזמן שלב ההדגמה ורצו מיד לקפל כשראו את שלב הקיפול באתר. לפיכך במהלך השיעור ביקשתי מהילדים לשלב ידיים בזמן ההדגמה, כמו כן, הזכרתי מס’ פעמים את חשיבות שלושת השלבים.

לסיכום, הילדים ואני נהננו מאוד. הילדים מחכים כבר לשיעור הבא.

___________________________________________________________________________________________________________________________

שיעור 2 

שם המורה: א.ה

את השיעור הזה לימדתי בכיתת החינוך שלי (כיתה קטנה- 12 ילדים), בהמשך לשיעור הראשון בנושא מצולעים.
בעקבות האתגרים שעלו בשיעור הקודם והקושי שלי לשחרר ולנסות להביא את הילדים לדיוק בקיפול, הפעם החלטתי לפתוח את השיעור בתזכורת על הכללים וכן שיתפתי את התלמידים בכללים שיש לי כמורה, כאשר אחד הכללים הוא שאסור לי לגעת בעבודות הילדים. ביקשתי מהם לסייע לי לפעול בהתאם לכלל זה ולא לחרוג ממנו. הרגשתי שעצם השיתוף שלי בנושא עם הילדים, גרם לי להיות מחויבת יותר לכלל זה והצלחתי לעמוד בו לאורך השיעור כולו.
בשיעור זה ערכנו חזרה על המושגים: זווית ישרה, מצולע, קו סימטריה, קודקודים צלעות וסוגים שונים של מצולעים. מושג חדשים: טרפז.
כמו כן הדגשנו שוב את ההבדל בין ריבוע למרובע.
אני חייבת לציין שבשיעור זה הילדים כבר זכרו איך עליהם להתנהג, היו ממוקדים במצגת וקשובים יותר להוראות לפני שהתנסו בעצמם בקיפול. דנו בשימור הצורה, על אף שאנו מסובבים את העבודה.

היו ילדים שהתקשו להבין שהצורה נשארת אותו דבר, למרות שמסובבים אותה. התנסינו בכך מס’ פעמים במהלך השיעור ונראה כי אותם ילדים שהתקשו וטעו בהתחלה, הבינו זאת כשראו והוכחנו שהצורה נשארת אותה צורה.
כיצד סייעתי לתלמידים: בשיעור זה גיליתי כי הילדים עצמאיים יותר, מנסים יותר ומרגישים בטוחים יותר. הייתה ילדה אחת שהתקשתה מאוד בקיפולים, אז לאחר ההדגמה במצגת, ניגשתי אליה והדגמתי שוב על הנייר שלי, תוך שהיא מתבוננת ומבצעת את ההוראות בעצמה בנייר שלה.
מה היה חסר לי: בחבילת הדפים, רוב דפי האוריגמי היו ירוקים, כך שגם המודד וגם העבודה נעשו אצל חלק מהילדים בצבע ירוק, והם רצו צבעים שונים. סך הכל שמחה לומר שהפעילות הייתה מעניינת וחוויתית עבור הילדים,

אין ספק שהם נהנים משיעורים אלו, לומדים באופן חוויתי, מתנסים מעצמם ומפתחים עצמאות, ונהנים בסוף השיעור מתוצר אישי.

___________________________________________________________________________________________________________________________

