הוראת הגיאומטריה באמצעות אוריגאמטריה – פיתוח חשיבה גיאומטרית

 

 

סיליבוס והגשת עבודה

 

מנחה: מירי גולן

בודק העבודות : ד”ר ג’וני אוברמן

מטרות ההשתלמות

1.      מתן כלי עזר למורים להוראת הגיאומטריה וטיפוח תובנה גיאומטרית בקרב תלמידיהם.
2.      הבניית דרך הוראת הגיאומטריה בבית הספר היסודי על בסיס התנסויות של התלמידים עם קיפולי נייר.
3.      הכרת מתודות להוראה מתכנית אוריגאמטריה התומכות בחיזוקו של הדימוי העצמי של התלמיד – הוראה דיפרנציאלית.
4.      מתן כלים לשימוש בסביבה מתוקשבת להוראת הגיאומטריה.

 

ראשי פרקים מרכזיים 

1.חקר המצולעים
2. חקר המרובעים – מתודות אוריגאמטריה – הכנה למפגש א סכרוני
3. מפגש א סכרוני – כתיבת רפלקציה
4. סיכום רפלקציות שהגישו המורים – הוראת נושא המדידות
5.הוראה דיפרנצאלית ופרסונלית – סיכום ההשתלמות

  

מפגשים

נושא
היכרות עם נושא הגיאומטריה כפי שבא לידי ביטוי  בתכנית הלימודים במתמטיקה לבתי הספר היסודיים  והתנסות ראשונית בתכנית אוריגאמטריה.
התפתחות החשיבה הגיאומטרית: רמות ההתפתחות של החשיבה הגיאומטרית.(ואן הילה) מהי תובנה גיאומטרית?

חקר המרובעים באמצעות תכנית אוריגאמטריה וקבלת כלים להתנסות בכיתת הלימוד – הכנה למפגש א סכרוני

מפגש א סכרוני 

כלים לטיפוח תובנה גיאומטרית: פיתוח יכולת הנמקה והצדקה על ידי הסתמכות על קיפולי נייר. חקר המרובעים באמצעות תכנית אוריגאמטריה. רפלקצית עמיתים מההתנסות בכיתת הלימוד.

סיכום הרפלקציות 

מדידות על פי תכנית הלימודים כיתות א-ו

מתן כלים ללמידה דיפרנציאלית  על פי תכנית אוריגאמטריה  

סיכום ההשתלמות וההתנסות של המשתלמים


 
דרישות וחובות

מרכיבים יישומיים לחינוך והוראה: (תיאור אופרטיבי – מה ידעו המורים בסיום ההשתלמות)

א.      יתנסו בהוראת גיאומטריה באמצעות אוריגאמי – אוריגאמטריה
ב.      ילמדו לעבוד בסביבה מתוקשבת ויכתבו רפלקציה על הפעילויות בכיתת הלימוד.
ג.       יקבלו כלים פדגוגים המעצימים את התלמידים.
ד.      יכירו את התפיסות המוטעות בהוראת הגיאומטריה ואת תכנית הלימודים בגיאומטריה.

 

 

הנחיות להגשת העבודה למשתלמים לצורך קבלת ציון  

 *הגישו את העבודה באמצעות המודל

 

 עמוד שער: שם הקורס, שם המרצה, שם המשתלם\ת, מספר ת.ז

היקף העבודה: לפחות 2-3 עמודים

צרפו לעבודה את הרפלקציה שכתבתם.
כיתבו מה למדתם על החשיבה הגיאומטרית של התלמידים בעקבות השיעור שלימדתם, ולאחר כתיבת הרפלקציה.
צרפו לעבודה את הרפלקציה שכתבתם. (משתלמת שתגיש יותר מרפלקציה אחת תקבל בונוס לציון). 
כיתבו מה למדתם על החשיבה הגיאומטרית של התלמידים בעקבות השיעור שלימדתם, ולאחר כתיבת הרפלקציה.
סכמו את השיח המתמטי שהופיע ברפלקציה שכתבתם ומהו תרומתו לטיפוח החשיבה הגיאומטרית של התלמידים.
האם רכשתם כלים פדגוגים בהשתלמות שהשפיעו על ההוראה שלכם בכיתה.
מה היה החלק המשמעותי ביותר עבורכם  לאחר ההתנסות בכיתה? הסבירו
כיתבו רפלקציה על ההשתלמות.
רקע תאורתי: לצרף בעבודה קישור למאמרים קישור לתאורייה של ואן הילה  , קישור למאמרים נוספים. 

 

לשאלות: מירי גולן 

[email protected]

052-4267484