הגשת עבודה פסג”ה מתי”א חפר

 

משימת סיום בהשתלמות אוריגאמטריה – פסג”ה חפר שרון

לבחירה עבודה על פעילות הנקודות או על אוריגאמטריה

עמוד שער: שם הקורס, שם המרצה, שם המשתלם\ת, מספר ת.ז

היקף העבודה : 4-6 עמודים (כולל  הרפלקציות)

רקע תאורתי: לצרף בעבודה קישור למאמריםקישור לתאורייה של ואן הילה  , קישור למאמרים נוספים ).

הכניסו את העבודה  לאתר המודל של פסג”ה חפר שרון 

מומלץ גם לשלוח במייל

 

 

פעילות בנקודות

 

1. העבירו את פעילות הנקודות לשניים עד שלושה ילדים על פי בחירתכם, מומלץ להקליט את את הפעילות ולתעד אותה?

2. תעדו את הקוים שהילדים יצרו בצורה חופשית (ללא מודד) האם הם יצרו צורות סגורות? פרטו בשלוש נקודות ארבע וחמש ובנקודות הרבות.

3. צלמו את הציורים שהילדים יצרו.

4.חיזרו על הפעילות רק שעכשיו תבקשו מהילדים לשרטט את הנקודות עם המודד.

5.הקבילו את השרטוטים עם המודד וללא המודד.

6. צלמו את הציורים שהילדים יצרו

7. מה למדתם על הילדים מהפעילות בנקודות?

8. האם הילדים רכשו מיומנויות חדשות?הסבירו

9. האם לימדתם גם  אוריגאמטריה? פרטו

10.  מהו היה החלק המשמעותי ביותר עבורכם  בפעילויות? הסבירו

11. האם רכשתם כלים פדגוגים בהשתלמות שהשפיעו על ההוראה שלכם ?

12. כיתבו רפלקציה על ההשתלמות.

  

________________________________________________________________________________________________________

 

 

פעילות באוריגאמטרה

 

1. העבירו את פעילות אוריגאמטריה לשניים עד שלושה ילדים על פי בחירתכם, מומלץ להקליט את את הפעילות ולתעד אותה?

2. האם לימדתם גם את הפעילות בנקודות? אם כן פרטו

3. כיתבו מה למדתם על החשיבה הגיאומטרית של הילדים בעקבות הפעילויות  שלימדתם, ולאחר כתיבת  הרפלקציות?

4. פרטו את השפעת הפעילות על המיומנויות המוטוריות של הילדים?

5. סכמו את השיח בינכם לבין הילדים ובין הילדים ופרטו את תרומתו לטיפוח החשיבה הגיאומטרית של הילדים?

6. האם רכשתם כלים פדגוגים בהשתלמות שהשפיעו על הפעילות שלכם עם הילדים? הסבירו

7. מה היה החלק המשמעותי ביותר עבורכם  בפעילויות? הסבירו

8. כיתבו רפלקציה על ההשתלמות.