שיעור 3 

שם המורה: א.ה

היום לימדתי את השיעור הזה בכיתת החינוך שלי.
נושא: קו סימטריה, שיקוף
השיעור נלמד לאחר הקדמה בנושא ולמידת המושגים סימטריה ושיקוף, והיה תרגול נוסף ומצוין להפנמת המושגים.
ידע מתמטי קודם: קו סימטריה, שיקוף.
השיעור היה מובנה בצורה נהדרת, הילדים ראו את הסימטריה בעזרת הקיפולים שלהם וסימון קו הסימטריה בטוש, מצאו הבדל בין קבוצות של קווים, התבקשו למצוא קווי סימטריה בכיתה וחלק מהילדים השתתפו נהדר בחלק הזה.
החלק המשמעותי: כאשר הילדים התבקשו לומר כיצד לדעתם יהפוך הקו הלא סימטרי לקו סימטריה. הם העלו כל מיני רעיונות איך ליצור קו סימטריה חדש, אך במשימה זאת נדרשה תובנה שעלינו ליצור את אותו שינוי בצד השני של הדף כדי לקבל שתי צורות שיכסו אחת את השנייה. אחד הילדים אמר את התשובה הנכונה והמחשנו זאת.
שיח מתמטי: חזרנו על סוגי מצולעים, על ההגדה של “קו סימטריה” ו”שיקוף”. בכל פעם שהילדים היו צריכים לנמק אם הקו הוא קו סימטריה או לא, ממש חזרנו על ההגדרה המדוייקת, כי הרגשתי שרוב הילדים הבינו מהו קו סימטריה אך התקשו להמליל את ההסבר.
החלק המאתגר בשיעור: היה קשה לילדים לקפל אחורה. היו אמירות לכל אורך השיעור של ,אני לא מבין”, “זה קשה”. הראיתי לילדים שאני לא מתרגשת, חזרתי באופן ברור על הוראות בצורה תמציתית, חזרתי והדגמתי מספר פעמים. לילדים שהתקשו הדגמתי בעבודה שלי לידם וזה עזר להם מאוד. אין ספק ששיעור זה מבחינת הקיפולים וההבנה היה ברמה גבוהה יותר. אהבתי את האתגר ואני חושבת שגם הילדים יצאו בתחושה טובה שהצליחו לבצע שיעור ברמת קושי גבוהה יותר.
האתר המתוקשב עוזר מאוד, הילדים ממוקדים באנימציות וזאת דרך נהדרת להדגמה ולהסבר. גם לי כמורה הוא עזר מאוד ללמד את המושגים ולבדוק שלא פספסתי שום פרט חשוב. הילדים נהנו גם מהפעילות החופשית של קיפול וצביעה. עברתי בין הילדים, בדקתי אם הם יודעים לזהות קווי סימטריה, שאלתי מדוע קווים מסוימים הם אינם קווי סימטריה, מצאנו מצולעים שונים.

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

שיעור 1

שם המורה: ל.מ

כיתה: ב’
נושא השיעור: מצולעים.
הנושא נלמד בשנה שעברה, בכיתה א’ ובתחילת כיתה ב’.
השיעור המתוקשב היווה חזרה ותרגול על הנלמד.
המושגים שנלמדו בשיעור הם: מצולע, צלע, קדקוד, סוגי המצולעים: משולש, מחומש, משושה, משובע, מקבילית ומלבן. כמו כן, הודגש הקשר בין שם המצולע למספר קדקודיו וצלעותיו.
הפעילות ביססה ידע מתמטי בקרב התלמידים ופיתחה שיח מתמטי בין המורה לתלמידים ובין התלמידים לבין עצמם. הפעילות חידשה ידע מתמטי באופן הצגת המצולעים ובהצגת המצולעים בדרך ממוחשבת.
התובנה של התלמידים הייתה דרך זיהוי המצולעים המופיעים בצורות שונות במרחב.
הפעילות חידשה ידע פדגוגי בכך שהתלמידים נחשפו למצולעים שונים, ביניהם מקבילית, מלבן, טרפז, משולשים ועוד. וכן, התלמידים בדקו את הצלעות. שמחתי לראות שהתלמידים היו פעילים בשיעור, במידה רבה.
הסיוע בא לידי ביטוי בהדגמת הקיפול על ידי הנייר שלי ולאחר מכן עברתי בין התלמידים על מנת לוודא שהבינו כיצד לקפל את הנייר שלהם.
בהחלט, התקיים שיח מתמטי שבא לידי ביטוי כאשר התלמידים ציינו את שמות המצולעים שהתקבלו וכאשר בדקנו את הצלעות והקדקודים במצולעים.
החלק המשמעותי עבורי בפעילות היה מעורבותם הרבה ושיתוף הפעולה של התלמידים במהלך כל השיעור. ללא יוצא מן הכלל, כל התלמידים השתתפו, קיפלו, בדקו ויצאו עם תוצרים יפים.
הקושי היחיד שהיה חסר לי הוא, כוח עזר נוסף שיסייע לי בשיעור. לא היה פשוט לעבור בין כל התלמידים ולהדגים להם את הקיפול. זה דרש מהם להמתין בסבלנות רבה ולא לכולם הייתה סבלנות להמתין עד שאגיע אליהם. בנוסף, היה עליי להדגים במחשב, בנוסף להדגמה בנייר שלי, וזה היווה קושי נוסף.
 האתר המתוקשב סייע לי רבות והיווה בסיס ללמידה חווייתית מהנה בקרב התלמידים. ההוראות היו ברורות ומפורטות ולכן סייעו לתלמידים, כמו כן, גם ההוראות בצד, ששימשו אותי כמורה, סייעו לי בהעברת הפעילות לתלמידים.
לסיכום: הפעילות הייתה מובנית, מהנה, וחוויתית. הילדים ללא ספק, חקרו, למד ונהנו.
כמורה, אני שמחה שנחשפתי ולמדתי כלי נהדר באמצעותו אוכל להעביר פעילויות בצורה חוויתית שעשויה לסייע גם לתלמידים המתקשים.

