מדריך למורה – שיעור הרכבת מרובעים מאלכסונים 1/2-2/2

הרכבת מרובעים מאלכסונים

בלימוד תכונות של מרובעים בכתות ד-ה אחד המאפיינים הוא אלכסונים.

נציין 4 התייחסויות:

 

1. אלכסונים שווים באורכם זה לזה.

 

2. האלכסונים מאונכים זה לזה.

 

3. אלכסונים חוצים זה את זה.

 

4. האלכסונים חוצים זוויות.

 

המרובעים שעליהם יש דגש בלימוד מצולעים הם דלתון, מקבילית, מלבן, מעוין, ריבוע, טרפז, טרפז שווה שוקיים.

במרובעים אלו יש בין 0-4 התייחסויות (טרפז (0) עד הריבוע (4).

בסכמה המצורפת ייתכן אפשרויות של מרובעים עם התייחסות אחת או שניים אבל אינם ברשימת המרובעים המוכרים.

 

להלן מספר דוגמאות:  

 

1. מרובע עם אלכסונים שווה אורך אבל אינו מלבן, ריבוע או טרפז שווה שוקיים.

 

2. מרובע שאלכסון אחד חוצה את השני אבל השני לא נחצה.

 

3. מרובע שהאלכסונים מאונכים אבל הוא אינו דלתון, מעוין או ריבוע.

 

4. מרובע שאלכסונים שווה אורך ואלכסון אחד חוצה את השני אבל השני לא נחצה.

 

5. מרובע שהאלכסונים חוצים אחד את השני ומאונכים אבל אינו ריבוע.

 

אנו מציעים להכין אלכסונים נוספים (שווה אורך וגם אורכים שונים) כפי הנלמד בשיעור הרכבת מרובעים מאלכסונים 1/2

ולנסות להרכיב את המרובעים  הנוספים (לפי קריטריונים 1-5) בדרך הנלמד בשיעור 2/2. פעילות זו מומלצת לכתות הדורשות אתגרים.

משוב מעמיתים

שדה חובה*

You must be logged in to post a comment.