בלוג

https://origami.ravpage.co.il/haredimwithjoni

כל הפרטים על השתלמות חרדים – פסגה בית שמש https://origami.ravpage.co.il/haredimwithjoni

miri golan

https://www.origami.co.il/imgs/site/ntext/Jewishrenaissan1.pdf

אוריגאמטריה – אתר מתוקשב המלווה את הגננות בגן

אוריגאמטריה – אתר מתוקשב המלווה את הגננות בגן

אוריגאמטריה – פעילויות בקיפולי נייר

מוגן: עבודות של משתלמות אוריגאמטריה בגן – פסגה באר שבע 2017-18

מוגן: עבודות של משתלמות אוריגאמטריה בגן – פסגה באר שבע 2017-18

התוכן המבוקש מוגן בסיסמה. כדי לצפות בו, יש להזין

מפגש סיכום –  השתלמות א סכרונית לגננות בפסג”ה קרית מלאכי

מפגש סיכום – השתלמות א סכרונית לגננות בפסג”ה קרית מלאכי

אוריגאמטריה מתוקשבת – הוראת גאומטריה בגן, באמצעות אוריגאמי עבודת

סלסלות לשבועות – חקר הטרפז ומצולעים

סלסלות לשבועות – חקר הטרפז ומצולעים

סלסלאות לשבועות – מבסיס אחד קישור

תגובה ממורה בהשתלמות

זוהי תגובה ממורה