____________________________________________________________________________________________________________________________

שיעור 2

שם המורה : ל.מ
כיתה: ב’
נושא השיעור: מרובעים ג’.
זהו השיעור אוריגמטרייה השני שלימדתי בכיתתי.
השיעור היווה חזרה ותרגול על החומר הנלמד.
המושגים שנלמדו בשיעור: מצולע, קדקוד, צלע, זווית, ריבוע, טרפז, משולש, מרובע, מחומש, מקבילית, צלעות מקבילות. כמו כן, דיברנו על תכונות הריבוע(צלעות שוות וזוויות ישרות).
הפעילות ביססה ידע מתמטי ומושגים מתמטיים, כגון, ההבחנה בין ריבוע למלבן, וביסוס המושגים צלע וקדקוד.
הפעילות חידשה ידע מתמטי באמצעות חיבור שניי המשולשים. דרך חיבור המשולשים הילדים נחשפו למצולעים שונים.
הפעילות חידשה לי בכך שהעברתי את הכוח לתלמידים בשיעור, ללא הסיוע שלי בקיפוליי התלמידים, כפי שהייתי רגילה עד היום.
סייעתי לתלמידים בכך שעברתי בין שולחנות התלמידים והדגמתי להם, דרך הנייר שלי כיצד עליהם לקפל וכמובן שהפניתי את תשומת לבם גם להדגמת הקיפול באתר.
השיח המתמטי בכיתה בא לידיי ביטוי בחשיפת המושגים המתמטיים בצורה ברורה ומדויקת.
החלק המשמעותי בשיעור עבורי היה שהצלחתי ל”החזיק ” את עצמי ולא לגעת לתלמידים בעבודות, לאפשר לתלמידים להתנסות בעצמם ללא עזרתי.
גם ההתנסות באתר הייתה עבורי משמעותית, משום שהאתר הדגים לתלמידים בצורה טובה ומוחשית את הקיפול ואת המצולעים המתקבלים דרך הקיפול, דבר שאיפשר גם לתלמידים החלשים להיות שותפים פעילים בשיעור.

לסיכום: הפעילות אפשרה התנסות, חקר, וסקרנות בקרה הלומדים. ניכר שהתלמידים נהנו ואני כמורה הצלחתי יותר “לשחרר” אותם ולהאמין ביכולתם.

____________________________________________________________________________________________________________________________

שיעור 3

שם המורה : לירז משי
כיתה: ב’

נושא: שיקוף-קו הסימטריה.

הנושא נלמד בסוף שנה שעברה בכיתה א’ ונמשך גם השנה בכיתה ב’.
המושגים שנלמדו: קו, קו הסימטריה, שיקוף. הילדים קיפלו וסימנו את קו הסימטריה, כאשר קו אחד כיסה בדיוק את החלק האחר.
הידע המתמטי: הפעילות חידשה מהו קו סימטריה ושיקוף, כיצד נקבל חלקים שווים כאשר נקפל חלק על חלק ונכסה את הצורה. יש לציין,כי חשתי כי הקיפול עוזר לתלמידים לזכור טוב יותר את נושא קו הסימטריה.
התובנה הגאומטרית: התלמידים חקרו,למדו וגילו שבעזרת קו הסימטריה, כאשר אנו מכסים חלק על חלק, אנו מקבלים חלקים שווים, כמו כן מתקבלים מצולעים שונים.
הידע הפדגוגי ניכר בשיעור, גם הילדים המתקשים הצליחו ללמוד בצורה חווייתית. כמורה בכיתה סייעתי לתלמידים אע”פ שהיה לחלקם קשה לדייק בקיפול, הצלחתי להתאפק והתגברתי על הרצון לגעת להם בנייר. הדגמתי לתלמידים ע”י קיפול הנייר שלי, שוב ושוב, עד שהם הצליחו בעצמם לתקן.
השיח בכיתה בא לידי ביטוי בכך שהתלמידים זיהו את החלקים השווים וציינו את צורות המצולעים שהתקבלו. התלמידים הופתעו מקבלת התוצר הסופי בקיפול, “הלב”.
החלק המשמעותי עבור הילדים היה הניסיון שלהם לדייק, על מנת לקבל את הקו הסימטרי שהביא בסופו של דבר לתוצר הסופי-קבלת “הלב”.
הדבר שהיה לי חסר, כפי שציינתי ברפלקציות הקודמות, הוא כוח עזר נוסף בכיתה (מורה/סיעת) כדי שהילדים לא יצטרכו להמתין יותר מידיי זמן עד שאגש לסייע להם.
האתר המתוקשב עזר לי מאד בכך שהיה נגיש, נוח, הדגים והמחיש היטב מבחינה ויזואלית לתלמידים את הקיפול בצורה ברורה ואיטית, תוך הצגת התשובות המתקבלות וכן נתינת האפשרות לחזור שוב אחורנית על ההדגמה, במידת הצורך.
השיעור היה מהנה לתלמידים וכמורה בכיתה הרגשתי שהשיעור היה משמעותי עבורם. חשתי שהילדים חקרו, עשו ונהנו הן בזכות האתר והן מעצם ההתנסות של התלמידים בקיפול הנייר. שמחתי שניתנה לי הזדמנות לראות את ניצוץ הילדים כשהצליחו ועמדו במשימה, בייחוד כשעמדתי בניסיון ולא נגעתי להם בעבודות.

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

שם המורה: ל.א

שיעור 1 פירוק והרכבה

כיתה ב’ – חינוך רגיל, המחנכת מלמדת הנדסה (אני).
נושא השיעור – זיהוי מצולעים שונים והכרת תכונותיהם דרך קיפולי הנייר.
בשיעור זה עסקנו במצולעים שונים. התלמידים הכירו את הנושאים והמושגים שעליהם דיברנו בשיעור. הכרת המושגים הקלה על הסבר השלב בכל קיפול.
המושגים שנלמדו בשיעור: מצולע – קו שבור סגור. ריבוע – מרובע בעל 4 צלעות שוות זו לזו. משולש – 3 צלעות, 3 קודקודים, זווית ישרה.
כן, שוחחנו בתחילת השיעור על שינוי מיקום הריבוע. הסברתי לתלמידים שגם שמסובבים את הריבוע הוא עדיין נשאר ריבוע (ולא מעוין כפי שחשבו). בנוסף, הכרנו את הטרפז.
הילדים עברו שיעור חווייתי והתנסו בהמחשת המושגים שלמדו עד כה בצורה שונה מהלמידה שהם רגילים. היה שיתוף פעולה גדול מצד כל התלמידים, גם אלו שמתקשים ופחות משתתפים בשיעור הנדסה רגיל.
התלמידים למדו לראשונה על הטרפז.
עברתי בין הילדים בכל שלב והחמאתי להם על קיפול נכון על פי ההוראות. מי שהתקשה ביקשתי ממנו לחזור שלב אחד אחורה והסברתי לו במילים אחרות כיצד לקפל שוב. חזרתי שוב ושוב על ההסבר שאינני מקפלת לאף ילד ורק הם מקפלים וכמובן רק על השולחן ולא באוויר (היו ילדים שביקשו מחברים שלהם). היה לי תלמיד אחד (מעט חרדתי) שממש חשש לקפל ולטעות והיה מאוד קשה לעודד אותו לנסות אך בסוף הוא הצליח.
התקיים שיח מתמטי בכיתה. לאחר כל קיפול התעכבנו לחפש את המצולעים ולאפיים אותם על תכונותיהם.
החלק המשמעותי עבורי בפעילות היה לראות איך כל התלמידים לפתי שותפים, פעילים ואכן מזהים את כל מה שלמדנו. מרגש במיוחד היה לראות תלמידים שבמבדקים מצליחים פחות ולפתע בשיעור זה פרחו.
 מה היה חסר בפעילות: לא הרגשתי שהיה חסר משהו בפעילות זו.
 האתר המתוקשב סייע בהחלט. הסרטונים הדגימו בבירור לילדים כיצד לקפל בכל אחד מהשלבים וזה הקל מאוד עליי כשעברתי בין התלמידים, הם יכלו להתקדם על פי הסרטון ולא להמתין להסבר שלי.
נהנתי מאוד להעביר שעור הנדסה מיוחד שכזה, ללא כתיבה במחברת וחזרה לקונית על המושגים.

הדפים הצבעוניים הוסיפו עניין רב והסרטונים פיקסו את התלמידים והניעו את כולם ללמידה משמעותית וחווייתית.

התלמידים חיפשו את המצולעים בכל קיפול ונהנו מעניין התחרות (מי מוצא כמה שיותר מצולעים או איך נקרא המצולע), היה נהדר גם שכל ילד יצא עם תוצר מיוחד.

____________________________________________________________________________________________________________________________

שיעור 2

שם המורה: ל.א
כיתה ב’.
הנושא נלמד בכיתה,מרובעים. ( גם בשנה שעברה וגם השנה עסקנו בו).
בשיעור זה נלמד המושג טרפז ישר זוית.
כן, התלמידים נחשפו לטרפז ישר זוית והדגשנו על הלוח את הזוית הישרה בו.
זה היה שיעור שני של הילדים בהתנסות באוריגמי. הילדים באו יותר מוכנים וכבר הכירו את הכללים. הילדים ידעו מראש שבכל שלב נעצור ונתבונן במצולעים השונים ונדון בהם.
בשיעור אוריגאמטריה הקודם התלמידים נחשפו לטרפז ואילו הפעם נחשפו לטרפז ישר זוית.
כאשר מישהו התקשה – החזקתי את נייר האוריגמי בידי והדגמתי מקרוב את הקיפול וביקשתי ממנו לעשות כמוני, זה עבד.
גם בשיעור זה כמו בשיעור הקודם בכל שלב עצרנו ובחנו את המצולעים השונים, ספרנו וערכנו השוואה.
החלק המשמעותי עבורי בפעילות היה שהילדים נכנסו מהר לעניינים, בשונה מהשיעור הראשון הילדים כבר ידעו מה אני מצפה מהם. איפה לקפל מתי להניח. ידעו שייצא להם תוצר מלהיב. ידעו שיש דיונים קצרים במהלך העבודה.
לא הרגשתי שהיה חסר משהו בפעילות הזו.
האתר המתוקשב סייע בהחלט. הסרטונים הדגימו בבירור לתלמידים כיצד לקפל בכל אחד מהשלבים וזה הקל מאוד עליי כשעברתי בין התלמידים, הם יכלו להתקדם על פי הסרטון ולא להמתין להסבר שלי.
במפגש הזה לעומת הראשון היה מאוד מהנה, לא היה אף ילד שחשש או פחד להתנסות ולחקור. הילדים הגיעו מוכנים והכירו את מהלך השיעור.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

שיעור 3

שם המורה: ל.א
כיתה ב’.

שיקוף – קו הסימטריה.

הנושא נלמד מעט בסוף שנה שעברה.

בשיעור זה נלמדו המושגים – שיקוף, קו הסימטריה ותכונות השיקוף.
הפעילות הזכירה לילדים את המושגים שנלמדו בשנה שעברה.
הילדים הבינו שמשמעות קו הסימטריה זה שצד אחד מכסה את הצד השני.
המושגים כאמור נלמדו בשנה הקודמת אך כעת בעזרת קיפולי הנייר חשתי כי הילדים תפסו את המושגים יותר בצורה מוחשית וכך גם יזכרו לעתיד.
סייעתי לתלמידים: עברתי בין הילדים שהתקשו וקיפלתי לידם בנייר אוריגמי משלי וכך הם חיקו את הקיפול שלי והצליחו.
היה שיח מתמטי על המצולעים השונים ותכונותיהם לאחר כל קיפול ועל קו הסימטריה.
החלק המשמעותי עבורי בפעילות זה לראות את ההבדל בהקניית הנושא קו הסימטריה בשנה שעברה דרך ספר הלימוד לבין עכשיו דרך קיפולי הנייר. ההבדל הוא ההנאה של הילדים, הריכוז שלהם, המוכנות והסקרנות.
לא הרגשתי שהיה חסר משהו בפעילות זו.
האתר המתוקשב סייע בהחלט, הסרטונים הדגימו בבירור לילדים כיצד לקפל בכל שלב, וזה הקל עליי מאוד כשעברתי ביניהם.
התוצר של השיעור היה לב, הכנו את זה בסמוך ליום המשפחה, כל ילד רשם משהו קצר והעניק להוריו, זה היה מקסים.

____________________________________________________________________________________________________________________________

בס”ד

שיעור 1

שם המורה: מלכה שמש
כיתה א’
בשיעור הנדסה העברתי את נושא המצולעים בעזרת האתר.
הכרנו את דפי האוריגמטריה והילדים זיהו שזה ריבוע ששייך למשפחת המרובעים.
כמובן למדנו בשיעורים קודמים מהו מצולע וזיהינו מצולעים שונים כמו משולש מלבן ריבוע וכו’.
המושגים החדשים שנלמדו בשיעור הם: מקבילית וטרפז.
בהחלט הפעילות חידשה ידע פדגוגי שהילדים היו קשובים להוראות הממוחשבות ולהוראותיי ללא התערבות שלי ביצירותיהם.

הפעילות חידשה להם ידע מתמטי של שמות מצולעים חדשים.
חזרה על מושג הצלעות וכן היחשפות למושג זווית ישרה ע”י יצירת המודד.
התגלתה בקרב הילדים תובנה מתמטית מומחשת ע”י כל החושים והם התנסו לאורך כל השיעור בזמן הקיפולים וחשו את המצולעים ממש במו ידיהם.
החלק המשמעותי היה שאת המושגים החדשים שהזכרנו בשיעור הילדים זכרו היטב.
לדעתי מה שהיה חסר בפעילות יותר אקשן מבחינת השלבים.
אני מלמדת כיתת בנים ואורך כל שלב גרם להם קצת להשתעמם.
האתר המתוקשב מאוד סייע להבהיר לילדים ולהמחיש את הנושא.
לדעתי חשבתם על הכל. והכניסה ושימוש באתר קל ונוח מאוד.
שמחתי מאוד שקניתי מספיק דפי אוריגמטריה כי הדגמתי למקבילה שלי את השיעור ובעצם העברתי את השיעור לשתי כיתות א’ וכמובן שהמורה המקבילה נהנתה והתרשמה מאוד.
בדרך כלל אני מאוד מתעייפת לעבור בין הילדים ולהסביר לכל אחד מהם את הקיפולים הנדרשים בהנדסה ובעזרת האתר והלמידה בהשתלמות הבנתי שכשאני לא מתערבת בעבודות הילדים וכל הזמן מעודדת אותם באיצ’י באן הם מצליחים יותר ואני נהנית יותר ולא מתעייפת.

_________________________________________________________________________________________________________________

שיעור 2

שם המורה: מ.ש
כיתה א’
נושא: קו הסימטריה.
הפעילות חידשה: הילדים לא ידעו מהו”שיקוף” לפני כן.
מושגים נלמדים: תכונות השיקוף, מהו קו השיקוף וצורות סימטריות.
ידע מתמטי- שיקוף קו סימטריה חפיפה בין שתי צורות שוות.
החלק המשמעותי– במהלך הקיפולים הילדים גילו שכל פעם שעושים קיפול בצד א’ צריך לעשותו גם בצד ב’.
הסימון של קווי הסימטריה בטושים סייע רבות בהבנת המושגים.
בשיעור זה הילדים ציפו לתוצר סופי ומעט התאכזבו לגלות שהתוצר הוא לא תוצר שימושי.
האתר המתוקשב סייע בהחלט להשגת מטרות השיעור.

_________________________________________________________________________________________________________________

שיעור 3

שם המורה:מ.ש
שיעור המרובעים ג’
כיתה א’
נושא: המרובעים.
לימדתי את נושא המצולעים לפני כן.
כך שלילדים היה מושג מהו מצולע.
מושגים נלמדים: ריבוע מלבן מקבילית מעוין טרפז דלתון.
הפעילות לימדה את הנושא ישרים מקבילים.
ידע מתמטי- סוגי מרובעים, תכונות מרובעים.
שיח מתמטי- צלעות קודקודים, זוויות, ישרים מקבילים, טרפז ישר זווית.
החלק המשמעותי– שמשיעור לשיעור הילדים היו יותר מיומנים בקיפולים ובזיהוי המרובעים ואף השתמשו בעצמם במודד לזיהוי זוויות.
נהנתי לראות את הילדים סקרנים לדעת מה יצא התוצר בסוף הקיפול, ולכן הם שיתפו פעולה עד סוף הפעילות כדי לראות את התוצר שלם במלואו.

________________________________________________________________________________________________________________

שיעור 1

שם המורה:א.ר

כיתה: ד’
נושא הלימוד הנבחר: מרובעים ג’
המושגים שנלמדו בשיעור: מצולע, צלע, קדקוד, זווית ישרה, משולשים, קווים מקבילים, קווים מאונכים.
האם לימדתם את הנושא לפני: כיתה ד’ עשירה במושגים בתחום ההנדסה, כמובן שלמדנו לפני על משפחת מרובעים ועשינו חקר של המצולעים ששייכים למשפחת מרובעים, אך עדיין היה קשה לתלמידים להבחין בין ריבוע למרובע, בין ריבוע למלבן וכד’, לכן הפעילות הייתה נהדרת כתרגול וכדרך נוספת לחזור על הנלמד.
האם פעילות חידשה לילדים ידע מתמטי: התחושה שלי שכן, היה ניתן לראות איך הם בודקים, חוקרים ומגלים את הדברים החדשים. הילדים החזקים מאוד נהנו מאפשרות לראות את המקצוע בדרך שונה, הילדים החלשים הרגישו שווים כי הם יכלו לעשות ולקפל בדיוק כמו כל הילדים בכיתה ובנוסף, הם גם למדו המון והבינו יותר את הנושא.
מה למדתם על התובנה הגיאומטרית של התלמידים: כן. אם לפני הפעילות היה לתלמידים מאוד קשה להגדיר את המושגים בהנדסה, קשה לנמק למה זה נכון או לא נכון, ברגע שהייתה להם אפשרו לראות ולבדוק באופן עצמאי את כל מושג ואת כל תכונה, היה להם הרבה יותר קל להבין את המושג ולהשתמש בו לצורך להסביר מה דומה ומה שונה בין המרובעים ובכלל בין המצולעים.
האם הפעילות חידשה ידע פדגוגי: אני חושבת שכל דבר שהוא שונה מהרגיל שלנו מחדש לנו את הידע. קודם כל אני בעצמי עשיתי קיפול וראיתי שזה ממש עוזר להבין למה תכונה כזו או אחרת היא נכונה, למה משפטים שאנחנו משתמשים בהם הכן נכונים ואיך הם עובדים בפועל.
האם סייעתם לתלמידים: כמו בכיתה שלי, גם בכיתה הזאת, אמרתי לתלמידים מראש שאין בפעילות זאת עזרה בצורה הרגילה שלה, שאני לא נוגעת ולא מתקנת. בהתחלה היה להם נורא קשה, הם כל הזמן שאלו האם זה נכון או לא נכון, אבל אחרי כמה פעמים שאמרתי שהכל טוב ובסופו של דבר כל אחד יצליח, הם התחילו לעבוד רגוע יותר והתלהבו מאוד מהתוצאה.
האם היה שיח מתמטי בכיתה: בהחלט. התלמידים השתמשו במושגים נכונים, והכי חשוב בדקו את מה שהם אומרים. הדבר חשוב ביותר היה שגם הילדים החלשים מצאו את עצמם עובדים ועושים וגם מדברים על הנושא.
מה היה החלק המשמעותי עבורכם בשיעור: הכי חשוב עבורי היה לראות את כל הכיתה עובדת. בדרך כלל, תמיד יש כמה תלמידים שלא עושים שום דבר ולא מדברים, במיוחד הילדים שקשה להם יותר. בשיעור זה לא היה אף ילד שלא הצליח, וגם הם היו שמחים לקבל את התוצר.
מה היה חסר בפעילות: לא הרגשתי שהיה חסר משהו.
האם האתר המתוקשב סייע לכם: כמובן, בגלל שידעתי מראש שכל פעולה מופיעה כמה פעמים, יכולתי לעבוד בשקט וברוגע.
באופן כללי, הפעילות הייתה מקסימה, הילדים היו ממש בעננים ושמחו, שזה אני חושבת הציון הכי חשוב עבור הפעילות.

_________________________________________________________________________________________________________________

שיעור 2

שם המורה: א.ר

כיתה ה’– כיתת החינוך שלי
נושא השיעור: מצולעים ב’ פירוק והרכבה
לימוד הנושא בעבר: ברור שבכיתה ה’ התלמידים למדו את המושגים, גם עשינו חזרה בתחילת השנה, אך יחד עם זאת חשוב לי לציין שבכיתתי יש קצבות של רמת הידע בין התלמידים ולכן השיעור היה מתאים גם לחזקים וגם לחלשים.
המושגים שנלמדו בשיעור: מצולע, צלעות, קדקודים, מרובע, משולש, ריבוע, מקבילית, קו סימטריה.
האם הפעילות חידשה לתלמידים: לגמרי כן. למרות שהכיתה שלי זאת כיתה ה’, אך הם אף פעם לא התעסקו בקיפול נייר כדרך לימוד הנדסה. בהתחלה היה להם די קשה להבין מה הקשר בין הקיפול לשיעור ההנדסה. ברגע שהתחלנו לדבר בשפה המשותפת, גם בעזרת המודד וגם בעזרת הקיפול, הם הבינו עד כמה קל יותר להסביר את המושגים שיש להם ביד צורה שעוזרת בהסבר. למשל, כששאלתי איך הם יודעים שהמצולע זה ריבוע, אז הם לקחו את המודד וממש בדקו את האורך של הצלעות וכך ידעו להסביר נכון.
התובנה הגיאומטרית של התלמידים: כאן חשוב לי לציין שהתלמידים החלשים הצליחו אף יותר מהתלמידים החזקים. הם פתאום הרגישו את המסוגלות שלהם. ברגע שהיה להם כלי עזר, צורה ומודד מול העיניים, הם יכלו לבדוק את התכונות, לחוש אותן בידיים ולהגיע לתובנות שקודם היה להם מאוד קשה לעשות. התלמידים החזקים ידעו את החומר, אך גם הם מאוד נהנו מהשיעור וראו איך ניתן להשתמש בהנדסה בתחומים האחרים בחיים.
כיצד סייעתי לתלמידים: כבר בתחילת השיעור אמרתי לתלמידיי שהעבודה היא אך ורק שלהם, שאני לא נוגעת ולא מתקנת. ראיתי שהם היו די בהלם, כי הם רגילים לעזרה שלי במהלך השיעורים. ברגע שמשהו לא הצליח, פשוט התקרבתי לאותו תלמיד יחד עם הדוגמה שלי, שמתי על השולחן של התלמיד ועשיתי קיפול מולו. אחרי כמה זמן התלמידים כבר עשו הכל לבד ולא ביקשו לעזור להם.
שיח מתמטי: היה שיח יפה בין התלמידים, גם בגלל שזאת כיתה ה’ ויש להם ניסיון בשיח מתמטי, אך גם בגלל זה הפעם היה קל יותר בהסבר. שמתי לב שברגע שהתלמידים הסבירו את המושגים, הם כל הזמן בדקו את זה בעזרת הקיפול ולכן ניתן לראות שהקיפול עוזר להם מאוד.
החלק המשמעותי ביותר בפעילות: קודם כל החוויה של התלמידים שראו את המקצוע בזווית אחרת, פתאום הם ראו שההנדסה יכולה להיות ממש מעניינת ושונה ממה שהם מכירים. הייתי ממש שמחה לשמוע שגם התלמידים שבדרך כלל לא מדברים בשיעור, כן אמרו וכן השתמשו במושגים הנלמדים. זה לדעתי הדבר הכי יקר שקרה.
היה חסר לי בפעילות: האמת לא הרגשתי שהיה חסר משהו, יכול להיות בחשיבה אחורה, הייתי עושה פעילות מקדימה על האתר ועל השיטה, אך גם ככה היה מקסים וברור.
האתר שימש אותי: כמובן! כל הזמן, כי גם אני השתמשתי בו בקיפול וכמובן זה עשה סדר לתלמידים ועזר להם והוריד ממני המון שאלות.

_________________________________________________________________________________________________________________

שיעור 3

שם המורה: א.ר

כיתה: ד’
נושא השיעור: מלבן וריבוע
האם לימדתם את הנושא לפני: למדנו את הנושא קודם, דיברנו על המושגים כגון: מלבן, מרובע, ריבוע, אך עדיין קשה לתלמידים להבין את ההבדל ולהגיע לכלל.
מהם המושגים שנלמדו בשיעור: צלעות מקבילות, צלעות מאונכות, זווית ישרה, מרובע, מאפיינים, קווים, קדקודים.
האם הפעילות חידשה לילדים ידע מתמטי: כן, במהלך השיעור לילדים הייתה אפשרות לראות את ההנדסה ולחוש אותה בעזרת הקיפול. בהתחלה הם היו עסוקים רק בקיפול, אך אחרי כמה זמן כשהבינו שלא קרה שום דבר אם לא מקפלים נכון וניתן לתקן, התחילו ממש לחקור את הנושא. בגלל שהשיעור משלב גם עבודה בקבוצות, הייתה להם גם אפשרות לשמוע אחד את השני ולקבל ידע חדש מהחברים.
מה למדתם על התובנה הגיאומטרית של התלמידים: הנדסה היא תחום שבדרך כלל לא הולך קל, לילדים קשה לדמיין וקשה לראות את הצורות ואת המושגים הקשורים. לכן, בעזרת הקיפול הם הצליחו להמחיש את מה שהם שמעו לפני והצליחו לבדוק באופן עצמאי את המושגים ואת התכונות.
האם הפעילות חידשה ידע פדגוגי: לא פעילות עצמה, אך הדרך בהחלט כן. הקיפול מאפשר לגוון ולהמחיש, מאוד חשוב בבית הספר יסודי וגם עוזר למורה ללמד, במיוחד במקרה של תלמיד מתקשה.
האם סייעת לתלמידים: זה היה שיעור מספר 2 באותה כיתה ולכן התלמידים מראש ידעו שאין עזרה. הדרך היחידה לקפל לבד ולנסות. אני יכולתי פשוט לחזור על הקיפול שלי מול התלמיד המתקשה.
האם היה שיח מתמטי: כמובן. ברגע שהתלמידים עבדו בקבוצות, היה ניתן לשמוע איך הם משתמשים במושגים ומנסים להוכיח אחד לשני. למשל, ילד אחד אמר:” אתה לא רואה שזה לא שווה? אני בדקתי עם המודד וזה לא…” היה ממש יפה לראות אותם משתמשים במה שעשינו לפני…
מה היה החלק המשמעותי עבורכם: קודם כל שימוש באמצעים שהשתמשנו בהם לפני והסברים של הילדים, וכמובן כפי שכתבתי גם על השיעור הקודם, השתתפות של הילדים המתקשים בשיעור, זה ההישג מספר 1 עבורי.
מה היה חסר בפעילות: לא היה חסר משהו.
האם האתר סייע לכם: כמובן. ללא האתר הייתי הולכת לאיבוד, כי גם אני מקפלת בעזרתו.

_________________________________________________________________________________________________________________